• Programm Pööra selg seljavalule

  Suudad jätkata töötamist olemasoleval töökohal. Seljavalu on vähenenud võrreldes programmi algusega, mille tulemusena suudad sooritada tööülesandeid suuremas mahus

  Oskad kasutada selga säästvaid ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid tööülesannete täitmiseks, mida on võimalik saada Töötukassa abil tasuta kasutada

  Oskad psühholoogiliselt paremini toime tulla kroonilise valuga. Sinu teadmised kroonilisest seljavalust on tõusnud, tead piiranguid, mis mõjutavad töötamist

Mis on programm

Programm Pööra selg seljavalule on Activitas poolt teaduslikul lähenemisel väljatöötatud erinevate teenuste pakett, spetsiaalselt seljavalu vähendamiseks. Erinevate spetsialistide sekkumine toimub kindla programmi alusel. Programm Pööra selg seljavalule on läbinud komisjoni kuhu kuuluvad SM, SKA, TTK, AKRK, EPIK ja on kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti poolt aprill 2017.

On mõeldud Sulle kui…

 • Sa oled tööealine ja töötad ning tajud, et alaseljavalu tõttu on töös piirangud
 • Sul on õigustatus tööalasele rehabilitatsioonile (sul on osaline töövõime või puue ja oled tööturul aktiivne) ja oled vanusevahemikus 20-63 eluaastat
 • Sul esineb alaselja valu, mis on kestnud kauem kui 3 kuud
 • Sulle on teostatud selja operatsioon, millest peab olema möödas rohkem kui 3 kuud ning sa oled läbinud operatsioonile järgneva taastusravi
 • Sa oled eelnevalt külastanud eriarsti, saanud taastusravi seljavalu vähendamiseks
 • Sa oled motiveeritud programmis osalema ja soovid säilitada olemasoleva töökoha
 • Sa oled valmis oma kogemuse jagamiseks grupis ja osalema grupitegevustes
 • Sul ei esine veekartust ning oled nõus basseinis kehaliste harjutuste sooritamisega
 • Sa oled nõus ja motiveeritud koduste ülesannete täitmisega (kehalised harjutused)
 • Sinu tööandja annab nõusoleku töökoha ja tööülesannete vaatluseks ja filmimiseks/pildistamiseks
 • Sinu tööandja on valmis koostööks Töötukassaga ja rehabilitatsiooniasutusega sulle vajaliku abivahendi saamiseks
 • Saad käia 26-29 nädala jooksul 1-2 korda nädalas teenustel, mida saame planeerida ka õhtustele aegadele

Kellele programm ei sobi

 • Juhul kui sa oled tööotsija või töötu
 • Juhul kui sinu töölaad ja tööülesanded on tervist kahjustavad ja on tõenäoline töökoha vahetus
 • Juhul kui sul esineb psüühikahäire või vaimupuue
 • Juhul kui Sul on olnud insult, peaajuinfarkt, ajutrauma
 • Kui Sul esineb dementsus
 • Kui Sa ei saa aru ja ei valda suhtlustasandil eesti keelt

Programmi kirjeldus

Programmis ”Pööra selg seljavalule” rakendatakse sekkumisi mitme spetsialisti poolt nii individuaalse kui ka grupi tegevusena.

Individuaalselt tegelevad sinuga füsioterapeut, tegevusterapeut. Psühholoogiline nõustamine, õe teenus ja füsioteraapia on grupis, koos teiste osalejatega (3-6 inimest).

Hindamine

Programmi esimese 3 nädala jooksul toimub sinu individuaalne hindamine programmis osalevate spetsialistide poolt.

Paralleelselt hindamistega võtab meeskonna juht/koordinaator ühendust sinu tööandjaga, et leppida kokku töökeskkonna hindamise aeg ja tingimused, töökeskkonna hindamist viib läbi tegevusterapeut.

Tegevuskava koostamine

Seejärel toimub sinu ja spetsialistide osalusel ümarlaud, kus paneme koos sinuga paika individuaalsed eesmärgid ja aja- ning tegevuskava, arvestades sinu võimalusi kohal käimiseks (ka õhtused ajad).

Teenuste saamine erinevatelt spetsialistidelt

Programmis planeeritud teenuste osutamist alustab õde, kelle eesmärgiks on sinu informeerituse ja haigusteadlikkuse tõstmine, mis toimub grupis koos teiste osalejatega (3-6 inimest).

Järgneb füsioteraapia, mille eesmärgiks on parandada sinu füüsilist toimetulekut läbi kehaliste harjutuste, mis toimuvad nii individuaalselt saalivõimlemistena kui rühmatreeningud Aura Veekeskuse basseinis aeroobse võimekuse tõstmiseks.

Paralleelselt füsioterapeudi sekkumistega toimub tegevusterapeudi hindamine sinu töökeskkonnas, kus vaadeldakse, filmitakse ja pildistatakse sinu töökeskkonda ja tööülesannete täitmist tegevustes, mis seavad piiranguid ja valmistavad sulle valu/raskusi.

