Ühes ja samas asendis olemine, mis on tihti seotud töötamisega. Ebaloomulikud ja ebamugavad asendid, kus lihased on pideva pinge all, milleks võib olla näiteks kükitamine, põlvitamine, ette kummardamine jne. Sundasendites töötamist esineb enam inimeste seas, kelle tööülesanded on seotud arvuti kasutamisega üle 5–6 tunni päevas ning pideva istumise või seismisega, näiteks kontoritöötajad, autojuhid, juuksurid, õmblejad jne.