• Rehabilitatsiooniplaani koostamine ja rehabilitatsioon

  Abivajaja probleemidest lähtuvalt pannakse kokku meeskond erinevatest spetsialistidest, kes hindavad ja koostavad tegevuskava abivajaja probleemide lahendamiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks

  Rehabilitatsiooniplaan on eelduseks riiklikult rahastatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse saamiseks lastel

Rehabilitatsiooniplaani koostamine ja rehabilitatsioon on sobilik

Kõikidele lastele (kuni 16 eluaastat k.a.), kellel esinevad korraga mitmed probleemid (näiteks liikumisega, õppimisega, suhtlemisega), mis vajavad täpset hindamist ja vastavalt sellele tegevuskava, et saaks neid hakata lahendama.

Kuidas näeb välja rehabilitatsiooniplaani koostamine

Kohtumine meeskonna juhiga, kellega vestluse käigus annate esmase ülevaate oma probleemidest, soovitud eesmärkidest, et kokku panna järgmiseks kohtumiseks probleemidele vastav meeskond.

Kohtumine rehabilitatsioonimeeskonnaga, kes intervjuu ja testide käigus saavad ülevaate abivajaja probleemidest ja eesmärkidest. Koostatakse meeskonna poolt kirjalik dokument, mis sisaldab hinnanguid, soovitusi ja tegevuskava, et Teie poolt püstitatud eesmärki saaks läbi soovitatud tegevuste teostada.

Meeskonna juhi kohtumine Teiega, et tutvustada valminud dokumenti ja tegevuskava ning anda juhised, kuidas plaani hakata ellu viima, et Teie poolt püstitatud eesmärki saavutada.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

Tegevusterapeut

Teele Usk
Kõrgharidus tegevusteraapia erialal
Tegevusteraapia

Abivahenditealane nõustamine

Tööergonoomika

Toetatud töölerakendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas.

Alates 2014 aastast erialane töökogemus tegevusterapeudina nii laste kui täiskavsanutega
eesti keel
inglise keel
Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog

Annika Raudoja
Kõrgharidus eripedagoogika õppekava sotsiaalpedagoogika erialal (BSc ja MA)
Sotsiaalpedagoog, tase 7 kutse

Sotsiaalpedagoogiline hindamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Karjäärinõustamine

Motiveeriv intervjueerimine

Alates 1998. aastast erialane töökogemus täiskasvanute, noorte ja lastega

Alates 2014. aastast õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast rehabilitatsiooni-
meeskonna sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast kooli sotsiaalpedagoogi kogemus

eesti keel
Kliiniline logopeed, eripedagoog

Kliiniline logopeed, eripedagoog

Külli Reino
Kõrgharidus logopeedia erialal (MSc)

Logopeedi, eripedagoogi kutse, kliiniline logopeed tase 7

Kõne arengu hindamine

Hääldusprobleemide hindamine

Imemis-, mälumis- ja neelamismustri hindamine

Koolivalmiduse, s.h. kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine

Kõne voolavuse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Väikse lapse imemis- ja mälumisfunktsiooni arendamine

Kõne voolavuse teraapia

Spetsiifiliste kirjutamis- ja lugemishäirete ületamise teraapia

Neelamisteraapia

Motiveeriv intervjueerimine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016 erialane töökogemus kooli väikerühma õpetaja-eripedagoogina

Alates 2000 erialane töökogemus tasandusrühma logopeed-eripedagoogina

Alates 2007 erialane töökogemus rehabilitatsiooni-
meeskonnas logopeedi ja eripedagoogina

Alates 1998 erialane töökogemus lasteaia logopeedina

eesti keel
inglise keel
vene keel
prantsuse keel
Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog

Kristi Grünberg

Kõrgharidus sotsiaaltöö korralduse erialal (BSc)

Kõrgharidus sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal (MA)

Sotsiaalpedagoog, tase 7 kutse

Sotsiaalpedagoogide koolitamine

Sotsiaalpedagoogiline hindamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Motiveeriv intervjueerimine

Alates 2005. aastast kooli sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2014. aastast õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2007. aastast rehabilitatsiooni-
meeskonna sotsiaaltöötaja kogemus

eesti keel
Psühholoog

Psühholoog

Annika Maarend
Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Kunstiteraapiate eriala (lõpetamata MSc)

Psühholoogiline nõustamine

Lahenduskeskne lühiteraapia

Visuaalkunstiteraapia tehnikad

Karjäärinõustamine

Motiveeriv intervjueerimine

Alates 2008 aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

Alates 2011 aastast töökogemus liikluspsühholoogia-ja järelkoolituse lektorina

2012- 2014 erialane kogemus koolipsühholoogina

2010- 2012 kogemus loovterapeudina

2009-2010 kogemus õppenõustamise koordinaatorina

2005- 2008 kogemus sotsiaaltöö peaspetsialistina

eeti keel
vene keel
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Liina Lattik
Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc ja MSc)

