Tasuliste teenuste saamine

Tasuliste teenuste eelised on:

Kiire ja lihtne kättesaadavus – Teil ei pea olema määratud puuet , piisab vaid registreerimisest. Teenuste kättesaadavus on tänu lühikestele ootejärjekordadele kiire.

Lai teenuste valik – läheneme Teie probleemidele vajaduspõhiselt, ilma piiranguteta, mis annab vabaduse vajadusel kaasata rohkelt spetsialiste ja pakkuda suurt valikut teenuseid.

Piiramatu teenuste hulk – teenuste maht ei ole piiritletud, saate teenuseid vajaminevas mahus, et saavutada püstitatud eesmärk.

 • Registreeri konsultatsioonile

  Helista telefonil 50 13 410, võtab aega umbes 1 minut.

 • Tasuta konsultatsioonil osalemine

  Konsultatsioonil meeskonna juhiga selgitatakse välja probleemsed valdkonnad ja rahalised võimalused, mille tulemusena planeeritakse edasised tegevused. Võtab aega 30 minutit – 1 tund.

 • Probleemide tuvastamisel osalemine

  Kliendi ja erialaspetsialistide koostöös selgitatakse välja probleemid, püstitatakse eesmärgid ja koostatakse tegevuskava – sobilike üksikteenuste ja/või teenuspakettide valik ja kohandamine lähtuvalt probleemidest, eesmärkidest ja kliendi rahalistest võimalustest. Toiminguteks kulub aega umbes 1 tund iga erialaspetsialistiga.

 • Teenustel osalemine

  Teenustel osalemine vastavalt tegevuskavale. Ajakulu sõltub kliendi vajadustest.

 • Kokkusaamine tulemuste hindamiseks

  Püstitatud eesmärgi saavutamise hindamine ja kliendi tagasiside koos meeskonna juhiga. Kestvus umbes 30 minutit.