Sotsiaalse rehabilitatsiooni saamine

Sotsiaalset rehabilitatsiooni on õigus saada: puudega lastel, abivajaval lapsel, kelle abivajadus on tuvastatud kohaliku omavalitsuse poolt, samuti kõigil puudega täiskasvanutel ja osalise või puuduva töövõimega inimestel või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga inimestel, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.

Juhul, kui inimese elukoht ja teenuse osutamise koht on erinevates valdades või linnades, kompenseerib riik sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale (lapsevanemale, abikaasale, hooldajale vm abistajale), kummalegi maksimaalselt 41,55 eurot kalendriaastas.

Sõidukulude hüvitamiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus ja kuludokumendid.
Taotlus on kättesaadav siit.

 • Suunamise taotlemine Sotsiaalkindlustusametist

  Esita taotlus Sotsiaalkindlustusametile eesti.ee portaali kaudu või täida ja allkirjasta taotluse blankett digitaalselt ning saada e-mailile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee või saada see paberkandjal aadressile Põllu 1A, Tartu.

  Kui oled 16-aastane ja vanem vali: 16-aastase ja vanema isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus). Kui taotled rehabilitatsiooniteenuseid lapsele, vali: alla 16-aastase isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus)

  Juhul kui eelhindamist ei ole tarvis, saad Sotsiaalkindlustusametilt otsuse (40 tööpäeva jooksul), kus on kirjas kas saad kohe pöörduda rehabilitatsiooniasutusse (60 päeva jooksul). Oled võetud üldjärjekorda (maksimaalselt 1 aasta), pead ootama teist teavitust, kui järjekord on jõudnud Sinuni.

  Kui oled täiskaasvanu ja Sul ei ole kehtivat rehabilitatsiooniplaani (alates 01.01.2019 kõik täskavanud ka need, kellel on kehtiv rehabilitatsiooniplaan) pead esmalt osalema eelhindamisel, kus otsustatakse, kas rehabilitatsiooniteenused on Sinule vajalikud või mitte.

 • Sotsiaalkindlustusameti eelhindamisel osalemine

  Kui sul ei ole kehtivat rehabilitatsiooniplaani, siis viib Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja läbi eelhindamise, mille käigus selgub, kas sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sulle vajalik. Juhul, kui vajadus on olemas, antakse sulle suunamise, millega võid pöörduda rehabilitatsiooniasutuse Activitas poole.

 • Registreerimine rehabilitatsiooni asutusse Activitas

  Palun võta meiega ühendust kuni 60 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusameti otsuse saamisest. Telefon: 50 13 410, e-mail: info@activitas.ee või kodulehel kontakti alt. Activitase ruumid asuvad aadressil Vaksali 17a, Tartu.

 • Teenustel osalemine Activitases

  Ootame Teid kokkulepitud ajal teenustele või plaani koostamisele.

 • Tulemuste hindamine

  Teenuste lõppedes saate anda tagasisidet, hinnatakse tulemusi ja antakse soovitused edasiseks.