• Sotsiaalnõustamine

  Saate rohkem infot oma õiguste kohta sotsiaalvaldkonna teenuste ja toetuste saamiseks ning vajadusel abi nende taotlemisel

  Saate erinevaid lahendusvõimalusi enda või oma lähedaste materiaalse olukorra muutmiseks

  Sotsiaaltöötaja aitab lahendada erinevate osapoolte vahel tekkinud konflikte, arusaamatusi tööl, koolis või kodus. Saate abi ja infot soodustingimustel abivahendite taotlemiseks või töö-, kodu-, või õpikeskkonna kohandamiseks

Kellele mõeldud

Täiskasvanutele ja lastele koos peredega, kes vajavad infot neile mõeldud sotsiaalvaldkonna toetuste ja teenuste kohta ning vajavad abi nende taotlemisel.

Täiskasvanutele ja lastele koos peredega, kellel esinevad materiaalsed raskused ja/või suhteprobleemid koolis, tööl, kodus, mis takistavad õppimist, töötamist või igapäevaelu.

Täiskasvanutele ja lastele koos peredega, kellele on määratud puue ja kes vajavad abi abivahendite soodustingimustel taotlemisel või kodu, töö või õpikeskkonna kohandamisel.

Kirjeldus

Esmalt toimub vestlus kliendiga, vajadusel kliendi lähedastega või lapse ja tema vanematega, et selgitada välja sekkumist vajavad probleemid.

Vastavalt probleemile ja eesmärgile alustatakse tegevustega, mis võivad sisaldada näiteks: informatsiooni edastamist, abi erinevate teenuste, toetuste taotlemiseks, kontakti võtmist kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kooliga, töökohaga, et probleeme lahendada, suunamist mõnele teenusele (näiteks Töötukassasse).

Probleemi/juhtumi lahendamiseks võib kliendi kontakt sotsiaaltöötajaga olla pikemaajaline.

Spetsialistid

Sotsiaaltöötajad

kristi_ounap

Kristi Grünberg

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanutega töötades oma erialal üle 9 aasta, lastega töötades üle 3 aasta.

Läbitud juhtumipõhise võrgustikutöö koolitus ning sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse.

Rakenduslik kõrgharidus sotsiaaltöö korralduse erialal. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala magistri kraad.

Regita Saksing

Regita Saksing

Läbitud lahenduskeskse lühiteraapia, motiveeriva intervjueerimise, karjäärinõustamise, kliinilise psühholoogia, psühhopatoloogia ja mitmed erivajadustega inimeste ning õpi- ja käitumisraskustega laste ja noorte toetamise võimaluste alased kursused.

Nõustamiskogemus laste, noorte ja täiskasvanutega üle 7 aasta. Karjäärinõustamis kogemus üle 4 aasta, omab karjäärinõustaja kutset.

Bakalaureuse kraad sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal. Magistrikraad sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410, vajadusel kliendi töökohas, koolis või kodus

 • Kestvus

  Esmasel kohtumisel, probleemide välja selgitamiseks, tuleks arvestada 1-2 tunniga, korduvate kohtumiste ajakulu sõltub probleemist.

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid: 1, 3, 5, 18, 19, 20, 22, 24

 • Parkimine

  Tasuta parkimine maja ees 2h

Hind

Tasuta

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on sotsiaaltöötaja individuaalteenust, sotsiaaltöötaja pereteenust või sotsiaaltöötaja grupiteenust. /loe täpsemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on sotsiaaltöötaja individuaalteenuse, sotsiaaltöötaja pereteenuse või sotsiaaltöötaja grupiteenuse vajalikkus. /loe täpsemalt/

Tasuliselt

Tasuliselt individuaalne sotsiaalnõustamine 42 eur/tund,  pere sotsiaalnõustamine 42 eur/tund ja grupinõustamine (3-6 inimest) 18 eur/tund. /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Kirjuta meile probleemist

Helista

E-R 9.00-17.00

50 13 410