Meie klientide tagaside 2012 aasta rehabilitatsiooni-teenustele

Nii nagu eelmisel aastal nii ka sellel viisime rehabilitatsiooni klientide seas läb tagaside küsimise nii rehabilitatsiooniteenuste kui ka rehabilitatsiooniplaani koostamise kohta.

Tagasiside küsimiseks kasutasime anonüümset küsimustikku. Kokku vastas 43 inimest, kellest 23 vastas plaani koostamise ja 20 rehabilitatsiooniteenuse kohta.

Küsimustikest selgus, et:

1. Enim saadi informatsiooni plaani koostamiseks ja teenusteks pensioniametist 51% vastanutest.

2. Enamus inimesi tuli plaani koostamisele esmakordselt 65% vastanutest.

3. Plaani koostamisel saadi piisavalt informatsiooni  82% vastanutest.

4. Spetsialistide poolt esitatud küsimused olid selged ja arusaadavad 91% vastanutest.

5. Klientide jaoks oli parimaks küsitlemine ühes ruumis terve meeskonna poolt 65% vastanutest.

6. Plaani koostamisele tuleksid uuesti Activitasse 87% vastanutest.

7. Füsioteraapia, sotsiaaltöötaja teenusega ja psühholoogi teenusega olid kliendid rahul 100% vastanutest.

8. Teenused aiatasid saavutada püstitatud eesmärki, lahendada probleemi – füsioteraapia 90%, sotsiaaltöötaja teenus 100%  ja psühholoogi teenus 100% vastanutest.

9. Teenuse eesmärk oli arusaadav  80% vastanutest.

10. Teenuste korraldusliku poolega olid kliendid rahul 100% vastanutest.

11. Uuesti tuleks rehabilitatsiooniteenusele 100% vastanutest.

Tagasisidet meie töö kohta saavad anda kõik OÜ Activitas kliendid lisaks meie kodulehel – KONTAKT-TAGASISDE. Oleme tänulikud hea kriitikaga tagasiside eest, et saaksime oma teenuseid muuta TEIE jaks kvaliteetsemaks.

OÜ Activitas
rehabilitatsioonimeeskonna juht
Kristi Rembel-Tõnisson