Töökeskkonna kohandamine ja abivahendi saamine

Selle järgselt annab tegevusterapeut soovitused töökeskkonna kohandamiseks, abivahenditeks, koostab individuaalsed juhised ja õpetab ergonoomilisi töövõtteid.

Abivahendi saamisel õpetab seda kasutama ning hiljem tuleb uuesti vaatlema, kuidas sa oskad abivahendit/abivahendeid ja ergonoomilisi töövõtteid rakendada.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on psühhosotsiaalne ja valuga toimetulek, mis toimuvad grupikohtumistena koos teiste osalejatega, kus grupiliikmed saavad ka omavahel lisaks seljavaluga toimetuleku kogemust jagada.

Tagasiside

Programmi tõhususe hindamiseks küsitakse sinult tagasisidet vahetult programmi lõppedes ning 6 kuu ja 1 aasta möödudes programmi lõppemisest.

Kestus

Programmi „Pööra selg seljavalule” kestus on ca 7 kuud (st. 26-29 nädalat).

Programmi kestus oleneb tööks vajalike abivahendite kättesaamisest, s.t, et tegevusterapeudi individuaalteenus Sinuga töökohas on küll planeeritud 23 nädalal, kuid juhul kui selleks ajaks pole vajalikke abivahendeid kätte saadud, võib tegevus edasi lükkuda kuni abivahendi saamiseni. Samas juhul, kui abivahend saadakse varem, saab teenus toimuda varem.

Aastas toimub 4 gruppi, uued grupid alustavad iga kvartali teisest nädalast, kui on olemas vähemalt 3 osalejat, grupp moodustatakse järjekorra alusel.

Põhineb kogemustel

Antud programmi on Activitas välja töötanud ja täiustanud varem tulemuslikuks osutunud 2012/2013 aasta programmi põhjal

Parandab sinu teadlikkust

Sulle seletatakse lihtsalt lahti sinu haiguse olemus ja piirangud, mida sa teha ei tohiks

Sulle koostatud harjutusvara

Teadmised ja oskused sinule õigetest kehalistest harjutustest saad kaasa kirjalikult

Saad õiged abivahendid kasutamiseks

Osalejatel on võimalus saada töötamiseks abivahend tasuta kasutamiseks

Info ja tugi osalejatelt

Saad tuge ja kogemust teistel inimestelt, kellel on sama terviseprobleem ning õpid, kuidas kroonilise valuga paremini toime tulla

Spetsialistid

Tegevusterapeut

teele-usk

Teele Usk

Erialase töö kogemust taastusravis ja rehabilitatsiooni meeskonnas üle kahe aasta. Töötanud põhiliselt neuroloogiliste ning ortopeediliste probleemidega laste kui ka täiskasvanutega.

Õde

Katrin_Randviir

Katrin Randviir

Kehtiv kutsetunnistus ja erialast töökogemust õena 13 aastat hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonnas, kus omandatud erialane praktiline kogemus nii täiskasvanute kui lastega.

Psühholoog

annika_maarend

Annika Maarend

Rehabilitatsioonikogemus oma erialal nii laste kui ka täsiaksvanutega töötades üle 7 aasta.

Meeskonna juht

kristi_rembel_tonisson

Kristi Rembel-Tõnisson

Rehabilitatsioonikogemus nii täiskasvanute kui ka lastega töötades füsioterapeudi ja tegevusterapeudina üle 10 aasta. Rehabilitatsioonimeeskonna juhtimise kogemus üle 7 aasta.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a Tartu , Aura Keskuses Turu 10 Tartu, kliendi töökeskkonnas ja sobivas abivahendifirmas Tartus

 • Toimumisaeg

  Esimene grupp alustab  2. oktoober 2017, minimaalselt 3 inimese registreerimisel. Uued grupid alustavad iga kvartali 2. nädal (2.jaanuar 2018, 2.aprill 2018, 2.juuli 2018, 1.oktoober 2018), minimaalselt 3 inimese registreerimisel.  Planeeritud on 2 visiiti nädalas programmi esimesel poolel ja 1-2 visiiti programmi teisel poolel.

 • Kestus

  Kokku ca. 7 kuud st. 26-29 nädalat. Visiidi kestvus 1-2 tundi

 • Osalejate arv

  Individuaalselt ja grupis 3- 6 inimest

 • Parkimine

  Tasuta parkimine 2h

 • Rongiga

  Asume rongijaama vahetus läheduses

Hind

Tasuta

Programmi on võimalik saada tasuta alates 02.10.2017.a osalise töövõimega või puudega tööealistel inimestel, kes on suunatud programmi Töötukassa juhtumikorraldaja poolt. /loe täpsemalt/

Tasuliselt

Tasuliselt programmi maksumus koos käibemaksuga 1 inimese kohta 2361€. /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Kirjuta meile probleemist

Helista

E-R 9.00-17.00

50 13 410