Düsleksia on lugemishäire, mille puhul esineb aeglane, vigadega lugemine ja loetust halb arusaamine. Õpiraskused võivad esineda nii lugemis- ja kirjutamishäirest kui ka muude põhjustest, näiteks keskendumisraskustest.