Activitas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse klientide tagasiside 2017

Tagasisidet on küsitud klientidelt iga spetsialisti teenuse lõppedes et saada täpsemat tagasisidet ja ettepanekuid iga spetsialisti teenuse kohta ning kogu rehabilitatsiooniprotsessi lõppedes üldistes küsimustes (üldtagasiside). Käesoleva tagasisideküsitluse läbi viimise periood oli 1.mai-31.detsember 2017 (jaanuar 2017- 31.aprill 2017 tagasiside kajastub eelmises tagasisidekokkuvõttes). Saadud tagasisidet kasutame teenuse tulemuste hindamiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks.
Edaspidi koostatakse tagasisidekokkuvõte 1 kord aastas terve aasta tagasisisdevastuste kohta

Nimetatud perioodil teenusel osalenud ja teenuse lõpetanud klientide arv

53

tööalane rehabilitatsiooni teenus

24

sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus (k.a. 12 last)

Tagasiside andnute arv

Spetsialisti teenuste tagasiside

41

Psühholoogi teenus

38

Tegevusterapeudi teenus

72

Füsioterapeudi teenus

15

Õe teenus (k.a 5 toitumisnõustamisele antud)

3

Logopeedi teenus

Üldtagasiside

53

Tööalasele rehabilitatsioonile

6

Sotsiaalsele rehabilitatsioonile

1. Tagasiside teenuste lõikes

Teenuste lõikes küsitakse tagasisidet iga spetsialisti teenuse lõppedes.

Teenuse vajalikkust enda jaoks hindasid teenusesaajad enamasti väga kõrgelt. Erandiks oli logopeedi teenus, kus 3-st vastanust 1 ei pidanud teenust enda jaoks vajalikuks.

Psühholoogiteenus 95%
Õe teenus 100%
Logopeedi teenus 33%
Tegevusterapeudi teenus 100%
Füsioterapeudi teenus 100%

Teenuse kasu enda jaoks hindasid kliendid, 5- oli väga kasulik, 1- ei olnud üldse kasu

 • Teenuse kasu
  kliendile
 • Hindega 5 hinnanud
 • Hindega 4 hinnanud
 • Hindega 3 hinnanud
 • Hindega 2 hinnanud
 • Hindega 1 hinnanud
 • Vastamata
 • Psühholoogi
  teenus
 • 80%
 • 15%
 • 5%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Õe
  teenus
 • 73%
 • 27%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Tegevusterapeudi
  teenus
 • 81%
 • 16%
 • 0%
 • 3%
 • 0%
 • 0%
 • Füsioterapeudi
  teenus
 • 86%
 • 13%
 • 1%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Logopeedi
  teenus
 • 0%
 • 67% (2 vastanut)
 • 33% (1 vastanu)
 • 0%
 • 0%
 • 0%

Teenuste lõikes toodi saadud kasuna välja näiteks

Psühholoogi teenuse osas

„Tähtsustan ka ennast ja luban endale rohkem kui varem. Paranenud on suhtlemine teistega. Oskan enda tundeid/soove, arvamust paremini väljendada. Suudan ennast kehtestada“
„Poes käies või kuskile minnes kirjutan üles, mida osta, mida küsida vms“
„Kõik mis aitaks mul leida uue töö ja alustada õppimist“
„Kuidas loengus end mugavamalt tunda kui tekib seljavalu või kuidas uut informatsiooni omandada“ „Kuidas oma ärevusega paremini toime tulla, erinevad võtted keha rahustamiseks/lõdvestamiseks“
„Lõdvestust, ühele asjale keskendumist, mitte kogu aeg ette mõtlemist“
„Olen rahulikumaks muutunud, tegelen ainult iseenda, lastelastega. Loen vastavat kirjandust“

Õe teenuse osas

„Sain teada kuidas ja mida süüa“
„Nippe tervisliku toitumise kohta, head teavet organismile vajalikest ainetest. Ka muidu häid soovitusi menüü muutmiseks“
„Kuidas õigesti toituda, õiged toidukogused“
„Kuidas käituda haiguse ägedas faasis “
„Sain teada seljavalu põhjused“

Tegevusterapeudi teenuse osas

„Õppisin harjutusi, kuidas käte liikuvust parandada“
„Sain lisaharjutusi ja motivatsiooni harjutuste tegemiseks“
„Lihtsad kuid tõhusad harjutused käte tegevuste parandamiseks“
„Soovituslike harjutuste valiku, millest ma varem teadlik ei olnud ja abivahendid“
„Käte liikuvus ja jõud paranes. Sain proovida ergonoomilist hiirt ja seljatuge“
„Harjutused liigesevaevuste, -liikuvuse (kätel) parandamiseks, info sobivate töövahendite ja asendite kohta“
„Harjutusi kätele, et käed vähem “sureksid”
„Käed said tugevamaks ja osavamaks, edaspidi pean kindlasti veel harjutama“
„Sain teada kuidas teha harjutusi vastavalt liigesgruppidele“

