Osaliselt tasuta teenuste saamine

Koostöös perearstidega on võimalik saada Activitasest logopeedi, füsioteraapia ja tegevusteraapia teenust.

Omaosalus on kuni 30.06.2024 15 eurot iga teraapia korra kohta.

Alates 1.07.2024 Tervisekassaga lepingu olemasolul füsioteraapia ja logopeedi teenus on kliendile tasuta.

Teenusele mittetulemise korral on vajalik sellest teavitada Activitase üldkontaktil (5013410 või info@activitas.ee) minimaalselt 24 tundi enne teenuse toimumist.

 • Teenuse taotlemine perearstilt

  Pöördu perearstile saatekirja saamiseks.

  Saatekirjale on perearst märkinud suunamise eesmärgi, esialgse diagnoosi, tehtud uuringud, soovitatud teenuse koos koodiga.

 • Teenusele registreerimine

  Saatekirja olemasolul saad registreeruda logopeedi, füsioteraapia või tegevusteraapia teenusele kas läbi telefoni 5013410 või meili teel info@activitas.ee või kodulehe kaudu.

 • Teenusel osalemine

  Teenusele tulles võta palun kaasa saatekiri, mis võib olla nii paberkandjal kui digitaalselt. Digitaalne saatekiri edasta enne teenuse toimumist info@activitas.ee

  Logopeedi teenust osutame individuaalselt nii kohapeal (7628) kui ka kaugteenusena (7629).

  Füsioteraapia teenust osutame individuaalselt nii kohapeal (7050) kui ka kaugteenusena (7065).

  Tegevusteraapia teenust osutame individuaalselt kohapeal (7053) kui kaugteenusena (7068).

 • Omaosalus

  Iga teraapia korra kohta on omaosalus 15 eurot, mida saab tasuda ülekandearve alusel peale teraapiat või kohapeal sularahas.

  Alates 1.07.2024 Tervisekassaga lepingu olemasolul füsioteraapia ja logopeedi teenusel visiiditasu ei ole.

 • Tulemuste hindamine

  Edastame Sinu perearstile info teraapia tulemuslikkuse kohta jooksvalt igal kuul.