Raske majanduslik olukord võib tekkida järsult elumuutuse tõttu, milleks võib olla näiteks töökoha kaotus, võlgnevuste kasvamine, äkiline haigestumine, mille tõttu ei saa töötamist jätkata jne. Sellises olukorras on vajalik üle vaadata nii inimese ja tema pere ressursid kui erinevad võimalused, mis viiksid samm-sammult tagasi stabiilse elujärje juurde.