• Rehabilitatsiooniplaani koostamine ja rehabilitatsioon

  Abivajaja probleemidest lähtuvalt pannakse kokku meeskond erinevatest spetsialistidest, kes hindavad ja koostavad tegevuskava abivajaja probleemide lahendamiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks

  Rehabilitatsiooniplaan on eelduseks riiklikult rahastatud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse saamiseks lastel

Rehabilitatsiooniplaani koostamine ja rehabilitatsioon on sobilik

Kõikidele lastele (kuni 16 eluaastat k.a.), kellel esinevad korraga mitmed probleemid (näiteks liikumisega, õppimisega, suhtlemisega), mis vajavad täpset hindamist ja vastavalt sellele tegevuskava, et saaks neid hakata lahendama.

Kuidas näeb välja rehabilitatsiooniplaani koostamine

Kohtumine meeskonna juhiga, kellega vestluse käigus annate esmase ülevaate oma probleemidest, soovitud eesmärkidest, et kokku panna järgmiseks kohtumiseks probleemidele vastav meeskond.

Kohtumine rehabilitatsioonimeeskonnaga, kes intervjuu ja testide käigus saavad ülevaate abivajaja probleemidest ja eesmärkidest. Koostatakse meeskonna poolt kirjalik dokument, mis sisaldab hinnanguid, soovitusi ja tegevuskava, et Teie poolt püstitatud eesmärki saaks läbi soovitatud tegevuste teostada.

Meeskonna juhi kohtumine Teiega, et tutvustada valminud dokumenti ja tegevuskava ning anda juhised, kuidas plaani hakata ellu viima, et Teie poolt püstitatud eesmärki saavutada.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

Tegevusterapeut

Teele Usk

Haridus

Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal.

Koolitused

Istumisasendi hindamine ja ratastooli kohandamine, erinevate diagnoosidega laste taastusravi meetodid, käefunktsiooni hindamise test ARAT, käeroboti Armeo kasutamine, arvuti-ja kommunikatsiooniabivahendid ning spordialad liikumispuudega inimestele.

Kogemused

Erialase töö kogemust taastusravis ja rehabilitatsiooni meeskonnas üle kahe aasta. Töötanud põhiliselt neuroloogiliste ning ortopeediliste probleemidega laste kui ka täiskasvanutega.
Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog

Annika Raudoja

Haridus

Kõrgharidus sotsiaalpedagoogika erialal. Tartu Ülikool, haridusteaduskond, eripedagoogika õppekava baccalaureusartiumi kraad sotsiaalpedagoogika erialal. Diplom võrdsustatud magistrikraadiga.

Koolitused

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsioon ja tööks vajalikud kompetentsid ning järjepidev erialane enesetäiendus. Koolituste käigus on läbitud vajalikud oskused kliendi toimetuleku hindamiseks, individuaal-, grupi- ja võrgustikutööks.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanute ja lastega töötades oma erialal alates aastast 2018 Erialased kogemused töös lastega 10 aastat. Laste ja noorte arengu toetamine hariduse omandamisel. Sotsiaalsete probleemide märkamine ning ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine nii individuaal- kui võrgustikutöös. Lapse sotsiaalse olukorra väljaselgitamine, lapsevanemate ja haridusasutustöötajate nõustamine, valdkonnaalase teavitustöö läbiviimine, koostöövõrgustike töös osalemine. Erialased kogemused täiskasvanutega töös 16 aastat. Täiskasvanud klientidele resotsialiseerivate ja psühholoogiliste sekkumiste kavandamine ja sotsiaalse kohanemise soodustamine, mille eesmärgiks oli konkurentsivõime tõstmine ja ühiskonnas parema toimetuleku tagamine.
Logopeed, eripedagoog

Logopeed, eripedagoog

Külli Reino

Haridus

Kliinile logopeed, tase 7, logopeedia magistri kraad, eripedagoogi kutse, väikeklassi õpetaja ja logopeed.

Koolitused

Läbitud erinevaid koolitusi väikelaste ja koolieelikute arengutaseme  ja kõne  hindamise, õpetuse  ja teraapia planeerimise ning  läbiviimise alal, koolivalmiduse hindamise, lapse erivajaduse ja varajase märkamise,  pervasiivsete arenguhäirete alal, abiõpe koolis.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus oma erialal eelkõige lastega töötades üle 7 aasta. Töökogemus pervasiivse arenguhäire, intellektipuude ja kõne erivajadusega lastega töötamisel üle 16 aasta.

