Activitas OÜ 2020 aasta rehabilitatsiooni teenuse klientide tagasiside

Activitas OÜ küsis sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse klientidelt tagasisidet iga spetsialisti teenuse lõppedes et saada täpsemat tagasisidet ja ettepanekuid iga spetsialisti teenuse kohta ning kogu rehabilitatsiooniprotsessi lõppedes üldistes küsimustes (üldtagasiside). Käesoleva tagasisideküsitluse läbi viimise periood oli 1.jaanuar-31.detsember 2020. Saadud tagasisidet kasutame teenuse tulemuste hindamiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks. Tagasisideküsitlus viiakse läbi üle aasta, paaris aastatel.

Nimetatud perioodil teenusel osalenud ja teenuse lõpetanud klientide arv

141

tööalase rehabilitatsiooni teenusel

29

sotsiaalne rehabilitatsiooni teenusel, kellest 23 lapsed

Tagasiside andnute arv

Spetsialisti teenuste tagasiside

42

Psühholoogi teenus

48

Tegevusterapeudi teenus

72

Füsioterapeudi teenus

43

Õe teenus (s.h 39 toitumisnõustamisele antud)

3

Sotsiaaltöötaja teenus

Üldtagasiside

62

Tööalasele rehabilitatsioonile

1. Tagasiside teenuste lõikes

Teenuste lõikes küsitakse tagasisidet iga spetsialisti teenuse lõppedes.

Teenuse vajalikkust enda jaoks hindasid teenusesaajad kõik väga kõrgelt.

Psühholoogiteenus 95%
Õe teenus 90%
Sotsiaaltöötaja teenus 67%
Tegevusterapeudi teenus 90%
Füsioterapeudi teenus 94%

Teenuse kasu enda jaoks hindasid kliendid kõrgelt. Kasu protsentuaalselt on toodud järgnevas tabelis. Logopeedi ja kogemusnõustaja teenuste osas ei olnud antud tagasisidet. Kliendi hinnang teenuse kasule, 5- väga hea, 1- väga halb.

 • Teenuse kasu
  kliendile
 • Hinne 5
 • Hinne 4
 • Hinne 3
 • Hinne 2
 • Hinne 1
 • Vastamata
 • Psühholoogi
  teenus
 • 95%
 • 5%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Õe
  teenus
 • 90%
 • 10%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Tegevusterapeudi
  teenus
 • 90%
 • 8%
 • 2%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Füsioterapeudi
  teenus
 • 94%
 • 3%
 • 1,5%
 • 0%
 • 0%
 • 1,5%
 • Logopeedi
  teenus
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • 67%
 • 33%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Kogemusnõustaja teenus
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%

Teenuste lõikes toodi saadud kasuna välja näiteks

Psühholoogi teenuse osas toodi enim saadud kasuna välja, et psühholoogi teenus aitas oma muredest aru saada ja vähendada muretsemist.

„Tehnikad, kuidas enese ja teistega konkreetsetes situatsioonides toime tulla, ennast kehtestada, eneseanalüüs“
„Õppisin lõõgastuma, leidma endas motivatsiooni terviseseisundist hoolimata meeldivate tegevustega tegelemiseks“
„Positiivsust juurde ja kuidas oleks kergem (lihtsam) valuga toime tulla“
„Kuidas unehäirega toime tulla“
„Kuidas asju meeles pidada, kellega suhelda ja kellega mitte. Kuidas häid asju meenutada ja silme ette pilt tuua(pilt puudus)“
„Oskuse toime tulla erinevate minu jaoks raskete situatsioonidega (ärevus)“
„Õppisin oma probleeme tundma, nendest aru saama ja neid lahendama“
„Kasulik eelkõige see, et täna saan endaga hakkama. Psühholoogi abiga kohanesin kiiremini ja paremini oma muutustega elus“
„Aitas kaasa minu kohanemisprotsessile. Andis julgust, tuge“
„Sain aru, kui palju abi saab psühholoog anda enesest aru saamaks, sest varasem kokkupuude puudub“

Õe teenuse osas toodi enim saadud kasuna välja kasulikke nõuandeid tervisliku toitumise osas.