Füsioterapeudi kutsekvalifikatsioon, tase 7

Füsioteraapia

Abivahendialane nõustamine

Massaaž

Kinesioteipimine

Beebide ja väikelaste ujutamine

Alates 2015. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina nii laste kui täiskasvanutega
eesti keel
inglise keel
Õde

Õde

Alla Paales
Kõrgharidus õe erialal
Valu käsitlus

Valuravimite käsitlus ja valu ravi võimalused

Iseseisva õendushooldusteenuse osutamine, nõustamine

Ravimite tarvitamise alane nõustamine

Nõustamine haiguse ja haigussümptomitega toimetulekuks ja toetamiseks

Haigusteadlikkuse alane nõustamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 1980.a erialane töökogemus õena nii laste kui täiskasvanutega

Alates 1996.a erialane töökogemus õena neuroloogia osakonnas ja polikliinilises töös

Alates 2012.a erialane töökogemus vanemõena iseseisvas statsionaarses õendusabis

eesti keel
vene keel
Psühholoog

Psühholoog

Katrin Roose
Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Psühholoogiline nõustamine

Tööalase läbipõlemise ennetamine

Kriisinõustamine

Raseduskriisinõustamine

Leinanõustamine

Lahenduskeskne lühiteraapia

Lõdvestustehnikad

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2018. aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

Alates 2019. aastast töökogemus raseduskriisinõustajana

Alates 2019. aastast töökogemus tööpsühholoogina

eesti keel
inglise keel
Logopeed, eripedagoog

Logopeed, eripedagoog

Laine Lilleoja
Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (MA)
Logopeedi kutse,
tase 7

Kommunikatsioonivõime hindamine

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel

Koolivalmiduse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Kõne voolavuse teraapia

Müofunktsionaalne teraapia

Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016. aastast erialane töökogemus logopeedina
eesti keel
inglise keel
Tegevjuht, füsioterapeut, tegevusterapeut

Tegevjuht, füsioterapeut, tegevusterapeut

Kristi Rembel-Tõnisson
Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)
Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Eestis

Tööalase rehabilitatsiooni juhtumikorraldajate koolitaja

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Füsioteraapia

Tegevusteraapia

Abivahendialane nõustamine

Alates 2007.a ettevõtte juhi ja rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi kogemus

Alates 2004.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Alates 2004.a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2017 aastast töökogemus tööergonoomika valdkonnas

eesti keel
vene keel
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Elin Suits
Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)
Füsioterapeudi kutsekvalifikatsioon, tase 7
Personaaltreeneri kutse, EQF tase 4
Pilatese treeneri kutse, matipilatese I tase
Füsioteraapia, sh. neurofüsioteraapia täiskasvanutele ja lastele
Abivahendialane nõustamine
Massaaž
Kinesioteipimine
Beebide ja väikelaste ujutamine
Esmaabi
Alates 2002.a erialane töökogemus füsioterapeudina nii laste kui täiskasvanutega
Alates 2011.a kogemus Pilatese treenerina
eesti keel
vene keel
inglise keel

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

teele-usk

Teele Usk

Haridus

Kõrgharidus tegevusteraapia erialal

Pädevus

Tegevusteraapia

Abivahenditealane nõustamine

Tööergonoomika

Toetatud töölerakendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2014 aastast erialane töökogemus tegevusterapeudina nii laste kui täiskavsanutega

Keeled

eesti keel

inglise keel

Õde

Meditsiiniõde Alla Paales

Alla Paales

Haridus

Kõrgharidus õe erialal

Pädevus

Valu käsitlus

Valuravimite käsitlus ja valu ravi võimalused

Iseseisva õendushooldusteenuse osutamine, nõustamine

Ravimite tarvitamise alane nõustamine

Nõustamine haiguse ja haigussümptomitega toimetulekuks ja toetamiseks

Haigusteadlikkuse alane nõustamine

Toitumisnõustamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 1980.a erialane töökogemus õena nii laste kui täiskasvanutega

Alates 1996.a erialane töökogemus õena neuroloogia osakonnas ja polikliinilises töös

Alates 2012.a erialane töökogemus vanemõena iseseisvas statsionaarses õendusabis

Keeled

eesti keel

vene keel

Kliiniline logopeed, eripedagoog

Külli_Reino2

Külli Reino

Haridus

Kõrgharidus logopeedia erialal (MSc)

Pädevus

Logopeedi, eripedagoogi kutse, kliiniline logopeed tase 7

Kõne arengu hindamine

Hääldusprobleemide hindamine

Imemis-, mälumis- ja neelamismustri hindamine

Koolivalmiduse, s.h. kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine

Kõne voolavuse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Väikse lapse imemis- ja mälumisfunktsiooni arendamine

Kõne voolavuse teraapia

Spetsiifiliste kirjutamis- ja lugemishäirete ületamise teraapia

Neelamisteraapia

Motiveeriv intervjueerimine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2016 erialane töökogemus kooli väikerühma õpetaja-eripedagoogina

