Abivahendid ja nõustamine

Activitas spetsialisti pikaajalised kogemused, teaduspõhine metoodika ja personaalne lähenemine aitavad leida Sinu vajadustele parimad toimivad abivahendid ja õpetavad neid õigesti ja efektiivselt kasutama.

Saad teada, millist abivahendit Sa vajad, et tulla paremini toime töötamisega, õppimisega, liikumisega või igapäevategevustega ja oskad soovitatud abivahendit kasutada.

Saad teada, kuidas on võimalik taotleda tasuta töötamiseks vajalikku abivahendit Eesti Töötukassa kaudu ja Sotsiaalkindlustusameti kaudu õppimiseks või igapäevaelu tegevusteks vajalikku abivahendit soodustingimustel.

Õige abivahend aitab ennetada terviseprobleemide tekkimist või süvenemist, vähendab piiranguid tööl, koolis, vabal ajal ja parandab elukvaliteeti.

Abivahendid tööealistele, lastele ja vanemaealistele

Abiavahendialane nõustamine sobib tööealistele inimestele, kellel esinevad probleemid kas töötamisel või tööle asumisel, mida saab lahendada või lihtsustada abivahendi kasutamisega.

Tööealistele inimestele, lastele ja vanemaealistele, kellel esineb probleeme õppimisel, liikumisel, igapäevategevustel, mida saab lahendada või lihtsustada abivahendi kasutamisega.

Mõned näited abivahenditest, mille osas saate professionaalset nõustamist on: ortopeedilised sisetallad, ortopeedilised jalanõud, kompressioonsukad, korsetid, randmeortoosid, põlveortoosid, ergonoomilised seljatoed, ergonoomilised arvutihiired, seisumatid jne.

Abivahendi spetsialist aitab välja selgitada, proovida ja taotleda Sulle sobiliku abivahendi

Vestlus tegevusterapeudiga, füsioterapeudiga või abivahendi spetsialistiga probleemse valdkonna ja tegevuse või tegevuste väljaselgitamiseks. Probleemse tegevuse või tegevuste vaatlus kas rehabilitatsiooniasutuses Activitas (kui on võimalik tegevust simuleerida) või Sinu ja tööandjaga eelnevalt kokkuleppel töökohas või eelnevalt kokkuleppel koolis, kodus või muus kohas, kus antud tegevust sooritad. Sobiliku abivahendi, mudeli ja suuruse leidmine rehabilitatsiooniasutuses Activitases või abivahendifirmas.

Kui tegemist on töötamiseks vajaliku abivahendiga, siis paralleelselt hindamise ja abivahendite proovimisega koostab spetsialist eksperthinnangu, mis hiljem esitatakse Sulle ja Sinu Töötukassa juhtumikorraldajale, mis annab aluse Töötukassalt saada tasuta töötamiseks vajalik abivahend kasutada. Antud hinnangu esitamine ei taga veel abivahendi saamist, vaid annab soovitused Sinule sobiva abivahendi osas. Abivahendi tasuta kasutamise otsuse langetab Töötukassa. Täpsemalt loe siit: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooks-vajalik-abivahend

Õppimiseks, liikumiseks (kui ei ole seotud töötamisega) ja igapäevategevusteks soodustingimustel sobiliku abivahendi saamise juhendamine Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Täpsemalt loe siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/abivahendid

Töötamiseks, igapäevaeluks vajalikke abivahendeid saab välja selgitada ka füsioteraapia ja tegevusteraapia teenusel. Suhtlemisega ja eneseväljendamisega vajalikke abivahendeid logopeedi teenusel.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut ja sotsiaaltöötaja

Tegevusterapeut ja sotsiaaltöötaja

Eva-Mai Kalavus
Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal
Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal (MA)

Tegevusteraapia

Sotsiaalnõustamine toetudes CARe metoodikale – juhtumikorraldus, võrgustikutöö

Avatud dialoog

Alates 2017 a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2021 a erialane töökogemus sotsiaaltöötajana

eesti keel
inglise keel
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Triin Karis
Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Magistrikraad füsioteraapia erialal

Füsioteraapia

Massaaž

Kinesioteipimine

Joogatreener

Beebide ja väikelaste ujutamine

Alates 2021. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina
eesti keel
inglise keel
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Marianne Toots
Rakenduslik kõrgharidus füsioterapeudi õppekaval (BSc)l

Füsioteraapia

Massaaž

Kinesioteipimine

Alates 2022. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina
eesti keel
inglise keel
Õde