„Sain tagasisidet, et oman ülevaadet oma tervislikust seisundist ja probleemide ennetamise võimalustest“
„Sain nõuandeid terviseprobleemidega toimetulekuks (ortopeedi vastuvõtule pöördumine, toitumine)“
„Tõuke toitumisharjumuste muutmiseks ja väga vajalikke materjale oma erinevate terviseprobleemidega toimetulekuks“
„Infot toidutalumatuse kohta“
„Sain palju teada toidust, taimedest, vitamiinidest ja ainetest“
„Väga palju infot toitumise kohta ja toiduainete kohta, kuidas toituda ja kuna. Kuidas kehakaalu langetada ja tervislikult süüa“

Tegevusterapeudi teenuse osas toodi enim saadud kasuna välja harjutusvara, mis on aidanud parandada käte liikuvust.

„Kuidas käelist liikuvust parandada ja lõdvestada“
„Käte liikuvuse parandamiseks sain uusi harjutusi, teen neid ka kodus“
„Sain teada, et antud probleemile on lahendus ( st sümptomite osas) saab teatud harjutustega leevendada valu ja jätkata tööd ning parandada elukvaliteeti“
„ Õppisin tegema harjutusi ja venitusi, mis aitavad tulla toime igapäevastes toimingutes„
„Palju lihtsaid võtteid, millega muuta oma käsi ja sõrmi endaga rohkem koostööd tegema. Seda, et on olemas erinevaid abivahendeid“
„Erinevaid abivahendeid käte soojendamisel (pall, näpukumm, kummipael jne)“
„Sõrmede, käte liikuvus on paranenud, oskan hinnata kogemusi, mida olen saanud“
„Sain arusaama, et oma keha ja töövõimega peab iga päev tegelema“
„Tuleks ikkagi puhkepausid kenasti vahele teha, käte jalgade ortoose tuleks tööajal (kogu aeg) kasutada“
„Sain teada, milliseid harjutusi teha kätele. Kuidas õigesti tõsta raskusi, see tähendab, kuidas keha õigesti hoida“

Füsioterapeudi teenuse osas toodi enim saadud kasuna välja uued harjutused ja nipid, kuidas ise ennast aidata ja toetada.

„Uued teadmised enda füüsise ja keha kohta“
„Uued harjutused ja nipid, kuidas ennast ise ka aidata“
„Vähenesid liigesvalud“
„Sain seljavalu kontrolli alla ja häid harjutusi seljale“
„Sain häid harjutusi ja võtteid, kuidas lõdvestada lihaseid ja leevendada valu“
„Spetsialist töötas välja harjutused, mis olid minule jõukohased ja mida olin võimeline sooritama “
„Üldine enesetunne ja füüsiline vorm paranes“
„Aitas tekitada motivatsiooni, et teha rohkem füüsilisi tegevusi “
„Minu käed said liikuma “
„Kadus veekartus“
„Sain teada, kuidas kasutada abivahendeid enda tervise tugevdamiseks“
„Sain oma rühi korda ja elu muutus elamisväärsemaks “

Sotsiaaltöötaja teenuse osas

„ Sain tuge valikute tegemiseks“
„Olen teadlikum oma tugevustest läbi eneseanalüüsi“

Järgnevaid teenuselt saadud teadmisi/oskusi on kliendid rakendanud oma igapäevaelus

Psühholoogi teenuse osas

„Enesekehtestamist“
„Kuidas ennast kaitsta teiste murede eest“
„Hingamine. Õige-rahustav hingamine“
„Oskan end paremini teiste „kingadesse“ asetada, teisi mõista“
„Kasutan õpitut päevakava planeerimist”
“Rääkimis- ja kuulamisoskust”
“Kasutan unekvaliteeti parandavaid võtteid“
„Oskan korrastada oma mõtteid“
„Ei ela enam nii palju minevikus“
„Tean, kuidas ennast toetada“
„Järjekindlust“
„Lahendan julgelt probleeme, mida enne vältisin“
„Rahulikkust“
„Lapse kasvatamist“
“Positiivset hoiakut sõltumata olukorrast”
” Kasutan mälu treeningut, une probleemidega hakkamasaamise võtteid, hingamisharjutusi pingelistest olukoradest üle saamiseks”
“Tean, kuidas enda vajadusi välja öelda ja neid rakendada”

