Osaliselt tasuta teenuste saamine

Koostöös perearstidega on võimalik teraapiafondi rahastusega saada Activitasest logopeedi ja füsioteraapia teenust ning tegevusfondi rahastusega füsioteraapia teenust. Füsioteraapia teenust osutame nii saalis kui basseinis.

Omaosalus on 15 eurot iga teraapia korra kohta.

 • Teenuse taotlemine perearstilt

  Pöördu perearstile saatekirja saamiseks.

  Saatekirjale on perearst märkinud suunamise eesmärgi, esialgse diagnoosi, tehtud uuringud, soovitatud teenuse koos koodiga ning mahuga ja viite suunamisele tegevusfondi või teraapiafondi kaudu.

 • Teenusele registreerimine

  Saatekirja olemasolul saad registreeruda logopeedi või füsioteraapia teenusele kas läbi telefoni 5013410 või meili teel info@activitas.ee või kodulehe kaudu.

 • Teenusel osalemine

  Teenusele tulles võta palun kaasa saatekiri, mis võib olla nii paberkandjal kui digitaalselt. Digitaalne saatekiri edasta enne teenuse toimumist info@activitas.ee

  Logopeedi teenust osutame individuaalselt nii kohapeal (7628) kui ka kaugteenusena (7629).

  Füsioteraapia teenust osutame individuaalselt nii kohapeal (7050 või 7062), kaugteenusena (7050 või 7080) kui ka basseinis (7050 või 7056).

 • Omaosalus

  Iga teraapia korra kohta on omaosalus 15 eurot, mida saab tasuda ülekandearve alusel peale teraapiat või kohapeal sularahas.

 • Tulemuste hindamine

  Teraapia lõpus hinnatakse viimasel kohtumisel tulemusi ja on võimalus anda tagasisidet.

  Edastame Sinu perearstile kokkuvõtte tulemustest.