Õde

Airin Tõnutare
Rakenduslik kõrgharidus õenduses
Krooniliste haigete nõustamine (hüpertoonia ja diabeedi tähenduses)
Elustiili nõustamine kogu elukaare vältel
Raviskeemide mõistmine ja nõustamine
Emotsionaalse seisundi kaardistamine ja esmane nõustamine
Alkoholi tarvitamise ja liigtarvitamise kaardistamine
Isikliku abivahendi vajaduse hindamine igapäevasel toimetulekul ja sellealane nõustamine
Haiguspuhune toitumine
Alates 2018 pereõde
Alates 2017 (abi)õde Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio- ja onkoteraapia osakonnas
Alates 2016 abiõde SA Pärnu Haigla sise- ja nakkushaiguste osakonnas
eesti keel
inglise keel
Tegevjuht

Tegevjuht

Kristi Rembel-Tõnisson
Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)
Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Eestis

Tööalase rehabilitatsiooni juhtumikorraldajate koolitaja

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Füsioteraapia

Tegevusteraapia

Abivahendialane nõustamine

Alates 2007.a ettevõtte juhi ja rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi kogemus

Alates 2004.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Alates 2004.a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2017 aastast töökogemus tööergonoomika valdkonnas

eesti keel
vene keel

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Abivahendi spetsialist

kristi_rembel_tonisson

Kristi Rembel-Tõnisson
Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Pädevus

Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Eestis
Tööalase rehabilitatsiooni juhtumikorraldajate koolitaja
Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas
Rehabilitatsiooniprogrammide välja töötamine
Tööergonoomika
Füsioteraapia
Tegevusteraapia
Abivahendialane nõustamine

Kogemused

Alates 2007.a ettevõtte juhi ja rehabilitatsioonimeeskonna juhi kogemus
Alates 2004.a erialane töökogemus füsioterapeudina
Alates 2004.a erialane töökogemus tegevusterapeudina
Alates 2017 aastast töökogemus tööergonoomika valdkonnas

Keeled

eesti keel
vene keel

Füsioterapeut

Triin Karis
Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Magistrikraad füsioteraapia erialal

Pädevus

Füsioteraapia
Massaaž
Kinesioteipimine
Joogatreener

Kogemused

Alates 2021.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Tegevusterapeut ja sotsiaaltöötaja

Eva-Mai Kalavus
Haridus

Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal
Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal (MA)

Pädevus

Tegevusteraapia
Sotsiaalnõustamine toetudes CARe metoodikale – juhtumikorraldus, võrgustikutöö
Avatud dialoog

Kogemused

Alates 2017 a erialane töökogemus tegevusterapeudina
Alates 2021 a erialane töökogemus sotsiaaltöötajana

Keeled

eesti keel
inglise keel

Füsioterapeut

Marianne Toots
Haridus

Rakenduslik kõrgharidus füsioterapeudi õppekaval (BSc)

Pädevus

Füsioteraapia
Massaaž
Kinesioteipimine

Kogemused

Alates 2022.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Õde

Airin Tõnutare
Haridus

Rakenduslik kõrgharidus õenduses

Pädevus

Krooniliste haigete nõustamine (hüpertoonia ja diabeedi tähenduses)
Elustiili nõustamine kogu elukaare vältel
Raviskeemide mõistmine ja nõustamine
Emotsionaalse seisundi kaardistamine ja esmane nõustamine
Alkoholi tarvitamise ja liigtarvitamise kaardistamine
Isikliku abivahendi vajaduse hindamine igapäevasel toimetulekul ja sellealane nõustamine
Haiguspuhune toitumine

Kogemused

Alates 2018 pereõde
Alates 2017 (abi)õde Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio- ja onkoteraapia osakonnas
Alates 2016 abiõde SA Pärnu Haigla sise- ja nakkushaiguste osakonnas

Keeled

eesti keel
inglise keel

 • Kestus

  Esmasel kohtumisel tuleks arvestada ca 1 tunniga, kogu teenuse kestus ca 1-8 tundi.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid:1, 3, 9, 10, 25

 • Parkimine

  Tasuta parkimine 2 tundi parkimiskellaga Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

Tasuta

Kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on füsioterapeudi individuaalteenust või füsioterapeudi pereteenust või tegevusterapeudi individuaalteenust või tegevusterapeudi pereteenust ja sotsiaaltöötaja individuaalteenust või sotsiaaltöötaja pereteenust, mille eesmärgiks on sobiliku abivahendi saamine ja kasutama õppimine. /loe täpsemalt/

Täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on füsioterapeudi individuaalteenuse või füsioterapeudi pereteenuse või tegevusterapeudi individuaalteenuse või tegevusterapeudi pereteenuse ja sotsiaaltöötaja individuaalteenuse või sotsiaaltöötaja pereteenuse vajalikkus, mille eesmärgiks on sobiliku abivahendi saamine ja kasutama õppimine. /loe täpsemalt/

Tasuliselt

Tasuliselt individuaalne hindamine ja nõustamine 65 eur/tund. Pere, tööandja või õpetaja abivahendialane nõustamine 65 eur/tund. Vajadusel lisandub sõidukulu inimese elu- või töökohta või õpikeskkonda 1 eur/km /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Küsi nõu / broneeri aeg

Helista

E-R 9.00-18.00

50 13 410