Õe teenuse osas

„Ravimite manustamine ja hügieen“
„Toitumise menüüsse on tulnud smuutid, täisteratooted, pähklid ja rohkem aedvilju“
„Tarbin rohkem aedvilju “
„Rakendan portsjonite süsteemi “
„Muutsin märgatavalt oma toitumist, näiteks tarbin vähem nisujahu – jälgin seda mida, kuna ja kui palju söön “
“Jälgin, et ei tarbi liiga palju piima tooteid”
“Hoidun saiast, kondiitritoodetest. Suhkrust. Rohkem puuvilju ja marju – ei rasvale”
“Õppisin, kuidas olla järjepidev”
“Õppisin valima tervislikke toiduaineid, rohkem ise toitu valmistama”
“Õppisin sööma õigetes kogustes ja liikuma”
“Teenusest saadud teadmisi kasutan toidu ostmisel ja söögi valmistamisel, et teha enda jaoks paremaid valikuid”
“Kuidas organisimi hoida toitumisega terve, vajadudusel teen organismi puhastamist, hoolitsen oma luude ja liigeste ees toitmisega”
“Jälgin teadlikult igapäevaselt oma toitumist”

Tegevusterapeudi teenuse osas

„Oskan teha kätele venitusi“
„Olen omandanud oskuse kontrollida oma lihaseid“
„Õpituid harjutusi on võimalik teha edasi, et paraneks käte liikuvus ja jõud“
„Teen rohkem harjutusi kätele, randmetele“
„Kasutan teadmisi tööergonoomikast“
„Kasutan igapäevaselt tegevusterapeudi poolt koostatud individuaalset harjutuskava“
„Teen harjutusi labakäele. Peale parema käe kapraalkanalite opertatsiooni tean nüüd, mis harjutusi teha käe liikuma saamiseks“
„Teen igapäevaselt käsi lõdvestavaid harjutusi “

Füsioterapeudi teenuse osas

„Olen teadvustanud endale, et tarvis igapäevaselt liikuda ja võimlemisharjutustega oma keha treenida“
„Rakendan igapäevaelus erinevaid võimlemisharjutusi ning liigese liikuvust parandavaid harjutusi, samuti lihaseid treenivaid harjutusi“
„Kasutan õpitud hingamisharjutusi “
„Muutusin aktiivsemaks, käin rohkem õues, vaatasin üle oma toidumenüü“
„Kõige rohkem rakendan kõnnimustri hoidmist ja infot, kuidas füüsiliselt aktiivne olla tulenevalt minu tervislikust seisundist“
„Teen 3 korda nädalas jalalaba ja kaela piirkonna harjutusi“
„Teen harjutusi seljale ja sõidan jalgrattaga“
„Olen õppinud kasutama regulaarseid puhkepause, võimlemist, kuidas viia ellu elustiilimuutuseid valudega toimetulekuks“
„Olen õppinud selja hoidmist istumisel, seismisel, liikumisel“
„Kõige rohkem kasutan kaela-õlavöötme ja jalataldadele mõeldud harjutusi, sest need leevendavad minu vaevusi “
„Olen nüüd harjunud tegema hommikul harjutusi. Oskan jälgida päeva jooksul enda istumise aega“
„Kõnnin karkudega õigesti“
„Teen venitusi eri lihaskondadele ja õpitud tasakaaluharjutusi“
„Oma igapäeva ellu sain teadmised harjutustest, mis aitavad turgutada lihaseid ja tagavad minule hea rühi. Sain oksuse, kuidas kepiga/karguga õigesti toetavalt kõndida“
“Teen harjutusi, mis leevendavad kaela- ja seljavalu”