Füsioterapeudi teenuse osas

„Oskuse ja kindluse ennast liigutada teadlikumalt“
„Ma sain võimelda ja näpunäiteid harjutuste kohta, mida ma võin kasutada“
„Paranes liikuvus, tasakaal ja rüht“
„Harjutused, keha hoid“
„Mõned võimlemisharjutused“
„Oskuse ise ennast aidata“
„Sirutusharjutused, sest puudus eelnev kogemus“
„Teadmisi kuidas võimlemise ajal õigesti hingata“
„Heade nõuannete järgi treenides saab siiski valudest ja lihaspingetest vabaks“
„Uusi harjutusi ja vajalikku teavet kuidas valu leevendada“
„Vajalikud võimlemisharjutused ja et teha seda järjepidevalt“
„Teadmisi oma olukorra kohta“
„Kätesse ja jalgadesse sain jõudu juurde, rüht on kontrolli all ja ka koordinatsioon paranes“
„Kasulikke näpunäiteid ja uusi harjutusi, et ise kodus ja basseinis harjutusi teha ja parandada sellega seoses liikuvust“
„Oma tervisliku seisundi hindamist ja lahtiseletamist“
„Tänu teenusele paranes minu õlavöötme ja kaela piirkonna kõõlus-lihaspinged“
„Paranenud kehatunnetus, tugevam kehatüvi, suurenenud käte-jalgade liikuvus“
„Kasulikkus seisneb abis pinges lihaste lõdvestamise juures. Lisaks õppisin palju uut oma lihaste kohta“
„Loomulikult, harjutused- pea on paremaks läinud, ei käi enam ringi“

Logopeedi teenuse osas

„Kasulikke nippe häälikute korralikuks väljaütlemiseks. Kui mõte “käest ära jookseb”, siis olen õppinud mitte krampi minna (minu puhul hakkan kogelema)“
„Logopeed õpetas mulle häälikute hääldamist ning varem ma ei teadnud, kuidas minu keele positsioon peab olema, et teatud häälik moodustuks. Sain selles osas teadlikumaks ning oskan end paremini jälgida“

Järgnevaid teenuselt saadud teadmisi/oskusi on kliendid rakendanud oma igapäevaelus

Psühholoogi teenuse osas

„Probleemist rääkimine, ärritusega tegelemine“
„Argumenteerimisoskus paranes. Oskan paremini vaielda“
„Hingamisharjutusi, puhkamist“
„Tähtsustan ka ennast ja luban endale rohkem kui varem. Paranenud on suhtlemine teistega. Oskan enda tundeid/soove, arvamust paremini väljendada. Suudan ennast kehtestada“
„Olen julgem ja enesekindlam, sean end rohkem esikohale prioriteetides“
„Osata öelda ei ilma süümepiinadeta“
„Poes käies või kuskile minnes kirjutan üles, mida osta, mida küsida vms“
„Kõik mis aitaks mull leida uue töö ja alustada õppimist“
„Kuidas oma ärevusega paremini toime tulla, erinevad võtted keha rahustamiseks/lõdvestamiseks“
„Proovin kodust rohkem väljas käia“

Õe teenuse osas

„Toitumiskava“
„Rohkem puuvilja sööma“
„Ostan poest tervislikumaid toiduaineid“
„Hapendatud toidud on menüüs. Toidu kogused on vähenenud. Erinevate toiduainete kombineerimine“
„Köögiviljarikkam toidulaud, gluteenivabam dieet, vähem nisu toidus, toidulisandte kasutamine“
„Söön vähem korraga, väiksemad toidukogused, tervislikum toit“
„Olen mitmed toiduained välja vahetanud, püüdnud suurendada vee hulka päevas“
„Mitu korda peab päevas sööma, et toit oleks tasakaalustatud. Vett peab jooma“

