Missioon

Aitame leida lahendusi ja luua võimalusi Lõuna-Eesti laste ja noorte ning töö- ja vanemaealiste inimeste aktiivsemaks töö- ja igapäevaeluks ning õppimiseks ja vabaajategevusteks.

Visioon

Laieneda Lõuna-Eesti rehabilitatsioonikeskusena, mis  pakub innovaatilisi, tõenduspõhiseid lähenemisi laste ning noorukite ja tööealiste rehabilitatsioonis ning osaleb järjepidevalt riiklikul tasandil antud valdkondade arendustegevuses.

Väärtused

Kliendikesksus – lähtume oma töös kliendi vajadustest, soovidest, võimalustest ja eesmärkidest, leides terviklikke lahendusi.

Tulemustele orienteeritus – toetame klienti tema isiklike mõõdetavate eesmärkide seadmisel. Seatud eesmärkidest lähtuvalt valime ja rakendame vajalikud tegevused ning hindame saavutatud tulemusi koos kliendiga.

Ausus ja hoolivus – oleme ausad ja avatud nii klientide, nende lähedaste, oma koostööpartnerite kui üksteise suhtes. Hoolime igast kliendist ja meeskonnaliikmest.

Koostöö – tegutseme ühtse meeskonnana. Kliendile parimate lahenduste leidmiseks ja pakkumiseks teeme tihedat koostööd tema lähedaste, erinevate spetsialistide ja ametiasutustega.