Rehabilitatsioon ja ergonoomika

Tööelu ning igapäevaelu parandamiseks

15 aastat kogemust 50 000 lahendust

TEENUSED/TOOTED

Teenuse saamine on lihtne:

tasuta

Kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile /loe täpsemalt/

Täiskasvanud tööealisele inimesele (16 aastased ja vanemad), kes on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile.  /loe täpsemalt/

osaliselt tasuta

Logopeedi, füsioteraapia ja tegevusteraapia teenust saab perearsti kaudu /loe täpsemalt/

tasuliselt

Piisab vaid registreerimisest. Õigeaegse reageerimisega on võimalik ennetada probleemide süvenemist. /loe täpsemalt/

Hoolime oma klientidest ja soovime aidata:

Info ja tugi kogu teenuste saamise vältel

Selgitame lihtsalt ja läbipaistvalt Teie õigusi ja võimalusi.  Lahendame teenustel osalemisega ettetulevad takistused ja võimalusel arvestame Teile sobivate aegadega.

Personaalne lähenemine

Koostöös Teiega toome välja probleemid, püstitame eesmärgid ja planeerime tegevused – keskendume tulemusele. Saate avaldada oma ootusi ja soove ning teha ettepanekuid teenuste paremaks muutmiseks.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevjuht, koolitaja, andmekaitse spetsialist

Tegevjuht, koolitaja, andmekaitse spetsialist

Kristi Rembel-Tõnisson

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)

Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Eestis

Tööalase rehabilitatsiooni juhtumikorraldajate koolitaja

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Füsioteraapia

Tegevusteraapia

Abivahendialane nõustamine

Alates 2007.a ettevõtte juhi ja rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi kogemus

Alates 2004.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Alates 2004.a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2017 aastast töökogemus  tööergonoomika valdkonnas

eesti keel
vene keel
Tegevusterapeut ja sotsiaaltöötaja

Tegevusterapeut ja sotsiaaltöötaja

Eva-Mai Kalavus

Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal
Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal (MA)

Tegevusteraapia

Sotsiaalnõustamine toetudes CARe metoodikale – juhtumikorraldus, võrgustikutöö

Avatud dialoog

Alates 2017 a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2021 a erialane töökogemus sotsiaaltöötajana

eesti keel
inglise keel
Logopeed

Logopeed

Laine Lilleoja

Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (MA)

Logopeedi kutse,
tase 7

Kommunikatsioonivõime hindamine

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel

Koolivalmiduse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Kõne voolavuse teraapia

Müofunktsionaalne teraapia

Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016. aastast erialane töökogemus logopeedina

eesti keel
inglise keel
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Triin Karis

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)

Magistrikraad füsioteraapia erialal

Füsioteraapia

Massaaž

Kinesioteipimine

Joogatreener

Beebide ja väikelaste ujutamine

Alates 2021. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina

eesti keel
inglise keel
Spordi füsioterapeut, lektor

Spordi füsioterapeut, lektor

Siret Kalbus
Kõrgharidus füsioteraapia erialal

Füsioteraapia

Spordimassaaž

Kinesioteipimine

Era- ja rühmatreeningute läbiviimine

Tööergonoomika

Dry needling

Alates 2014. aastast erialane töökogemus erinevate spordialade tipp- ja harrastussportlastega

Alates 2017 aastast spordifüsioteraapia aine õpetamine spordisuuna gümnasistidele

eesti keel
inglise keel
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Marianne Toots

Rakenduslik kõrgharidus füsioterapeudi õppekaval (BSc)

Füsioteraapia

Massaaž

Kinesioteipimine

Alates 2022. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina

eesti keel
inglise keel
Eripedagoog

Eripedagoog

Noora Kutta

Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (BSc)

Käitumisprobleemid

Eripedagoogiline töö lasteaia- ja koolilastega

Koolivalmiduse hindamine, s.h kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine

Tunnetusprotsesside, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Eripedagoogiline nõustamine

Alates 2019.a erialane töökogemus sobitus- ja liitrühmades

eesti keel
inglise keel
Eripedagoog

Eripedagoog

Madlen Ilves

Kõrgharidus eripedagoogika erialal (BSc)

Magistrikraad eripedagoogika erilal (MA)

Eripedagoogiline töö laste ja noortega

Koolivalmiduse hindamine, s.h kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine

Tunnetusprotsesside, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Eripedagoogiline nõustamine

Käitumisprobleemid

Alates 2019. aastast erialane töökogemus eripedagoogina

eesti keel
inglise keel
Psühholoog

Psühholoog

Mattias Mölder

Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Omandamisel magistrikraad psühholoogia erialal