Tegevusterapeudi teenuse osas

„Ergonoomika, nägemist lihtsustavad võimalused“
„Jälgin tööl oma asendit laua taga. Teen õpituid harjutusi“
„Võimalusel teen harjutusi ka töö juures kuna töös tekivad pausid ja saan seda aega kasutada. Sain proovida uudset arvutihiirt ja võibolla muretsetakse see asutusse ka“
„Abivahendi õige paigaldus ning harjutuste õige läbiviimine“
„Teadmisi riietumise ja enesehoolduse osas. Olulisi pingutusi ja mitte teha valesid liigutusi ja pingutusi ilma puhkuseta“
„Teen õpitud harjutusi ja venitusi iga päev. Käte liikuvus on paranenud“
„Järgin harjutuskava ja kannan tegevused üle igapäevaellu“

Füsioterapeudi teenuse osas

„Tean, kuidas peab enda eest hoolitsema“
„Astun enesekindlalt, hoian keha õiges asendis ja vajadusel puhkan ning lõdvestun-kontrollin oma liigutusi“
„Hakkasin tegema harjutusi. Varem ei teinud üldse. Kehaline aktiivsus tõusis“
„Kasutan igapäevaselt saadud oskusi ja teadmisi (ka passiivses olekus, nt televiisori vaatamisel tegelen ka kehaliste harjutustega“
„Oskan nüüd ise treeninguid organiseerida“
„Rühi jälgimine/korrigeerimine, tööasendid, raskuste tõstmised, oskus lõõgastada lihaseid“
„Igapäevases harjutuste tegemises“
„Ortopeedilisi lisataldu ja rühi hoiakut“
„Harjutused seljale, õige rühi hoidmine“
„Püüan kodus edasi võimelda, mitte üle pingutada (puhkust anda endale)“
„Sain aru harjutuste vajalikkusest igapäevaselt“
„Võimlen kodus. Liigun rohkem“

Logopeedi teenuse osas

„Kõiki logopeediga koos läbiharjutatud oskusi“
„Häälikute moodustamist“

Spetsialistid andsid klientidele soovitusi kirjanduse osas ja jagasid infomaterjale

Kliendid olid saadud soovituste/infomaterjalidega väga rahul

„Püüan järgida arutluste käigus saadud soovitusi ja kirjanduse osas olen juba ühe raamatutest läbi töötanud“
„Sain teada meetoditest, mis mind aitavad“
„Väga rahul. Isegi sõbrannad loevad ja võtavad hoogu, et alustada tervisliku toitumisega“
„Olen rahul, selged kirjeldused ja juhised“
„Olen saanud vajalikku infot harjutuste ja vahendite kohta, materjalid ka edaspidiseks“
„Väga rahul. Kõik, mis meelde ei jäänud, saan kodus järele vaadata ja edasi harjutada“
„Infomaterjalide järgi oli kodus harjutusi hea teha“
„Väga rahul. Meeldib ka see, et kava sain ka elektroonselt“

Kliendid hindasid koostööd spetsialistidega kõrgelt

Hinnang koostööle spetsialistiga, 5- väga hea, 1- väga halb

 • Koostöö
  spetsialistiga
 • Hindega 5 hinnanud
 • Hindega 4 hinnanud
 • Hindega 3 hinnanud
 • Hindega 2 hinnanud
 • Hindega 1 hinnanud
 • Vastamata
 • Psühholoogi
  teenus
 • 88%
 • 10%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 2%
 • Õe
  teenus
 • 93%
 • 7%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Tegevusterapeudi
  teenus
 • 95%
 • 5%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Füsioterapeudi
  teenus
 • 93%
 • 7%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Logopeedi
  teenus
 • 0%
 • 67% (2 vastanut)
 • 33% (1 vastanu)
 • 0%
 • 0%
 • 0%

Head koostööd põhjendati näiteks järgnevalt

Psühholoogi teenuse osas hinnati koostööd spetsialistiga kõrgelt kuna tunti, et spetsialist tunneb oma tööd, oli professionaalne ja koostöö oli meeldiv. Kliendid tundsid, et tekkis hea kontakt spetsialistiga ning spetsialist kuulab, mis andis kliendile julguse end avada. Samuti et psühholoog tutvustas tööturul võimalusi ja ameteid, millest klient varem ei teadnud.

Õe teenuse osas hinnati koostööd spetsialistiga kõrgelt kuna saadi vastused oma küsimustele ning häid selgitusi ja professionaalset suhtumist spetsialisti poolt ning et klient nägi tulemusi enda peal.

Tegevusterapeudi teenuse osas hinnati koostööd spetsialistiga kõrgelt kuna kliendid said vastused oma küsimustele, spetsialisti suhtumine oli väga sõbralik ja hea ning spetsialist arvestas teenusel kliendi tervisliku seisundiga antud momendil.

Füsioterapeudi teenuse osas hinnati koostööd spetsialistiga kõrgelt kuna saadi palju uut infot, oli hea kontakt spetsialistiga. Eriti rõhutati aga spetsialisti poolset harjutuste/tegevuste selgitamist kliendile.