Sotsiaaltöötaja

Sotsiaaltöötaja

Kristi Grünberg

Haridus

Rakenduslik kõrgharidus sotsiaaltöö korralduse erialal. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala magistri kraad.

Koolitused

Läbitud juhtumipõhise võrgustikutöö koolitus ning sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanutega töötades oma erialal üle 9 aasta, lastega töötades üle 3 aasta.
Psühholoog

Psühholoog

Annika Maarend

Haridus

BA kraad psühholoogia erialal. Omandamisel MA kraad visuaalkunstiteraapias.

Koolitused

Läbitud loovteraapia ja visuaalkunstiteraapia, karjäärinõustamise, nõustamis- ja juhtimise, kasvatusraskustega laste ja laste probleemkäitumise, kriisikäitumise koolitused, motiveeriva intervjueerimise ning lahenduskeskse lühiteraapia kursused.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus oma erialal nii laste kui ka täsiaksvanutega töötades üle 7 aasta.
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Liina Lattik

Haridus

Magistrikraad füsioteraapia erialal. Füsioterapeudi kutsekvalifikatsiooni 7 tase.

Koolitused

Läbinud kinesioteipimise koolituse.

Kogemused

Erialane töökogemus üle aasta. Omab praktilisi kogemusi erinevatest Eesti haiglatest ning töötamisel sportlastega. Rehabilitatsiooni kogemus laste ja täiskasvanutega. Valdab erinevaid massaažitehnikaid ning olemas regulaarne praktiline kogemus. Oskused ja kogemused värske operatsiooni järgse teraapia teostamiseks.
Õde

Õde

Katrin Randviir

Haridus

Rakenduskõrgharidus õe erialal, omandamisel magistrikraad õendusjuhtimises.

Koolitused

Kogemused

Kehtiv kutsetunnistus ja erialast töökogemust õena 13 aastat hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonnas, kus omandatud erialane praktiline kogemus nii täiskasvanute kui lastega.
Meeskonna juht

Meeskonna juht

Kristi Rembel-Tõnisson

Haridus

BA kraad füsioteraapia erialal, MA liikumis- ja sporditeaduste erialal.

Koolitused

Läbitud tegevusterapeudi assistendi, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti, abivahendi spestialisti, täiskasvanute füsioteraapiaalased koolitused.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus nii täiskasvanute kui ka lastega töötades füsioterapeudi ja tegevusterapeudina üle 10 aasta. Rehabilitatsioonimeeskonna juhtimise kogemus üle 7 aasta.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

teele-usk

Teele Usk

Haridus

Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal.

Koolitused

Istumisasendi hindamine ja ratastooli kohandamine, erinevate diagnoosidega laste taastusravi meetodid, käefunktsiooni hindamise test ARAT, käeroboti Armeo kasutamine, arvuti-ja kommunikatsiooniabivahendid ning spordialad liikumispuudega inimestele.

Kogemused

Erialase töö kogemust taastusravis ja rehabilitatsiooni meeskonnas üle kahe aasta. Töötanud põhiliselt neuroloogiliste ning ortopeediliste probleemidega laste kui ka täiskasvanutega.

Sotsiaalpedagoog

Annika Raudoja
Haridus

Kõrgharidus sotsiaalpedagoogika erialal. Tartu Ülikool, haridusteaduskond, eripedagoogika õppekava baccalaureusartiumi kraad sotsiaalpedagoogika erialal. Diplom võrdsustatud magistrikraadiga.

Koolitused

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsioon ja tööks vajalikud kompetentsid ning järjepidev erialane enesetäiendus. Koolituste käigus on läbitud vajalikud oskused kliendi toimetuleku hindamiseks, individuaal-, grupi- ja võrgustikutööks.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanute ja lastega töötades oma erialal alates aastast 2018 Erialased kogemused töös lastega 10 aastat. Laste ja noorte arengu toetamine hariduse omandamisel. Sotsiaalsete probleemide märkamine ning ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine nii individuaal- kui võrgustikutöös. Lapse sotsiaalse olukorra väljaselgitamine, lapsevanemate ja haridusasutustöötajate nõustamine, valdkonnaalase teavitustöö läbiviimine, koostöövõrgustike töös osalemine. Erialased kogemused täiskasvanutega töös 16 aastat. Täiskasvanud klientidele resotsialiseerivate ja psühholoogiliste sekkumiste kavandamine ja sotsiaalse kohanemise soodustamine, mille eesmärgiks oli konkurentsivõime tõstmine ja ühiskonnas parema toimetuleku tagamine.