Sotsiaaltöötaja teenuse osas

„Mõtete korrastamist“

2. Üldtagasiside rehabilitatsiooni teenuse osas

Kliendid hindasid kõrgelt spetsialistide pädevust

„Spetsialistide pädevus on väga kõrgel tasemel, teenuse osutamine paindlik, vajadusel on koostatud ajakava lihtne muuta “
„Olen väga rahul spetsialistide poolt antud materjalidega ning soovitustega “
„Olen nüüd eneseteadlikum“
„Väga meeldiv suhtumine, harjutuste muutmine vastavalt vajadustele, tervislik seisund paranes “
„Täitsin eesmärgid ja sain piisavalt tuge ja ka infot, et edukalt jätakata “
„Olen väga rahul meeskonnaga ja teenuste kvaliteediga“
„Omandasin uusi teadmisi, mida rakendada igapäevaelus“
„Abi oli väga personaalne“
„Suhtlemine oli vaba, juhised arusaadavad, mis võimaldas teenustest maksimaalselt kasu saada ja neid edaspidi iseseisvalt rakendada “
„Kaav vähenes, tervis paranes“
“Olen rahul kõikide nõuannetega, et olla parem ja tervem mina”
“Väga mõistvad ja abivalmid spetsialistid”
” Suurenes teadlikus tervislikust eluviisist”
“Väga hea füüsiline programm liigeste vaevuste parandamiseks”

Kliendid hindasid koostööd spetsialistidega kõrgelt

Mida peame väga heaks tulemuseks. Logopeedi ja kogemusnõustaja teenuste osas tagasisidet antud. Hinnang koostööle spetsialistiga, 5- väga hea, 1- väga halb.

 • Koostöö
  spetsialistiga
 • Hinne 5
 • Hinne 4
 • Hinne 3
 • Hinne 2
 • Hinne 1
 • Vastamata
 • Psühholoogi
  teenus
 • 95%
 • 2,5%
 • 0%
 • 0%

 • 0%
 • 2,5%
 • Õe
  teenus
 • 100%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Tegevusterapeudi
  teenus
 • 96%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 4%
 • Füsioterapeudi
  teenus
 • 97%
 • 1,5%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 1,5%
 • Logopeedi
  teenus
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • 100%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Kogemusnõustaja teenus
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%

2. Üldtagasiside rehabilitatsiooni teenuse osas

Üldtagasisidet küsitakse klientidelt kõikide Activitas OÜ-s osutatud teenuste lõppedes (lisaks spetsialisti teenuste tagasisidele).

2.1. Tööalase rehabilitatsiooni teenuse tagasiside

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse üldtagasisidele vastas 62 teenuse kasutajat.

Kliendi hõivatus

Activitas OÜ-d on huvitanud kliendi hõivatus teenusele tulles ja teenuse lõppedes. Hõivatus on toodud 2020 aasta tagasiside vastuste põhjal.

 • Hõivatus teenusele tulles
 • Klient käis tööl ja soovis töötamist samal kohal jätkata
 • Klient käis tööl ja soovis töötada teisel tööl/kergemates ülesannetes
 • Klient oli töötu, aga otsis aktiivselt tööd
 • Klient oli töötu ja ei soovinud hetkel tööle minna
 • Klient õppis
 • Muu, täpsustus
 • 2020 a
 • 27
 • 7
 • 17
 • 10
 • 3
 • 2
 • Hõivatus teenuse lõppedes
 • Käin samal tööl


  Läks Tööle

 • Vahetas töökohta
 • Klient on töötu aga otsib aktiivselt tööd
 • Klient on töötu ja ei soovi hetkel tööle minna
 • Klient õpib
 • Muu, täpsustus:
 • 2020 a
 • 23


  8

 • 8
 • 9
 • 7
 • 2
 • 12

Teenusel saavutatud tulemustega olid kliendid rahul

Saavutatud tulemusi hinnati hindega 1 (ei ole üldse rahul) kuni hindega 5 (olen väga rahul). Teenusel saavutatud tulemustega olid kliendid väga rahul ja rahul. Saavutatud tulemusi hinnati 85% hindega 5 (olen väga rahul), 11% hindega 4 (olen rahul), 2% hindega 3 (rahuldav), 0% hindega 2 (ei ole rahul) ja 0% hindega 1 (ei ole üldse rahul) ning 2% jätsid küsimusele vastamata.

