Probleemid inimsuhtes võivad olla väga erinevatel tasanditel ja väga erinevate osapoolt vahel. Näiteks koolis, kodus, tööl, tööandja ja töötaja vahel või kahe kolleegi vahel, õpetaja ja õpilase vahel, kahe õpilase vahel jne.