Alates 2000 erialane töökogemus tasandusrühma logopeed-eripedagoogina

Alates 2007 erialane töökogemus rehabilitatsiooni-
meeskonnas logopeedi ja eripedagoogina

Alates 1998 erialane töökogemus lasteaia logopeedina

Keeled

eesti keel
inglise keel
vene keel
prantsuse keel

Sotsiaalpedagoog

Annika Raudoja

Haridus

Kõrgharidus eripedagoogika õppekava sotsiaalpedagoogika erialal (BSc ja MA)

Pädevus

Sotsiaalpedagoog, tase 7 kutse

Sotsiaalpedagoogiline hindamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Karjäärinõustamine

Motiveeriv intervjueerimine

Kogemus

Alates 1998. aastast erialane töökogemus täiskasvanute, noorte ja lastega

Alates 2014. aastast õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast rehabilitatsiooni-
meeskonna sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast kooli sotsiaalpedagoogi kogemus

Keeled

eesti keel

Psühholoog

annika_maarend

Annika Maarend

Haridus

Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Kunstiteraapiate eriala (lõpetamata MSc)

Pädevus

Psühholoogiline nõustamine

Lahenduskeskne lühiteraapia

Visuaalkunstiteraapia tehnikad

Karjäärinõustamine

Motiveeriv intervjueerimine

Kogemus

Alates 2008 aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

Alates 2011 aastast töökogemus liikluspsühholoogia-ja järelkoolituse lektorina

2012- 2014 erialane kogemus koolipsühholoogina

Alates 2010 kogemus loovterapeudina

2009-2010 kogemus õppenõustamise koordinaatorina

2005- 2008 kogemus sotsiaaltöö peaspetsialistina

Keeled

eesti keel
vene keel

Sotsiaalpedagoog

kristi_ounap

Kristi Grünberg

Haridus

Kõrgharidus sotsiaaltöö korralduse erialal (BSc)

Kõrgharidus sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal (MA)

Pädevus

Sotsiaalpedagoog, tase 7 kutse

Sotsiaalpedagoogide koolitamine

Sotsiaalpedagoogiline hindamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Motiveeriv intervjueerimine

Kogemus

Alates 2005. aastast kooli sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2014. aastast õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2007. aastast rehabilitatsiooni-
meeskonna sotsiaaltöötaja kogemus

Keeled

eesti keel

Füsioterapeut

Liin_Lattik

Liina Lattik

Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc ja MSc)

Pädevus

Füsioterapeudi kutsekvalifikatsioon, tase 7

Füsioteraapia

Abivahendialane nõustamine

Massaaž

Kinesioteipimine

Beebide ja väikelaste ujutamine

Kogemus

Alates 2015. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina nii laste kui täiskasvanutega

Keeled

inglise keel
eesti keel

Tegevjuht, koolitaja

kristi_rembel_tonisson

Kristi Rembel-Tõnisson

Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)

Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Pädevus

Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Eestis

Tööalase rehabilitatsiooni juhtumikorraldajate koolitaja

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Füsioteraapia

Tegevusteraapia

Abivahendialane nõustamine

Kogemus

Alates 2007.a ettevõtte juhi ja rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi kogemus

Alates 2004.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Alates 2004.a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2017 aastast töökogemus tööergonoomika valdkonnas

Keeled

eesti keel
vene keel

Psühholoog

Psühholoog Katrin Roose

Katrin Roose

Haridus

Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Pädevus

Psühholoogiline nõustamine

Tööalase läbipõlemise ennetamine

Kriisinõustamine

Raseduskriisinõustamine

Leinanõustamine

Lahenduskeskne lühiteraapia

Lõdvestustehnikad

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2018. aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

Alates 2019. aastast töökogemus raseduskriisinõustajana

Alates 2019. aastast töökogemus tööpsühholoogina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Logopeed, eripedagoog

Logopeed, eripedagoog

Laine Lilleoja

Haridus

Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (MA)

Pädevus

Logopeedi kutse,
tase 7

Kommunikatsioonivõime hindamine

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel

Koolivalmiduse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Kõne voolavuse teraapia

Müofunktsionaalne teraapia

Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2016. aastast erialane töökogemus logopeedina

Keeled

eesti keel
inglise keel

 • Kaugnõustamine

  Teenust saate vajadusel ka kaugnõustamisel telefoni ja Skype vms teel.

 • Kestus

  Esmasel kohtumisel tuleks arvestada ca 1 tunniga, lõplik dokument valmib keskmiselt 2-3 nädala jooksul

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid:1, 3, 9, 10, 25

 • Parkimine

  Tasuta parkimine Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

Tasuta

Teenus on tasuta, kui laps on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile plaani koostamiseks või puude tuvastamiseks.  /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Kirjuta meile probleemist

Helista

E-R 8.00-17.00

50 13 410