Tööalase rehabilitatsiooni saamine

Activitases saavad tööalast rehabilitatsiooni:
osalise töövõimega inimesed (16 aastane kuni vanaduspensionieani), kes otsivad tööd, töötavad või õpivad;
alates 1.01.24 puuduva töövõimega inimesed, kes töötavad ja ei kasuta samal ajal sotsiaalset rehabilitatsiooni.

Esinevad tervise tõttu mitmed takistused ja piirangud tööle või õppima asumisel või töökoha säilitamisel või õpingute jätkamisel.

Rehabilitatsioonil osaledes on võimalik saada töötukassa poolt sõidu- ja majutustoetust. Toetuse suurus on 10 senti ühe kilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 26 eurot päevas.

Toetust arvestab töötukassa teenusel osaletud päevade eest osavõtulehe alusel. Toetus makstakse kord kuus Sinu esitatud pangakontole teenusel osalemisele järgneva kuu jooksul.

 • Registreerimine Töötukassa hindamisel osalemiseks

  Registreeri ennast sobivas Töötukassa osakonnas rehabilitatsioonivajaduse hindamisele. Töötukassa osakondade kontaktid saate küsida Töötukassa infotelefonilt 15501 või vaadata Töötukassa veebilehelt https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused.

 • Töötukassa hindamisel osalemine

  Kokkulepitud ajal hindab juhtumikorraldaja Sinu rehabilitatsiooniteenuse vajadust.

 • Registreerimine tegevuskava koostamiseks Activitases

  10 tööpäeva jooksul töötukassa hindamisest saad kokku leppida Activitases tegevuskava koostamise aja telefonil 50 13 410 või meili teel info@activitas.ee või kodulehe kontaktivormilt.

 • Tegevuskava koostamine Activitases

  Tegevuskava koostamine toimub meeskonna hindamisena, mis on kokku pandud vastavalt Sinu muredele. Hindamisel selgitatakse ja täpsustatakse Sinu probleemid, püstitame koos Sinuga rehabilitatsiooni eesmärgid ja arutame läbi Sulle sobivad teenused eesmärkide saavutamiseks. Edastame Sulle valmis tegevuskava tutvumiseks 1-1,5 nädala jooksul peale hindamist koos ajakavaga teenustel osalemiseks. Sinu poolt heaks kiidetud tegevuskava edastatakse juhtumikorraldajale. Töötukassa kinnitab tegevuskava.

 • Teenustel osalemine Actvitases

  Alustame teenustega planeeritud ajakava ja tegevuskava alusel.

 • Tulemuste hindamine

  Teenuste lõppedes saad anda tagasisidet, hindame koos Sinuga tulemusi ja anname soovitused edasiseks.