„Arvestas alati hetkeseisundit ja graafiku muutmisel minu nõusolekut“
„Spetsialist oli minu puhul piisavalt nõudlik ja tulemuste põhjal saan väita, et on oma ala täielik spetsialist, harjutused olid valitud täpselt minu vajadusi arvestades“
„Hindan koostööd spetsialistiga väga heaks, sest lähenemine oli professionaalne“
„Meeldis terapeudi kannatlikkus, tema töömeetod, süstemaatiline ja samas loominguline lähenemine, sain vastused kõigile küsimustele“
„Põhjenduse jaoks ei jätku sellest paberist. Lihtsalt fantastiline ja väga hea huumorisoonega tütarlaps. Väga mõistev ja arusaaja ning igati abivalmis. Ühesõnaga superlahe!“
„Arutelu harjutuste toime ja liigutusliku olemuse üle oli mõlemapoolselt huvitav“
„Spetsialist rääkis rahulikult, seletas ja näitas. Sõbralik suhtumine“

Logopeedi teenuse osas hinnati koostööd heaks. Põhjendusena toodi näiteks, et kui kliendile osutus harjutus keeruliseks, siis leiti uus ja kergem harjutus.

2. Üldtagasiside tööalase rehabilitatsiooni teenuse osas

Üldtagasisidet küsitakse klientidelt kõikide Activitas OÜ-s osutatud teenuste lõppedes (lisaks spetsialisti teenuste tagasisidele). Tööalase rehabilitatsiooni teenuse üldtagasisidele vastas 58 teenuse kasutajat.

Kliendi hõivatus

Kliendi hõivatus teenusele tulles ja teenuse lõppedes

 • Hõivatus teenusele tulles
 • Klient käis tööl ja soovis töötamist samal kohal jätkata
 • Klient käis tööl ja soovis töötada teisel tööl/kergemates ülesannetes
 • Klient oli töötu, aga otsis aktiivselt tööd
 • Klient oli töötu ja ei soovinud hetkel tööle minna
 • Klient õppis
 • Muu, täpsustus: otsin tööd aga tervis seab piirangud, olen lapsega kodus, olen pensionär
 • Klientide arv
 • 21
 • 21
 • 5
 • 3
 • 9
 • Hõivatus teenuse lõppedes
 • Käin samal tööl
 • Vahetas töökohta
 • Klient on töötu aga otsib aktiivselt tööd
 • Klient on töötu ja ei soovi hetkel tööle minna
 • Klient õpib
 • Muu, täpsustus: 1 tegeleb ettevõtte loomisega
 • Klientide arv
 • 21
 • 3
 • 9
 • 2
 • 3
 • 10
 • Selgitus
 • Tööle on läinud 5 klienti
  Vahetas töökohta 3 isikut
 • Töökoha vahetus tervislikel põhusutel 1
  Koondamine 1
  Teine erialane pakkumine 1
 • Loon oma ettevõtet, läksin õppima, ei saa tervisest tulenevalt töötada

Teenusel saavutatud tulemustega olid kliendid rahul

Saavutatud tulemusi hinnati hindega 1 (ei ole üldse rahul rahul) kuni hindega 5 (olen väga rahul). 3-l juhul on küsimusele jäetud vastamata.

Hinne 5, olen väga rahul, 83%
Hinne 4, olen rahul, 10%
Hinne 3, 2%
Hinne 2, 0%
Hinne 1, 0%

Kliendid põhjendasid rahuolu järgnevalt

„Meeskonnatöö oli väga hea“
„Olen rahul teenuse tulemustega kuna on paranenud minu enesetunne ja liikuvus kaela piirkonnas; „
Mulle meeldib rehabilitatsioon, teraapiad, endaga tegelemine-tulemus polegi nii oluline, oluline on, et tegelen teemaga“

Activitas OÜ-s rehabilitatsiooniteenusel osalemisest tõid kliendid saadud lisaväärtuse ja/või kogemusena enim välja enesekindluse ja –teadlikkuse tõusu.

