• ErgoService - ergonoomika koolitus

  Tutvustame kontoritöötajatele lihtsaid ja praktilisi lahendusi passiivsuse vähendamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks, et kollektiiv oleks terve, produktiivne ja saavutaks parimaid tulemusi.

Vähem haiguspäevi on rahaline võit

tööandjale, töötajale ja riigile

18

tööandja hüvitis haiguspäeva kohta

2012. aastal oli tööandja ühe hüvitatud haiguspäeva summa keskmiselt 18 eurot inimese kohta.

Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad isikud.

Lisaks võib töötaja puudumine tööandjale tuua kaasa lisakulusid seoses töötaja asendamisega või jääb tööandjal teenimata tulu.

Statistikaameti 2016 aasta vastavad andmed on saadaval 2018 aasta kevadel. Kuna keskmine palk on võrreldes 2012 aastaga kasvanud ja see on hüvitise arvestuse aluseks, siis eeldatavalt on 2017 aastal hüvitatud haiguspäeva summa oluliselt suurem.

29,95

töötajal jääb saamata päevas

Keskmine haiguspäevade arv töötaja kohta 2017 aasta 1. kvartalis oli 13 päeva. 2016 aasta keskmine päeva brutotasu oli 57,30 eur/päev ja 2017 aasta 2. kvartalis 62,1 eur/päev. Arvestuse aluseks on võetud, et tööandja kolme esimest haiguspäeva ei hüvita ja seega jääb töötajal kolmel esimesel haiguspäeval saamata kogu päevapalk, keskmiselt kokku 186,3 eur kolme päeva eest. Järgmised 5 haiguslehe päeva hüvitab tööandja 70% ulatuses eelneva 6 kuu kesmisest palgast ja töötajal jääb kokku saamata keskmiselt 93,15 eur viie päeva eest. Järgmised 5 haiguslehe päeva hüvitab haigekassa 70% ulatuses töötaja eelneva aasta sama perioodi keskmisest palgast ja töötajal jääb saamata keskmiselt 109,95 eurot viie päeva eest.  13 haiguspäeva eest jääb töötajal saamata kokku keskmiselt 389,4 eurot ehk 29,95 eurot päevas.

18,4

kokkuhoid riigile inimese kohta päevas

Riigi poolt makstava ajutise töövõimetuse hüvitisest moodustab kõige suurema osakaalu 23% lihas-luukonna ja sidekoe haigused (näiteks seljavalu, liigesvalud, õlavöötmevalud).

Selliste haiguste põhiliseks põhjustajaks on sundasendid, suurte kordustega samad liigutused ja raskuste tõstmised. Haigusi saab ennetada ja leevendada läbi ergonoomilise töökeskonna ja töövõtete.

2017 aastal I poolaastal maksti ajutise tööõimetuse hüvitisi 78,2 miljoni euro ulatuses, mis on 5,4 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Ühe päeva keskmine haigushüvitis on 18,4 eurot inimese kohta.

Suurem produktiivsus

tänu tervetele ja rõõmsatele töötajatele

kuni 71%

Reguleeritava laua kasutamine suurendab keskendumist

kuni 33%

Reguleeritava laua kasutamisel väheneb stress

10-15min

1 tunnis seistes väheneb rasvumine ja suureneb kaalulangus

kuni 32%

Istumisega vahelduv seismine ja aktiivne liikumine vähendab haiguspäevi

25-50%

Seistes kulub energiat rohkem kui istudes

10-20%

Reguleeritava laua kasutamine suurendab produktiivsust

Liikumine ja vahelduv asend aitab

püsida heas töövormis

Keskmiselt oleme inaktiivsed 60-70% päevast, mis põhjustab:

95% kõikidest seljavaludest
27% diabeedi juhtumitest
30% südamehaigustest

Vähenda stressi ja enneta läbipõlemist

teadmistega psühhosotsiaalsetest ohuteguritest

Et kollektiiv töötaks heaolu ja pädevuse optimaalsel tasemel, on oluline, et nad tunneksid end toetatuna ja väärtustatuna. Töötajate koolitamine stressoritega toimetulekuks on tõhus vahend praktilise abi andmiseks, suurendades sellega oluliselt organisatsiooni toimimise võimalusi ja tootlikkust.

