Tööalase rehabilitatsiooni saamine

Activitases saavad tööalast rehabilitatsiooni:
osalise töövõimega inimesed (16 aastane kuni vanaduspensionieani), kes otsivad tööd, töötavad või õpivad.

Esinevad tervise tõttu mitmed takistused ja piirangud tööle või õppima asumisel või töökoha säilitamisel või õpingute jätkamisel.

Rehabilitatsioonil osaledes on võimalik saada töötukassa poolt sõidu- ja majutustoetust. Toetuse suurus on 10 senti ühe kilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 26 eurot päevas.

Toetust arvestab töötukassa teenusel osaletud päevade eest osavõtulehe alusel. Toetus makstakse kord kuus Sinu esitatud pangakontole teenusel osalemisele järgneva kuu jooksul.

 • Registreerimine Töötukassa hindamisel osalemiseks

  Registreeri ennast sobivas Töötukassa osakonnas rehabilitatsioonivajaduse hindamisele. Töötukassa osakondade kontaktid saate küsida Töötukassa infotelefonilt 15501 või vaadata Töötukassa veebilehelt https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused.

 • Töötukassa hindamisel osalemine

  Kokkulepitud ajal hindab juhtumikorraldaja Sinu rehabilitatsiooniteenuse vajadust. Seate koos juhtumikorraldajaga rehabilitatsiooni eesmärgi.

 • Registreerimine tegevuskava koostamiseks Activitases

  7. päeva jooksul töötukassa hindamisest saad kokku leppida Activitases tegevuskava koostamise aja telefonil 50 13 410 või meili teel info@activitas.ee või kodulehe kontaktivormilt.

 • Tegevuskava koostamine Activitases

  Tegevuskava koostamine toimub meeskonna hindamisena, mis on kokku pandud vastavalt Sinu probleemidele. Hindamisel selgitatakse koos Sinuga välja probleemid, vaatame üle juhtumikorraldajaga seatud eesmärgi ja planeerime tegevused. Edastame Sulle valmis tegevuskava tutvumiseks 1-1,5 nädala jooksul peale hindamist koos ajakavaga teenustel osalemiseks. Sinu poolt heaks kiidetud tegevuskava edastatakse juhtumikorraldajale. Töötukassa kinnitab tegevuskava.

 • Teenustel osalemine Actvitases

  Alustame teenustega planeeritud ajakava ja tegevuskava alusel.

 • Tulemuste hindamine

  Teenuste lõppedes saad anda tagasisidet, hinnatakse tulemusi ja antakse soovitused edasiseks.