Logopeed, eripedagoog

Külli_Reino2

Külli Reino
Haridus

Logopeedia magistri kraad, eripedagoogi kutse, väikeklassi õpetaja ja logopeed.

Koolitused

Läbitud erinevaid koolitusi väikelaste ja koolieelikute arengutaseme ja kõne hindamise, õpetuse ja teraapia planeerimise ning läbiviimise alal, koolivalmiduse hindamise, lapse erivajaduse ja varajase märkamise, pervasiivsete arenguhäirete alal, abiõpe koolis.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus oma erialal eelkõige lastega töötades üle 7 aasta. Töökogemus pervasiivse arenguhäire, intellektipuude ja kõne erivajadusega lastega töötamisel üle 16 aasta.

Õde

mari_teugjas-koit

Mari Teugjas-Koit

Haridus

Rakenduskõrgharidus õe erialal, omandamisel magistrikraad õenduspedagoogikas.
Läbitud andragoogika ja kõrgkoolipedagoogika, arenguspsühholoogia ja sotsiaalpedagoogika kursused magistriõppes, lisaks erialane praktiline kogemus nii täiskasvanute kui lastega.

Koolitused

Läbitud andragoogika ja kõrgkoolipedagoogika, arenguspsühholoogia ja sotsiaalpedagoogika kursused magistriõppes, lisaks erialane praktiline kogemus nii täiskasvanute kui lastega.

Kogemused

Kehtiv kutsetunnistus ja erialast töökogemust õena enam kui 5 aastat erakorralise meditsiini osakonnas.

Sotsiaaltöötaja

kristi_ounap

Kristi Grünberg

Haridus

Rakenduslik kõrgharidus sotsiaaltöö korralduse erialal. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala magistri kraad.

Koolitused

Läbitud juhtumipõhise võrgustikutöö koolitus ning sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanutega töötades oma erialal üle 9 aasta, lastega töötades üle 3 aasta.

Füsioterapeut

Liin_Lattik

Liina Lattik
Haridus

Rakenduslik korgharidus füsioteraapia erialal. Magistrikraad füsioteraapia erialal omandamisel.

Koolitused

Läbinud kinesioteipimise koolituse.

Kogemused

Erialane töökogemus üle aasta. Omab praktilisi kogemusi erinevatest Eesti haiglatest ning töötamisel sportlastega. Rehabilitatsiooni kogemus laste ja täiskasvanutega. Valdab erinevaid massaažitehnikaid ning olemas regulaarne praktiline kogemus. Oskused ja kogemused värske operatsiooni järgse teraapia teostamiseks.

Psühholoog

annika_maarend

Annika Maarend

Haridus

BA kraad psühholoogia erialal. Omandamisel MA kraad visuaalkunstiteraapias.

Koolitused

Läbitud loovteraapia ja visuaalkunstiteraapia, karjäärinõustamise, nõustamis- ja juhtimise, kasvatusraskustega laste ja laste probleemkäitumise, kriisikäitumise koolitused, motiveeriva intervjueerimise ning lahenduskeskse lühiteraapia kursused.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus oma erialal nii laste kui ka täsiaksvanutega töötades üle 7 aasta.

Õde

Katrin_Randviir

Katrin Randviir

Haridus

Rakenduskõrgharidus õe erialal, omandamisel magistrikraad õendusjuhtimises.

Koolitused
Kogemused

Kehtiv kutsetunnistus ja erialast töökogemust õena 13 aastat hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonnas, kus omandatud erialane praktiline kogemus nii täiskasvanute kui lastega.

Meeskonna juht

kristi_rembel_tonisson

Kristi Rembel-Tõnisson

Haridus

BA kraad füsioteraapia erialal, MA liikumis- ja sporditeaduste erialal.

Koolitused

Läbitud tegevusterapeudi assistendi, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti, abivahendi spestialisti, täiskasvanute füsioteraapiaalased koolitused.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus nii täiskasvanute kui ka lastega töötades füsioterapeudi ja tegevusterapeudina üle 10 aasta. Rehabilitatsioonimeeskonna juhtimise kogemus üle 7 aasta.

 • Kestus

  Esmasel kohtumisel tuleks arvestada ca 1 tunniga, lõplik dokument valmib keskmiselt 2-3 nädala jooksul

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid:1, 3, 9, 10, 25

 • Parkimine

  Tasuta parkimine Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

Tasuta

Teenus on tasuta, kui laps on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile plaani koostamiseks või puude tuvastamiseks.  /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Kirjuta meile probleemist

Helista

E-R 9.00-17.00

50 13 410