„Sain juurde kõvasti kindlust, eneseusku ja teadmisi, kuidas oma probleemidega tegeleda“
„Sain enda kohta rohkem teada, mida oskan enda tervise huvides kasutada“
„Sain kodunt välja; ennast proovile panna ja uued võtted eluga toimetulekuks“
„Tõusis teadlikkus oma seisundist ja kuidas end hoida“
„Kuidas endaga toime tulla“
„Sain aru, et võimlemisest võib abi olla“
„Elada iseenda jaoks!“
„Väga hea kogemus ja teadmised tööalase rehabilitatsiooni toimimisest“
„Enda rohkem väärtustamine. Usalduse. Tunde, et keegi on huvitatud minu tervise paemaks muutmisest“
„Iseseisvus, vastutus, motivatsioon, aja planeerimine, organiseerimine“
„Kõik minule osutatud teenused aitasid mind elul tagasi tuua, kuidas eluga edasi minna“
„Teenus näitas, et on vaja ise rohkem oma kehaga tegeleda“
Abiks oli psühholoogi teenus, mis aitas lahti mõtestada erinevaid enda seisundeid“
„Sain rohkem teada, kuidas igapäevaeluga toime tulla (uued harjutused)“
„Olen oluliselt osavam nii füüsilises kui ka vaimses mõttes. Nüüd pean edasi töötama saadud juhendite ja õppematerjalidega“
„Sellest teenusest oli kasu töölesaamisel, õppisin enesekehtestamist“
„Varasemate samalaadsete teenustega võrreldes uudne lähenemine. Harjutused ja tehnikad, mida varasemalt polnud kasutatud“
„Sain paremaid töövõtteid abivahendi kasutamiseks, sain endale võimlemiskava, psühholoogilt sain julgust eneseväljendamiseks ja suhtlemiseks, sain kuuldeaparaadi keskuses käia kontrollil (uus kontroll 1 a. pärast)“

Dokumentidega tutvumise võimaldatus klientidele

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osas andsid üldtagasiside 6 klienti. Järgnevad tulemused on toodud sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni klientide koondina.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamist reguleeriv seadusandlus näeb ette, et teenuse saajal on õigus tutvuda enda kohta käivate dokumentidega (näiteks kliendileping, tegevuskava, teenuseid kajastav dokumentatsioon jms) ning Activitas OÜ-l on sellest tulenevalt kohustus klientidele vastavaid dokumente tutvustada ja teavitada kliente vastavatest võimalustest. Sellest tulenevalt küsiti klientidelt kas neil oli huvi korral võimalus tutvuda Activitas OÜ-s olevate isiklikke andmeid käsitletavate dokumentidega.

Jah, oli võimalik tutvuda 82%
Polnud vajadust või ei osanud küsida, 10%
Ei ütles, 8%

Klientide ettepanekud eetika, konfidentsiaalsuse ja kliendi õigustega seotud küsimustes

Klientidelt küsiti ka ettepanekud eetika, konfidentsiaalsuse ja kliendi õigustega seotud küsimustes, kuid ühtegi ettepanekut selles osas ei tehtud. Kliendid olid nimetatud teemadega rahul.

Kommentaarina toodi näiteks

„Mina isiklikult olen väga rahul konfidentsiaalsusega. Hindan seda väga kõrgelt, et sain teid kõiki usaldada“.

Actvitase teenuseid soovitaksid edasi

Soovitusindeksi meetodil küsiti klientidelt kui tõenäoliselt nad soovitaksid Activitas OÜ teenuseid oma sõbrale või tuttavale. Soovitusindeksi kohaselt on kõige tõenäolisemalt soovitajateks 9 ja 10 märkinud vastanud, teised on ebatõenäolised soovitajad.

89,5%

Soovitaks Activitase teenuseid sõbrale või tuttavale.

Soovitamise põhjustena toodi välja

„Te olete kõik nii rõõmsad, hästi abivalmid ja ma nautisin kogu südamest Teie kõigiga tehtud koostööd“
„Olen teenuse ja teenuseosutajatega väga rahul ja olen Activitast ka oma tuttavatele soovitanud“
„Meeldivad inimesed, korralik interjöör, puhtad ruumid, mõnus keskkond“
„Professionaalne teenus, saab abi“
„Individuaalne lähenemine. Tegeletakse just selle probleemiga mis momendil on“
„Töökorraldus sujuv“
„Asjaajamine ja organiseeritus on kõrgel taseme“

4. Kokkuvõte ja ettepanekud

Tagasisidest nähtub, et kliendid on Activitas OÜ teenustega väga rahul. Klientide poolt hinnatakse meeldivat suhtumist, kliendiga arvestamist ja professionaalsust. Rõõm on tagasisidest näha, et kliendid on teenuse raames antud soovitusi ka kodus edasi kasutanud. Oleme tänulikud klientidele, kes on soovitusindeksi küsimuse põhjal valmis meie teenuseid oma sõbrale/tuttavale soovitama ja eriti täname neid, kes on seda juba teinud.

Meeldivat koostööd soovib,
Activitas meeskond