Postitused

Seljavalu sai seljatatud

OÜ Activitas rehabilitatsiooniprogrammis “Pööra selg seljavalule” said tasuta osaleda 6 klienti, kes said abi alaseljavaludele. Nelja kuu jooksul viisid läbi füsioterapeut, tegevusterapeut, sotsiaaltöötaja ja psühholoog erinevaid tegevusi probleemide väljaselgitamiseks ja lahendusteks.

Programmi tegevused

Programmi esimesel poolel viidi läbi erinevad hindamised füsioterapeudi, tegevusterapeudi, sotsiaaltöötaja ja psühholoogi poolt. Järgnesid individuaalselt füsioteraapia teenused (1 kuu jooksul 3 korda näadalas, hiljem suurenes isesesiva harjutamise osakaal) ja tegevusterapeudi töökeskkonna hindamised ja soovitused.

Programmi keskel viis Töötukassa läbi infotunni nii programmis osalejatele kui tööandjatele. Programmi teise poolde jäid sotsiaaltöötaja grupiteenused ja võrgustikutöö ning psühholoogi grupinõustamised/kogemusnõustamised.

Programm lõppes jällegi individuaalsete hindamistega füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja ja psühholoogi poolt. Lisaks teostas füsioterapeut vahehindamisi programmi keskel.

Eesmärk saavutatud

Programmi lõpus said kokku nii spetsialistid kui programmis osalejad, kus saadi tagasisidet programmi üldise ülesehituse, ajalise kestvuse ja programmi tegevuste kohta. Arutati, mis oli hästi ja mida võiks parandada.

Kuus klienti kuuest, kes osalesid rehabilitatsiooniprogrammis said abi, et paremini toime tulla oma palgatööl.
Siirad tänud KÕIGILE aktiivse kaasalöömise eest kogu programmi jooksul!

OÜ Activitas
rehabilitatsioonimeeskond

Katrini arvamus OÜ Activitas rehabilitatsiooniteenusest

Puutun rehabilitatsiooniteenustega kokku aastast 2002. Segadust ja närvipinget plaani koostamise ja realiseerimisega on seni olnud alati – põhjuseks napp info, ning see, et neuroloogilise patsiendina on võimalused sobivat asutust leida väga piiratud.

OÜ Activitase koduteenusega olen väga rahul – ära jääb minu jaoks suurim, „tulemise-minemise“-mure: olles liikumis- ja nägemisraskusega vajan lisaks eraldi transpordile kindlasti ka tugiisikut. Nüüd läheb organiseerimisest kokkuhoitud energia füsioteraapiasse ja kuna energiat kulub rohkem kui „tavainimesel“ on tore, kui see läheb just sinna, kus see on hetkel kõige vajalikum. Koduteenuse juures meeldib ka see, et õpin harjutusi sooritama koduste vahenditega ning saan neid teha ka rehabilitatsiooniteenuse väliselt ilma, et peaksin eelnevalt midagi ümber tegema või välja mõtlema.

Seoses rehabilitatsiooniga kasutan seekord esmakordselt ka sotsiaaltöötaja teenust. Mitte, et varasemad plaanid poleks seda teenust sisaldanud, vaid tagantjärele-tarkusena oskan nüüd öelda ei taibanud seda küsida. OÜ Activitas tuletas selle mulle ise meelde, pakkus välja võimaluse ja organiseeris – tänu sotsiaaltöötajale olen saanud infot ja konkreetset abi minu jaoks olulistele teemadele. Informeeritus ja informeerimine on teine punkt, mis eristab minu jaoks Activitast senikogetust. Süsteemid vahetuvad, täienevad, muutuvad – tänu Activitasele olen toimunud muutustega kursis, ilma et peaksin selleks muu elu seisma jätma ja omal käel teemasse süüvima.

 

Autor: Katrin Puusepp

OÜ Activitas klient

Meie klientide tagasiside 2011 aasta teenustele

Aasta hakkab peagi lõppema ja on aeg kokkuvõteteks, et viia sisse uuendusi ja teha oma tööd veelgi paremini juba uuel aastal.

2011 aastal küsisime oma klientidelt anonüümselt tagasisidet nii rehabilitatsiooniplaani koostamise kui ka rehabilitatsiooniteenuste kohta.

Kokku vastas 29inimest (15 rehabilitatsiooniplaani koostamise kohta ja 14 rehabilitatsiooniteenuste kohta), millest selgus, et:

* enim saadi infot nii plaanile tulekuks kui ka teenusteks pensioniametist – 59% vastanutest;

*66% vastanutest arvas, et OÜ Activitas asub nende jaoks soodsas kohas;

*83% vastanutest pääses hoones sees liikuma ilma takistusteta;

*73% vastanutest sai piisavalt infot plaani koostamisel sisu, eesmärkide, tegevuskava ja edasise tegevuse kohta;

*69% vastanutest oli väga rahul meie spetsialistide suhtlemisega;

*80% vastanutest tuleks uuesti rehabilitatsiooniplaani koostama meie asutusse;

*62% vastanutest oli väga rahul ja 38% rahul teensute kvaliteediga, parim klientide arvates oli füsioterapeudi teenus;

*57% klientidest sai lahenduse oma probleemile/saavutas püstitatud eesmärgi ; 43% arvas, et sai võibolla lahenduse oma probleemidele/püstitatud eesmärgile ja 0% ei saanud lahendust probleemile/ei saavutanud püstitatud eesmärki.

Suur tänu kõigile vastanutele!

Teretulnud on ettepanekud 2012 aasta koostatava tagasiside küsimuste kohta.

Kristi Rembel-Tõnisson

OÜ Activitas rehabilitatsioonimeeskonna juht

Mida on tarvis teha, et saada rehabilitatsiooniteenuseid?

Rehabilitatsiooniteenustele või rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerimiseks on vaja eelnevalt suunamiskirja kohalikust pensioniametist (Lõuna-Eesti piirkonna pensioniamet asub aadressil Põllu 1A Tartu).

Mis selleks teha?

1. Täida teenusetaotlus ise (Teenusetaotlus näidis)

2. Lisa avaldusele kaasa passi või ID kaardi koopia.

3. Postita avalud pensioniametile: Lõuna Pensioniamet Tartu büroo Põllu 1A Tartu 50303

või

1. Võta kaasa ID kaart või pass ja mine pensioniametisse (Põllu 1A, Tartu) ning täida kohapeal vormikohane taotlus.

Edasi peate ootama suunamiskirja pensioniametilt, mis tuleb postiga. Kui see on käes, siis peate 21 päeva jooksul registreerima ennast läbi telefoni teie poolt valitud rehabilitatsiooniasutusse järjekorda (nimekiri asutustest on suunamiskirjaga kaasas).

Kui soovite suunamiskirja plaanile või teenustele, siis mõlema taotlemiseks on üks ja seesama teenusetaotlus.

Autor: Kristi Rembel OÜ Activitas rehabilitatsioonimeeskonna juht