• Programm töövõime parandamiseks osalise töövõimega töötavale inimesele

  Tervisemured on vähenenud võrreldes programmi algusega, mille tulemusena suudad sooritada tööülesandeid suuremas mahus, töötamist jätkata või naasta tööle.

  Oskad kasutada tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid tööülesannete täitmiseks, mida on võimalik saada Töötukassa abil tasuta kasutada

  Oskad psühholoogiliselt paremini toime tulla kroonilise valuga ja sellega kaasneva liigse stressi, ärevuse ja depressiooniga. Sinu teadmised kroonilisest valust on tõusnud, tead piiranguid, mis mõjutavad töötamist

Mis on programm

Töökohapõhine rehabilitatsiooniprogramm osalise töövõimega töötavatele inimestele on teaduslikul lähenemisel väljatöötatud erinevate teenuste pakett, spetsiaalselt töötamist häirivate terviseprobleemide vähendamiseks. Erinevate spetsialistide sekkumine toimub kindla programmi alusel.

Käesolev programm on individuaalprogramm, oluline osa tegevustest viiakse läbi kliendi töökohas. Programmi piloteerimist koordineerib Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse rehabilitatsioonialane kompetentsikeskus. Kliendile on programmis osalemine tasuta.

1
1

Õiged töövõtted säästavad selga

On mõeldud Sulle kui…

Oled oselise töövõimega tööealine inimene, kellel on töökoht olemas, kuid vajad tulenevalt liikumis- või liigutamispiirangust või muust terviseolukorrast töökeskkonna ja -ülesannete kohandamist ning töökohapõhist nõustamist, et olemasoleval töökohal töötamist jätkata ja täita tööülesandeid ennast säästval moel.

Vajad tulenevalt liikumis- või liigutamispiirangust töökeskkonna ja –ülesannete kohandamist ning töökohapõhist nõustamist.

Esineb psühholoogilisi takistusi tööl käimisel, tööülesannete täitmisel või tööl suhtlemisel ning vajad seetõttu töökohal nõustamist ja psühhosotsiaalse töökeskkonna kohandamist.

Kehalise haiguse või terviseprobleemiga kaasuvad psühholoogilised probleemid nagu näiteks liigne stress, ärevus, depressioon.

Sul on kehtiv tööleping, oled ettevõtja või tegutsed FIE-na.

Sinu tööandja on nõus, et suurem osa programmi tegevustest viiakse läbi töökohas ja tööandja on valmis programmi tegevustes osalema ning programmi käigus tehtud ettepanekuid praktikas ellu rakendama.

Sul ei ole teistes valdkondades (elamine, õppimine, sotsiaalsed suhted jne.) esmaseid probleeme, mis otseselt takistaks töötamist.

Oled motiveeritud programmi tegevustes osalema.

Vajad lähtuvalt oma terviseolukorrast sekkumisi tööl püsimiseks või tööle naasmiseks (töökoht on olemas, kuid oled olnud pikalt või korduvalt haiguslehel vmt).

Pilootprogrammi saavad tulla kliendid Lõuna-Eestist (Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa)

Kellele programm ei sobi

Sa ei ole valmis avaldama piisavat informatsiooni oma tervisliku seisundi kohta, mis aitab tagada programmi meeskonnal ja tööandjal piisava turvalisuse töökohal.
Osalemist programmi tegevustes takistavad sõltuvusprobleemid (alkoholist, narkootilistest ainetest, hasartmängudest vm).
Tööelus osalemine on raskendatud eeskätt psüühiliste probleemide tõttu.
Tööandja ei nõustu programmis osalema.

1
1

Puhkepausid vähendada õlavöötme pingeid ja käte ülekoormust

Programmi kirjeldus

Füsioterapeut, tegevusterapeut ja psühholoog kaardistavad ja analüüsivad  töökeskkonnast tulenevad füüsilised  ja vaimsed ohutegurid.

Analüüsi tulemusena pannakse koos töötaja ja tööandjaga paika töötaja terviseriski vähendamise, kehalise ja vaimse töövõime parandamise tegevuskava (eesmärgid ja meetmed).

Vastavalt tegevuskavale juhendab ja toetab rehabilitatsioonimeeskond klienti ergonoomiliste tööasendite ja -võtete õppimisel, nõustab sobivate abivahendite leidmisel ning toetab psühholoogiliste toimetulekuoskuste omandamisel.

Tegevustest ja soovitustest koostatakse meeskonna poolt kirjalik kokkuvõte (“Minu töötervis”), mida tutvustatakse nii kliendile kui ka tööandjale, et tagada kõigi osapoolte kaasatus.

Vastavalt kliendi vajadustele võidakse programmi tegevustesse kaasata Töötukassa juhtumikorraldaja ja/ või abivahendispetsialist.

Programmi tegevuste lõpus külastab meeskond uuesti töökeskkonda, et välja selgitada, millisel määral on omandatud oskused ja nõuanded kliendi ja tööandja poolt rakendust leidnud ning vajadusel toimub täiendav nõustamine.

Programmi tegevuste tulemusel on klient säilitanud olemasoleva töövõime ja suudab tööturul aktiivselt osaleda kasutades ergonoomilisi töövõtteid ja vajalikke abivahendeid.

Programm kestab kliendi jaoks kuni 6 kuud.

Ergonoomika

Õpetame ergonoomilisi töövõtteid ja asendeid, mis säästavad Sinu tervist

Abivahendid

Selgitame välja Sinule vajalikud abivahendid töötamiseks

Töökeskkond

Tööandja ja osaleja saavad soovitusi töökeskkonna töötajasõbralikumaks muutmiseks

Tasuta

Osalejale ja tööandjale on programmis osalemine tasuta

töötulemused

Haiguspäevad vähenevad, töötulemused paranevad. Töökollektiiv on rõõmsam ja rahulolevam.

TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ 2014-2020

Spetsialistid

Tegevusterapeut

teele-usk

Teele Usk

Erialase töö kogemust taastusravis ja rehabilitatsiooni meeskonnas üle kahe aasta. Töötanud põhiliselt neuroloogiliste ning ortopeediliste probleemidega laste kui ka täiskasvanutega.

Füsioterapeut

Liina Lattik

Omab matipilatese treeneri tunnistust ja 4 aastast treenerikogemust. Rehabilitasiooni- ja taastusravikogemus nii laste kui täiskasvanutega töötades üle 13 aasta.

Psühholoog

annika_maarend

Annika Maarend

Rehabilitatsioonikogemus oma erialal nii laste kui ka täsiaksvanutega töötades üle 7 aasta.

Meeskonna juht

kristi_rembel_tonisson

Kristi Rembel-Tõnisson

Rehabilitatsioonikogemus nii täiskasvanute kui ka lastega töötades füsioterapeudi ja tegevusterapeudina üle 10 aasta. Rehabilitatsioonimeeskonna juhtimise kogemus üle 7 aasta.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a Tartu , Aura Keskuses Turu 10 Tartu, kliendi töökeskkonnas, sobivas abivahendifirmas Tartus ja vajadusel Eesti Töötukassa piirkondlikus büroos.

 • Toimumisaeg

  Alates juuni 2018.

 • Kestus

  Kuni 6 kuud

 • Parkimine

  Tasuta parkimine 2h

 • Rongiga

  Asume rongijaama vahetus läheduses

Hind

Tasuta

Programmi on võimalik saada tasuta osalise töövõimega tööealistel töötavatel inimestel.

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Kirjuta meile probleemist

Helista

E-R 9.00-17.00

50 13 410