Psühholoogiline nõustamine

Kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatav koolitus

Pereteraapia sissejuhatav koolitus

Lahenduskeskne lühiteraapia

Alates 2018 aastast erialane töökogemus vabatahtliku veebinõustajana Lahendus.net keskkonnas

Alates 2021 aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

eesti keel
inglise keel
Pereterapeut ja sotsiaaltöötaja

Pereterapeut ja sotsiaaltöötaja

Liivi Moore

Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal
Pereteraapia väljaõppes
Psühholoogia magistri väljaõppes

Sotsiaalteenuste, toetuste ja oskuste alane nõustamine
Laste ja täiskasvanute nõustamine sotsiaalsetes ja psühholoogilistes küsimustes
Pereteraapia nii üksikisikute kui peredega

Alates 2005 sotsiaaltöö alane kogemus nii riiklikes asutustes kui eraettevõtetes

Alates 2021 aastast kogemus pereterapeudina

eesti keel
inglise keel
vene keel
Toitumisterapeut, treener

Toitumisterapeut, treener

Sirje Hendla

Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Toitumisterapeudi kutse

Põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja kutse

Toitumisteraapia

Funktsionaalne toitumisnõustamine

Toitumisnõustamine

Aeroobikatreeningute läbiviimine

Liikumisõpetus lasteaias

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2013.a erialane töökogemus toitumisnõustajana

Alates 2018.a erialane töökogemus toitumisterapeudina

Alates 1993.a töökogemus aeroobikatreenerina

eesti keel
vene keel
Õde

Õde

Airin Tõnutare
Rakenduslik kõrgharidus õenduses

Krooniliste haigete nõustamine (hüpertoonia ja diabeedi tähenduses)
Elustiili nõustamine kogu elukaare vältel
Raviskeemide mõistmine ja nõustamine
Emotsionaalse seisundi kaardistamine ja esmane nõustamine
Alkoholi tarvitamise ja liigtarvitamise kaardistamine
Isikliku abivahendi vajaduse hindamine igapäevasel toimetulekul ja sellealane nõustamine
Haiguspuhune toitumine

Alates 2018 pereõde
Alates 2017 (abi)õde Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio- ja onkoteraapia osakonnas
Alates 2016 abiõde SA Pärnu Haigla sise- ja nakkushaiguste osakonnas

eesti keel
inglise keel
Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja

Liisi Reinhold
Kõrgharidus, õigusteadus (BSc)

Kogemusnõustajate baaskoolitus

Kogemusnõustajate Koja registris alates 2020

Kogemusnõustamine:

 • liigeshaigus
 • krooniline valu
 • ärevus- ja paanikahäire
 • depressioon
 • suurenenud kehakaal
 • pikaajaline töötus
 • eaka hooldamine
 • suhted, laps-vanem; mees-naine

Individuaalnõustamine ja grupinõustamine

Alates 2020 a erialane töökogemus kogemusnõustajana

Töökogemus kriminaaluurijana, õendusabi hooldajana

eesti keel
vene keel
Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja

Kristel Rooma
Keskharidus

Kogemusnõustajate baaskoolitus

Kogemusnõustajate Koja registris alates 2020

Kogemusnõustamine:

 • autismispektri häirega lapse kasvatamine väikelapseeast kuni murdeeani
 • vaimne tervis (depressioon)
 • elukriisid (koduvägivald, kaassõltuvus, üksikvanema roll)

Individuaalnõustamine ja grupinõustamine

Alates 2019 a erialane töökogemus kogemusnõustajana

eesti keel

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut ja sotsiaaltöötaja

Eva-Mai Kalavus
Haridus

Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal

Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal (MA)

Pädevus

Tegevusteraapia 

Sotsiaalnõustamine toetudes CARe metoodikale – juhtumikorraldus, võrgustikutöö

Avatud dialoog

Kogemus

Alates 2017 a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2021 a erialane töökogemus sotsiaaltöötajana

Keeled

eesti keel

inglise keel

Logopeed

Logopeed, eripedagoog

Laine Lilleoja
Haridus

Kõrgharidus logopeedia ja eripedagoogika erialal (MA)

Pädevus

Logopeedi kutse, tase 7

Kommunikatsioonivõime hindamine

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel

Koolivalmiduse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Kõne voolavuse teraapia

Müofunktsionaalne teraapia

Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2016. aastast erialane töökogemus logopeedina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Psühholoog

Mattias Mölder
Haridus

Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)
Omandamisel magistrikraad psühholoogi erialal

