Logopeed

Paraneb suuline eneseväljendus (kõne on selgem, arusaadavam, inimesel on lihtsam ennast väljendada).

Paraneb kõnest arusaamine, mõtlemine, mälu, tähelepanu. Kirjutamisel tehakse vähem vigu.

Perekonnal paraneb informeeritus, oskused, kuidas pereliiget aidata, arendada, toetada.

Logopeedi teenus lastele, täskasvanutele ja peredele

Koolieelikutele ja õpilastele, kellel esinevad probleemid suulises ja kirjalikus kõnes.

Täiskasvanutele, kellel on haiguse või trauma tagajärjel tekkinud probleeme rääkimisega, kõne mõistmisega.

Peredele, et paremini kohaneda, aru saada ja osata suhtlemisel aidata, arendada pereliiget, kellel esineb kõneprobleem.

Logopeed selgitab välja probleemid ja viib läbi teraapia

Esmalt toimub vestlus, et selgitada välja Sind häirivad probleemid, laste puhul kaasatakse vanemaid, täiskasvanute puhul vajadusel lähedasi (abikaasa, lapsed). Seejärel kasutab logopeed spetsiaalseid kõneteste probleemide täpsustamiseks.

Vastavalt probleemile ja eesmärgile alustatakse teraapiatega, mis võivad sisaldada: häälikuseadet, kõnearendust (suuline ja kirjalik kõne), neelamisteraapiat, kõne sujuvuse arendamist, kõnega seotud lihaskonna treeningut, erinevate psüühiliste protsesside arendamist (mälu, mõtlemine, tähelepanu, taju), lapse/täiskasvanu ja tema lähedaste nõustamist, õpetamist, informeerimist ning motiveerimist õige suhtlemisoskuse kujundamiseks.

Spetsialist

Logopeed, eripedagoog

Laine Lilleoja

Logopeed

Kõrgharidus logopeedia ja eripedagoogika erialal (MA)

Logopeedi kutse, tase 7

Kommunikatsioonivõime hindamine

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel

Koolivalmiduse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Kõne voolavuse teraapia

Müofunktsionaalne teraapia

Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016 erialane töökogemus logopeedina nii laste kui ka täiskasvanutega

eesti keel
inglise keel

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410.

 • Kaugnõustamine

  Teenust saate vajadusel ka kaugnõustamisel telefoni ja Skype vms teel.

 • Kestus

  30 minutit kuni 1 tund

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid:1, 3, 9, 10, 25

 • Parkimine

  Tasuta parkimine 2 tundi parkimiskellaga Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

Tasuta

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on logopeedi individuaalteenust ja/või logopeedi pereteenust.
/loe täpsemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on logopeedi individuaalteenuse ja/või logopeedi pereteenuse vajalikkus.
/loe täpsemalt/

Tasuliselt

Individuaalne logopeedi teenus 65 eur/tund, logopeedi perenõustamine 65 eur/tund. Grupinõustamine (3-4 inimest) 35 eur/tund/inimene.
/loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Küsi nõu / broneeri aeg

Helista

E-R 9.00-18.00

50 13 410