Hinne 5, olen väga rahul, 85%
Hinne 4, olen rahul, 11%
Hinne 3, rahuldav, 2%
Hinne 2, 0%
Hinne 1, 0%

Kliendid põhjendasid rahuolu järgnevalt

„Mõnus keskkond, abivalmid spetsialistid ja kasulik koht probleemide lahendamiseks “
„Teenuste aeg ja maht oli vastavuses minu võimetega ja töö iseloomuga, neid oli võimalik spetsialistidega vajadusel muuta “
„Kõik teenused olid omavahel väga hästi seotud “
„Arvestatakse inimese/kliendi vajadustega “
„Personaalne lähenemine “
“Logistika oli hästi paigas, spetsialistid armsad, lahked”
“Info liikumine on hästi korraldatud”
“Teenused toimisid täpselt ja hoolimata kriisiolukorrast (COVID-19) toimis kõik hästi”
“Teenuste ajakava oli planeeritud minule sobilikult”
“Avatus, sõbralikkus, paindlikus”
“Olen olnud aktiivsem tänu Activitas OÜ-le”
“Teenuse kvaliteet”
“Väga meeldiv suhtumine, harjutuste muutmine vastavalt vajadusele”
“Kui kaks teenust olid samal päeval, üritati panna ajad järjest, et ei peaks niisama passima”
“Kõik on olnud arusaadav, arvestatud on kliendi soove, tunti huvi tervise kohta ka telefonitsi ja anti soovitusi”
“Koostöö erinevate spetsialistidega sujus väga hästi”

Activitas OÜ-s rehabilitatsiooniteenusel osalemisest tõid kliendid saadud lisaväärtuse ja/või kogemusena enim välja oskuse iseennast oma tervisemurdega aidata.

“Oskuse olla oma kehale parem sõber. Tean kuidas paremini pingeid maandada nii kehas kui vaimus”
“Emotsionaalselt sain tuge igas teemas, mis toetas minu tervenemist tervikuna (selg, parem käsi ja hing). Meeldivad terapeudid on minu jaoks väga olulised. Koostöö oli meeldiv. Aitäh!”
“Tervisliku seisundi paranemise, julguse pöörduda tagasi tööturule”
„Tugevam tervis ja eneseanalüüs“
„Sain Töötukassalt abivahendi“
„Suudan paremini analüüsida oma tegevusi (aja planeerimine). Sain mitmeid häid harjutusi probleemsete liigeste/vigastustega toimetulekuks“
„Kodust väljatulek, suhtlemine “
„Olen nüüd hakanud igapäevaselt võimlema ja jälgima oma keha vajadusi. Psühholoog on mind tasakaalustanud“
„Andis jõudu endaga tegeleda“
“Leidsin emotsionaalset tuge, enesekindlust ning praktilisi nõuandeid oma igapäeva elu ja tööülesannete paremaks korraldamiseks ja olukordadega toimetulekuks”
“Osata märgata depressiooni tunnuseid igapäeva elus”
“Teenused pakkusid vajalikku tuge, et täita oma eesmärgid”
“Sain palju abi psühholoogilt, olen rahulikum ja mõistan paljusid asju teisiti”
“Motivatsiooni tervislikuks eluviisiks”
“Tänu füsioteraapiale ei karda ma vett, oskan lisavahenditega ujuda, teha harjutusi”
“On lisanud enesekindlust ja julgust võtta vastu uusi väljakutseid”
“See teenus turgutab inimese taas aktiivsele elule. Ei teki mingit tagasilangemist”
“Olen nüüd palju eneseteadlikum. Tean kuidas toimida valulikumatel päevadel. Tunnen paremini enda piire. Olen rohkem motiveeritud”
“Mõistvad spetsialistid, kes tegid harjutused kliendile võimetekohaseks, motivatsioon mitte alla anda ja sooritada harjutusi iga päev”
“Ilma teenuse läbimiseta oleksin ma täna väga nutuses seisus. Meeskonnatöö sujus väga hästi – spetsialistid olid koostöövalmis ja ajakava oli võimalik muuta kliendi soovidest lähtuvalt. Kõik oli väga paindlik”
“Vaimse haolu, et on veel siiski kuskil hoolivaid inimesi”
“Sain teadmised, kuidas tervislikumalt toituda, muutis toitumisharjumusi ja oskan valida toiduaineid teadlikult. Tõi välja minu väärarusaamad toitumisest”
“Õpetas märkama vanadesse käitumismustritesse tagasilangemist ja selle märkamise läbi ennetama kroonilise depressiooni ägenemist. Samuti paranes läbi psühholoogiteenuse ajakasutus”