Pädevus

Psühholoogiline nõustamine
Kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatav koolitus
Pereteraapia sissejuhatav koolitus
Lahenduskeskne lühiteraapia

Kogemus

Alates 2018 aastast erialane töökogemus vabatahtliku veebinõustajana Lahendus.net keskkonnas
Alates 2021 aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

Keeled

eesti keel
inglise keel

Spordifüsioterapeut, lektor

Siret_Kalbus

Siret Kalbus
Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal

Pädevus

Füsioteraapia

Spordimassaaž

Kinesioteipimine

Era- ja rühmatreeningute läbiviimine

Tööergonoomika

Dry needling

Kogemus

Alates 2014. aastast erialane töökogemus erinevate spordialade tipp- ja harrastussportlastega

Alates 2017 aastast spordifüsioteraapia aine õpetamine spordisuuna gümnasistidele

Keeled

eesti keel

inglise keel

Füsioterapeut

Triin Karis
Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)

Magistrikraad füsioteraapia erialal

Pädevus

Füsioteraapia

Massaaž

Kinesioteipimine

Joogatreener

Beebide ja väikelaste ujutamine

Kogemus

Alates 2021. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina

Keeled

inglise keel
eesti keel

Füsioterapeut

Marianne Toots
Haridus

Rakenduslik kõrgharidus füsioterapeudi õppekaval (BSc)

Pädevus

Füsioteraapia
Massaaž
Kinesioteipimine

Kogemus

Alates 2022.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Toitumisterapeut, treener

sirje-hendla

Sirje Hendla
Haridus

Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Pädevus

Põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja kutse

Toitumisteraapia

Funktsionaalne toitumisnõustamine

Toitumisnõustamine

Aeroobikatreeningute läbiviimine

Liikumisõpetus lasteaias

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2013.a erialane töökogemus toitumisnõustajana

Alates 2018.a erialane töökogemus toitumisterapeudina

Alates 1993.a töökogemus aeroobikatreenerina

Keeled

eesti keel
vene keel

Tegevjuht, koolitaja, andmekaitsespetsialist

kristi_rembel_tonisson

Kristi Rembel-Tõnisson
Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)

Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Pädevus

Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Eestis

Tööalase rehabilitatsiooni juhtumikorraldajate koolitaja

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Füsioteraapia

Tegevusteraapia

Abivahendialane nõustamine

Kogemus

Alates 2007.a ettevõtte juhi ja rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi kogemus

Alates 2004.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Alates 2004.a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2017 aastast töökogemus tööergonoomika valdkonnas

Keeled

eesti keel
vene keel

Kogemusnõustaja

Liisi Reinhold
Haridus

Kõrgharidus, õigusteadus (BSc)

Pädevus

Kogemusnõustajate baaskoolitus, kogemusnõustajate Koja registris alates 2020

Kogemusnõustamine:

liigeshaigus
krooniline valu
ärevus- ja paanikahäire
depressioon
suurenenud kehakaal
pikaajaline töötus
eaka hooldamine
suhted, laps-vanem; mees-naine

Individuaalnõustamine ja grupinõustamine

Kogemus

Alates 2020 a erialane töökogemus kogemusnõustajana

Töökogemus kriminaaluurijana, õendusabi hooldajana

Keeled

eesti keel
vene keel

Kogemusnõustaja

Kristel Rooma
Haridus

Keskharidus

Pädevus

Kogemusnõustajate baaskoolitus, kogemusnõustajate Koja registris alates 2020

Kogemusnõustamine:

autismispektri häirega lapse kasvatamine väikelapseeast kuni murdeeani

vaimne tervis (depressioon)

elukriisid (koduvägivald, kaassõltuvus, üksikvanema roll)

Individuaalnõustamine ja grupinõustamine

Kogemus

Alates 2019 a erialane töökogemus kogemusnõustajana

Keeled

eesti keel

Pereterapeut ja sotsiaaltöötaja

Liivi Moore
Haridus

Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal

Pereteraapia väljaõppes

Psühholoogia magistri väljaõppes

Pädevus

Sotsiaalteenuste, toetuste ja oskuste alane nõustamine

Laste ja täiskasvanute nõustamine sotsiaalsetes ja psühholoogilistes küsimustes

Pereteraapia nii üksikisikute kui peredega

Kogemus

Alates 2005 sotsiaaltöö alane kogemus nii riiklikes asutustes kui eraettevõtetes

Alates 2021 aastast kogemus pereterapeudina

Keeled

eesti keel

inglise keel

vene keel

Õde

Airin Tõnutare
Haridus

Rakenduslik kõrgharidus õenduses

Pädevus

Krooniliste haigete nõustamine (hüpertoonia ja diabeedi tähenduses)
Elustiili nõustamine kogu elukaare vältel
Raviskeemide mõistmine ja nõustamine
Emotsionaalse seisundi kaardistamine ja esmane nõustamine
Alkoholi tarvitamise ja liigtarvitamise kaardistamine
Isikliku abivahendi vajaduse hindamine igapäevasel toimetulekul ja sellealane nõustamine
Haiguspuhune toitumine

