Kogemusnõustamise saamine

Activitases saavad kogemusnõustamist:
osalise töövõimega inimesed (16 aastane kuni vanaduspensionieani), kes otsivad tööd, töötavad või õpivad.

Vaimse ja/või füüsilise tervisega seoses on tekkinud ootamatult olukorra halvenemine või on raske toime tulla tervisehäirega või elukriisiga.

Kogemusnõustamisel osaledes on võimalik saada registreeritud töötututel inimestel töötukassa poolt sõidu- ja majutustoetust. Toetuse suurus on 10 senti ühe kilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 26 eurot päevas.

Toetust arvestab töötukassa teenusel osaletud päevade eest osavõtulehe alusel. Toetus makstakse kord kuus Sinu esitatud pangakontole teenusel osalemisele järgneva kuu jooksul.

 • Registreerimine Töötukassa hindamisel osalemiseks

  Registreeri ennast sobivas Töötukassa osakonnas kogemusnõustamise vajaduse hindamisele. Töötukassa osakondade kontaktid saate küsida Töötukassa infotelefonilt 15501 või vaadata Töötukassa veebilehelt https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused.

 • Töötukassa hindamisel osalemine

  Kokkulepitud ajal hindab juhtumikorraldaja Sinu kogemusnõustamise teenuse vajadust.

 • Registreerimine kogemusnõustamisele Activitases

  Selgitame koos Sinuga välja, millist kogemuslikku tuge Sa vajad ning kuna on sobilik teha esmane kohtumine. Registreerida saad telefonil 50 13 410 või meili teel info@activitas.ee või kodulehe kontaktivormilt.

 • Kogemusnõustamisel osalemine Actvitases

  Alustame teenustega kokku lepitud aegade alusel.

 • Tulemuste hindamine

  Teenuste lõppedes saad anda tagasisidet, hinnatakse tulemusi ja antakse soovitused edasiseks.