Dokumentidega tutvumise võimaldatus klientidele

Rehabilitatsiooniteenuse osutamist reguleeriv seadusandlus näeb ette, et teenuse saajal on õigus tutvuda enda kohta käivate dokumentidega (näiteks kliendileping, tegevuskava, teenuseid kajastav dokumentatsioon jms) ning Activitas OÜ-l on sellest tulenevalt kohustus klientidele vastavaid dokumente tutvustada ja teavitada kliente vastavatest võimalustest. Sellest tulenevalt küsiti klientidelt kas neil oli huvi korral võimalus tutvuda Activitas OÜ-s olevate isiklikke andmeid käsitletavate dokumentidega.

Jah, oli võimalik tutvuda 74%
Ei soovinud dokumentidega tutvuda, 15%

Klientide ettepanekud eetika, konfidentsiaalsuse ja kliendi õigustega seotud küsimustes

Klientidelt küsiti ka ettepanekud eetika, konfidentsiaalsuse ja kliendi õigustega seotud küsimustes, kuid ühtegi ettepanekut selles osas ei tehtud. Kliendid olid nimetatud teemadega rahul.

Actvitase teenuseid soovitaksid edasi

Soovitusindeksi meetodil küsiti klientidelt kui tõenäoliselt nad soovitaksid Activitas OÜ teenuseid oma sõbrale või tuttavale. Soovitusindeksi kohaselt on kõige tõenäolisemalt soovitajateks 9 ja 10 märkinud vastanud, teised on ebatõenäolised soovitajad.

92%

Rehabilitatsiooni teenuseid soovitaks sõbrale või tuttavale

Soovitamise põhjustena toodi välja

“Kellel on tõsine probleem ja tahab ise ka osavõtlik olla, saab kindlasti abi“
„Mul on kahekordne positiivne ja tulemuslik kogemus“
„Spetsialistid, suhtumine ja teenuse kvaliteet on super“
„Individuaalne lähenemine ja empaatiline suhtumine. Sõbralikkus ja avatus“
“Hästi korraldatud teenus ja head spetsialistid”
“Saab palju kogemusi ja tegeldakse individuaalselt”
“Teenused olid effektiivsed ja spetsialistid toetava suhtumisega”
“Kui tervis on halb siis on hea, kui sind aitavad oma ala spetsialistid”
” Sest siit saab reaalselt abi”
“Hea ja arusaadav suhtlemine, julgustav õhkkond ja isiklikke vajadusi arvestavad teenused”
“Soe lähenemine individuaalselt vastavalt minu võimetele”
“Siiani parim teenusepakkuja”

4. Kokkuvõte ja ettepanekud

Rõõm on tõdeda, et kliendid on jätkuvalt Activitas OÜ teenustega väga rahul. Klientide poolt hinnatakse meeskonna professionaalsust, julgustavat ja sõbralikku suhtumist ja suhtlemist ning individuaalset lähenemist. Hea on näha, et kliendid on võtnud endaga kaasa uusi teadmisi ja oskusi, millega jätkavad iseseisvalt. Suur tänu klientidele, kes on meie teenuseid edasi soovitanud – liigume edasi koos ikka aktiivsema elu poole!

Meeldivat koostööd soovib,
Activitas meeskond