Eripedagoog

Aitab lapsel koolis paremini hakkama saada

Paraneb lapse õigekiri, arvutamisoskus

Paraneb perekonna informeeritust ja oskusi, kuidas last aidata, arendada, toetada õppimisel

Aitab lapsel ja vanemal leida lapsele sobiliku kooli, õppekava

Eripedagoogi teenus on sobilik

Lastele, kellel esinevad raskused ja probleemid koolis õppimisega.

Eripedagoog selgitab välja probleemid, arendab lapse oskusi ja nõustab

Esmalt toimub vestlus lapse ja vanemaga, et selgitada välja häirivad probleemid. Seejärel kasutab eripedagoog spetsiaalseid teste probleemide täpsustamiseks.

Vastavalt probleemile ja eesmärgile alustatakse tegevustega, mis võivad sisaldada: lapse teadmiste ja oskuste arendamist lähtuvalt õppekavast, kõnearendust (suuline ja kirjalik kõne), mõtlemise, tähelepanu, mälu, taju arendamist, lapse, lapsevanemate, õpetajate nõustamist- informeerimist lapse erivajadusest lähtuvalt.

Vajadusel sobiliku kooli, õppekava soovitamine, mis vastaks lapse võimetele.

Spetsialist

Kliiniline logopeed,
eripedagoog

Külli_Reino2

Külli Reino

Kõrgharidus logopeedia erialal (MSc)

Logopeedi, eripedagoogi kutse, kliiniline logopeed tase 7
Kõne arengu hindamine
Hääldusprobleemide hindamine
Imemis-, mälumis- ja neelamismustri hindamine
Koolivalmiduse, s.h. kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine
Kõne voolavuse hindamine
Kõnearendus
Häälikuseade
Väikse lapse imemis- ja mälumisfunktsiooni arendamine
Kõne voolavuse teraapia
Spetsiifiliste kirjutamis- ja lugemishäirete ületamise teraapia
Neelamisteraapia
Motiveeriv intervjueerimine
Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016 erialane töökogemus kooli väikerühma õpetaja-eripedagoogina
Alates 2000 erialane töökogemus tasandusrühma logopeed-eripedagoogina
Alates 2007 erialane töökogemus rehabilitatsiooni-
meeskonnas logopeedi ja eripedagoogina
Alates 1998 erialane töökogemus lasteaia logopeedina

eesti keel
inglise keel
vene keel
prantsuse keel

Logopeed,
eripedagoog

Logopeed, eripedagoog

Laine Lilleoja

Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (MA)

Logopeedi kutse, tase 7
Kommunikatsioonivõime hindamine
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel
Koolivalmiduse hindamine
Kõnearendus
Häälikuseade
Kõne voolavuse teraapia
Müofunktsionaalne teraapia
Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine
Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016. aastast erialane töökogemus logopeedina

eesti keel
inglise keel

 • Kaugnõustamine

  Teenust saate vajadusel ka kaugnõustamisel telefoni ja Skype vms teel.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410

 • Kestus

  1 tund

 • Bussiga

  Activitase läheduses liiguvad bussiliinid:1, 3, 9, 10, 25.

 • Parkimine

  Tasuta parkimine Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

Tasuta

Tasuta, kui lapsele on määratud puue ja suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on eripedagoogi individuaalteenust, eripedagoogi pereteenust või eripedagoogi grupiteenust. /loe täpsemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on eripedagoogi teenuse vajalikkus. /loe täpsemalt/

Tasuliselt

Tasuliselt individuaalne nõustamine 50 eur/tund, perenõustamine 50 eur/tund ja grupinõustamine 25 eur/tund (3-6 inimest). /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Küsi nõu / broneeri aeg

Helista

E-R 8.00-17.00

50 13 410