Kogemus

Alates 2018 pereõde
Alates 2017 (abi)õde Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio- ja onkoteraapia osakonnas
Alates 2016 abiõde SA Pärnu Haigla sise- ja nakkushaiguste osakonnas

Keeled

eesti keel

inglise keel

Eripedagoog

Madlen Ilves
Haridus

Kõrgharidus eripedagoogika erialal (BSc)

Magistrikraad eripedagoogika erialal (MA)

Pädevus

Eripedagoogiline töö laste ja noortega

Koolivalmiduse hindamine, s.h kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine 

Tunnetusprotsesside, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Eripedagoogiline nõustamine

Käitumisprobleemid 

Kogemus

Alates 2019. aastast erialane töökogemus eripedagoogina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Eripedagoog

Noora Kutta
Haridus

Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (BSc)

Pädevus

Käitumisprobleemid 

Eripedagoogiline töö lasteaia- ja koolilastega 

Koolivalmiduse hindamine, s.h kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine 

Tunnetusprotsesside, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Eripedagoogiline nõustamine

Kogemus

Alates 2019. aastast erialane töökogemus sobitus- ja liitrühmades.

Keeled

eesti keel
inglise keel

Asukoht Vaksali 17A, Tartu, raudtee- ja bussijaama lähedal:

Tartu kesklinna bussijaamast on meieni 1,7km ja võtab jalutades aega ca 23 minutut. Meie läheduses liiguvad bussiliinid: 1, 3, 9, 10 ja 25. Asume raudteejaama vahetus läheduses.

Autoga tulles on tasuta parkimine 2 tundi parkimiskellaga Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Activitas on ligipääsetav ratastooliga. Avalikust parklast ja sisehoovi parklast  pääseb peaukseni mööda asfaldi ja sillutuskiviga kaetud kõnniteed. Peaukseni viib 9,4m käsipuuga kaldtee ja Koridoris asub 5m käsipuuga kaldtee. Teele jääb 4 ust, mis on laiemad kui 86cm, lävepaku kõrgusega kuni 2,5cm.

Tutvu allpool ka läheduses olevate ööbimisvõimalustega.

Pidev tegevuse analüüs ja täiustamine tagab parema teenuste kvaliteedi:

97,6%

Kliendid hindasid koostööd spetsialistidega väga heaks

87,2%

Saadud teenuseid hindas enda jaoks väga kasulikuks

85%

Teenusel saavutatud tulemustega olid kliendid väga rahul

92%

Meie klientidest soovitaksid saadud teenust teistele edasi

Klientide tagasiside:

Mina jõudsin Activitasse läbi Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni. Mureks seljavalud, vasaku kehapoole tuimus ja vasaku silma tõmblused.

Enne nende juurde jõudmist olin ma kaotanud vähimagi usu tervenemisse, valuvabasse ellu ja kõikidesse spetsialistidesse. Kuid juba peale esimest kohtumist füsioterapeudiga sain aru, et siin majas käivad asjad teisiti. Ma tundsin, et minu probleemiga tegeldakse, otsitakse lahendusi ja mis kõige olulisem, lähtutakse minu personaalsetest vajadustest. Treeningutega kohanemine oli raske. Kodus treeningkavadest kinnipidamine veelgi raskem. Kuid ma tundsin üsna pea, et need aitavad – tekkis usaldus ja usaldusest motivatsioon.

Tänu minuga tegelenud inimestele Activitases suudan ma täna enda eest ise hoolt kanda – võimelda ja treenida selliselt, et hoida korras oma keha füüsilist poolt. Arvutiga töötades kasutada võtteid, mis ennetavad minu selja probleeme ja valu. Lühidalt öeldes – ma suudan teha kõike, mida iganes ma soovin!

Minu kogemus Activitases on üdini postitiivne! Pöördusin oma käte probleemidega nende poole, kuna just neid peetakse üheks parimaks rehabilitatsiooni kohaks, ja nii see on.

Mul on lõigatud paremal käel karpaalkanal ja oli ka planeeritud vasaku käe operatsioon selle aasta algusesse, kuid tänu tublidele terapeutidele Teelele ja Lisellile pöördus käe olukord nii heaks, et operatsiooni ei olnud vaja teha. Võiks öelda et ime.