Tööstressi ja läbipõlemist on võimalik ennetada ja õigeaegselt märgata kui on olemas teadmised stressi kogunemise mehhanismidest ning märkidest, mis viitavad stressi kuhjumisele. Psühhosotsiaalseteks ohuteguriteks töökeskkonnas seaduse mõistes on:

Õnnetus või vägivallaohuga töö; ebavõrdne kohtlemine; kiusmaine ja ahistamine tööl; töötajate võimetele mittevastav töö; pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö; muud juhtimise, töökoralduse ja töö keskkonnaga seotud tegurid, mis põhjustavad tööstressi.

ErgoService – kuidas see käib?

EESMÄRK

Suurendada kollektiivi teadlikkust, millised tervisemured ja miks tekivad arvutiga töötamisel.

Õpetada kollektiivile olemasoleva töökoha ja töövahendite piires sisse viima muudatusi, mis vähendavad riski krooniliste tervisemurede tekkimiseks.

Tutvustada ettevõtetetele praktilisi toimivaid  lahendusi passiivsuse vähendamiseks näidistöökoha varal ja soovi korral jätame kollektiivile tasuta proovida ergonoomika tooted ja aktiivse pausi võimalused veebikeskkonnas.

Õpetada märkama ja ennetama tööstressi, nii enda kui oma kolleegide juures, et vältida läbipõlemist ning töölt kõrvale jäämist.

Tutvustada juba väljakujunenud terviseprobleemide korral töötavatele inimestele rehabilitatsiooni võimalusi.

Pakkuda soovi korral ettevõttele võimalust personaalseteks töökoha kohandusteks.

 • Kellele

  Sobib ettevõtetele, asutustele, organisatsioonidele, õppesasutustele ja transpordisektorile, kus kollektiiv töötab pikaajaliselt istuvas asendis, kus töötatakse arvutiga ja/või tehakse kontoritööd.
  Sobib ettevõtetele, kes soovivad suurendada töötajate teadlikkust tööalase läbipõlemise ennetamiseks.
  Ootame osalema keskkonnavolinikke, töötajaid ja juhatajaid.

 • Kestus

  Teenuse kestus 0,5-3 tundi

 • Keel

  Rahvusvahelistele ettevõtetele pakume nõustamist eesti keeles ja inglise keeles ette teatamisel.

 • Külastuseks on vajalik

  Sobilikku ruumi kollektiivile esitluse läbiviimiseks, mis on varustatud vähemalt ühe laua ja töötooliga ning voolu võimalusega. Esitlust võib läbi viia ka töötaja töökohal avatud kontoris.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond

Tegevusterapeut

Tegevusterapeut

Teele Usk
Spordifüsioterapeut

Spordifüsioterapeut

Siret Kalbus
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Kristi Rembel-Tõnisson
Tööpsühholoog

Tööpsühholoog

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

Juhtiva ergonoomika- toodete pakkuja partner

ErgoFinland OY (Soome) omab 35 aastat kogemust

Üha kiireneva elutempo juures on järjest raskem leida aega liikumiseks ja sportimiseks. Miks mitte kasutada meie põhjanaabrite kogemusel tööaega ja ergonoomikat selleks, et hoida ennast nii vaimselt kui füüsiliselt vormis, ja vältida vajadust tegeleda tagajärgedega.

allkiriKKristi Rembel-Tõnisson
Activitas

Teenuse hind

Tasuliselt

ErgoServiceFull – teadmised ja oskused passiivsuse vähendamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks (2×1,5h); 720 eur/külastus.
Koolitajad: füsioterapeut ja tööpsühholoog.
Keel: eesti keel või inglise keel.

ErgoServiceActive – teadmised ja oskused passiivsuse vähendamiseks läbi ergonoomika (1,5h); 360 eur/külastus.
Koolitaja: füsioterapeut.
Keel: eesti keel või inglise keel.

ErgoServiceMental – teadmised ja oskused negatiivse stressi vähendamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks (1,5h); 360 eur/külastus.
Koolitaja: tööpsühholoog.
Keel: eesti keel või inglise keel.

ErgoServiceLight – lühitutvustus töökeskkonna spetsialisti(de)le passiivsuse vähendamiseks läbi ergonoomiliste lahenduste (ca 0,5h); 180 eur/külastus.
Koolitaja: füsioterapeut.
Keel: eesti keel või inglise keel.

ErgoServiceSpot – personaalne töökoha hindamine ja kohandamine läbi ergonoomiliste lahenduste 96 eur/tund.
Koolitaja: füsioterapeut või tegevusterapeut.
Keel: eesti keel või inglise keel.

Broneeri aeg

tervete, õnnelike ja motiveeritud töötajate heaks

Kirjuta

Helista

E-R 8.00-17.00

50 13 410

Hoolivad tööandjad ja töötajad