Sotsiaalse rehabilitatsiooni saamine

Activitasest saavad sotsiaalset rehabilitatsiooni:

Puudega lapsed (alla 16 aastased).

Osalise töövõime või puudega tööealised inimesed (16 aastased kuni pensionieani), kes ei tööta ega õpi ega ole töötukassas töötuna arvel.

Puuduva töövõimega tööealised inimesed (16 aastased kuni pensionieani).

Vanaduspensioniealised puudega inimesed.

Esinevad tervise tõttu mitmed takistused ja piirangud igapäevaelus ja/või õppimisel ja/või töötamisel ja/või vabaajategevustel ja/või suhtlemisel.

Juhul, kui inimese elukoht ja teenuse osutamise koht on erinevates valdades või linnades, kompenseerib riik sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale (lapsevanemale, abikaasale, hooldajale vm abistajale), kummalegi maksimaalselt 41,55 eurot kalendriaastas.
Sõidukulude hüvitamiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus ja kuludokumendid.
Taotlus on kättesaadav siit.

 • Suunamise taotlemine Sotsiaalkindlustusametist

  Esita taotlus Sotsiaalkindlustusametile eesti.ee portaali kaudu või täida ja allkirjasta taotluse blankett digitaalselt ning saada e-mailile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee või saada see paberkandjal aadressile Pepleri 35, Tartu 51010.

  Kui oled 16-aastane ja vanem vali: 16-aastase ja vanema isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus).

  Kui taotled rehabilitatsiooniteenuseid lapsele, vali: alla 16-aastase isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus)

  Lapsel hindab Sotsiaalkindlustususamet kompleksteenuse vajadust ja vajaduse selgumisel väljastab suunamisotsuse, millega saab vanem lapse 60 päeva jooksul rehabilitatsiooniasutusse teenustele registreerida.

  Tööealiste ja vanaduspensioniealiste inimeste rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamiseks võtab Sotsiaalkindlustusameti konsulltant Sinuga ühendust ning teeb hindamise kas telefoni teel või kutsub enda juurde vestlusele. Sotsiaalkindlustusamet väljastab sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse selgumisel suunamisotsuse ja teavitab Sind, kas oled võetud järjekorda (võib olla kuni 1 aasta) ja järjekorra saabumisel teavitab Sind uuesti või võid pööruda rehabilitatsiooniasutusse teenustele registreerimiseks, milleks on aega 60 päeva.

 • Registreerimine rehabilitatsiooni asutusse Activitas

  Palun võta meiega ühendust kuni 60 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusameti otsuse saamisest. Telefon: 50 13 410, e-mail: info@activitas.ee või kodulehel kontakti alt. Activitase ruumid asuvad aadressil Vaksali 17a, Tartu.

 • Teenustel osalemine Activitases

  Ootame Sind kokkulepitud ajal teenustele või plaani koostamisele.

 • Tulemuste hindamine

  Teenuste lõppedes saad anda tagasisidet, hinnatakse tulemusi ja antakse soovitused edasiseks.