Inimesed kes minuga tegelesid arvestasid väga minu soovide ja võimalustega teraapia osas, nad on heatahtlikud ning empaatilised! Oma ala profid!
Soovitan kõigile kelle käed teevad valu pöörduda nende poole, sest sealt saate kindlasti abi.

Olen enda lapsega ujumistundides käinud sellest ajast kui laps 5 kuune. Ujumine on aidanud muuta teda julgemaks ja osavamaks vees. Eriti hästi on aidanud see kaasa ka füüsilisele arengule. Lapsele meeldib väga vesi ja ujumine. Ujumine ja karastamine aitab ka haigusi ennetada.

Mulle meeldis seal kõik peale selle, et pidin vara tõusma.

See oli minu ja mu trennikaaslastele väga kasulik kogemus. Kuna see arendas meid füüsiliselt kui ka vaimselt (tross tõmbas kovasti ja pidi kinni hoidma tugevalt.) Seda oli vaja selleks, et saada osavust spordist mida ma pole kunagi teinud.

Seda sooviks ma järgmine suvi ka korrata sest see oli väga tore

Osalesin programmis 2012-2013 aastal. Seljaprobleemid on mul olnud juba väga ammusest ajast.

Programmis osaledes sain väga palju head nõu, kuidas igapäevaselt toime tulla ja kuidas on võimalik, kulutades iga päev veidike aega, oma tervise heaks väga palju teha.

Tänu programmis osalemisele, sain omale ka selja-korseti, mis võimaldab päevadel, kui selg valutab, lihtsamalt hakkama saada ja tegeleda oma igapäevaste toimetustega

Füsioteraapia tulemusena suudan iseseisvamalt püsti tõusta võrreldes aasta algusega.

Tegevusteraapia tulemusena leidsin asendid ja liigutused, kuidas ennastsäästvalt istuda arvutilaua taga ning treenida samaaegselt „tööd“ tehes ka parema käe sõrmi. Tänu õigele kehaasendile suudan pikemalt arvutitaga töötada.

Vestlused psühholoogiga aitasid mul näha paremini ennast ja oma suhtumisi-hoiakuid, mis on kavatsuste elluviimisel enamasti kõige suurem takistus igapäevases elus

Osalesin ajavahemikus 2016 september – 2017 mai tööalasel rehabilitatsioonil OÜ Activitases. Minu probleemiks oli, et alaselja valude tulemusena on saanud kahjustada närv seljas, mille tõttu ei liigu parem labajalg nagu tervel inimesel.

Soovitan pöörduda oma seljavaluga/muredega koheselt spetsialistide poole, mitte ootama jääda, millal valud ise üle lähevad. Tänu füsioterapeudi nõuannetele ja harjutustele on valuhood seljas vähenenud ning kõndimine paremaks muutunud.

Ole julge abi küsima.

Koolitust vürtsitasid meeleolukad liikumisharjutustega vahepalad aktiivse pausi app’i Cuckoo järgi.

Koolituse kasuteguriks võib lugeda ka seda, et pärast koolitust telliti IT-toelt hulgaliselt töölaua tõstmist võimaldavaid juhtmepikendusi. Sellest võib järeldada, et osad töötajad ei olnud seni üldse kasutanud võimalust oma töölaua tööpinda püsti asendis töötamise eesmärgil tõsta. Nüüd aga tekkis huvi seda teha.

Majutus soodsalt -10%, alates 13,50 €

Hektor Design Hostel asub Activitasest lühikese jalutuskäigu kaugusel (mõnisada meetrit) mööda kõnniteed. Moodsa disainilahendusega hostel pakub erinevas suuruses tube koos kõige vajaminevaga. Maja on ratastoolikasutaja sõbralik, varustatud kaldtee ja liftiga. Olemas on spetsiaalselt kohandatud toad ratastooliga liiklejatele.

Hostelis on moodne jõusaal ja joogaruum, lounge lauajalgpalli ja  projektoriga filmiõhtute korraldamiseks, saun, pesuruum ja täisvarustusega ühisköök ning muidugi täisteenindusega kohvik Hektor Cafe koos raamatukoguga maja esimesel korrusel.

Soodustuse saamise kohta küsi lisainfot Activtas teenuste broneerimisel. Tööalase rehabilitatsiooni saajatele maksab töötukassa sõidu ja majutustoetust maksimaalselt 26 eur päevas.

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Küsi nõu / broneeri aeg

Helista

E-R 9.00-18.00

50 13 410

koostööpartnerid