Meie klientide tagasiside 2011 aasta teenustele

Aasta hakkab peagi lõppema ja on aeg kokkuvõteteks, et viia sisse uuendusi ja teha oma tööd veelgi paremini juba uuel aastal.

2011 aastal küsisime oma klientidelt anonüümselt tagasisidet nii rehabilitatsiooniplaani koostamise kui ka rehabilitatsiooniteenuste kohta.

Kokku vastas 29inimest (15 rehabilitatsiooniplaani koostamise kohta ja 14 rehabilitatsiooniteenuste kohta), millest selgus, et:

* enim saadi infot nii plaanile tulekuks kui ka teenusteks pensioniametist – 59% vastanutest;

*66% vastanutest arvas, et OÜ Activitas asub nende jaoks soodsas kohas;

*83% vastanutest pääses hoones sees liikuma ilma takistusteta;

*73% vastanutest sai piisavalt infot plaani koostamisel sisu, eesmärkide, tegevuskava ja edasise tegevuse kohta;

*69% vastanutest oli väga rahul meie spetsialistide suhtlemisega;

*80% vastanutest tuleks uuesti rehabilitatsiooniplaani koostama meie asutusse;

*62% vastanutest oli väga rahul ja 38% rahul teensute kvaliteediga, parim klientide arvates oli füsioterapeudi teenus;

*57% klientidest sai lahenduse oma probleemile/saavutas püstitatud eesmärgi ; 43% arvas, et sai võibolla lahenduse oma probleemidele/püstitatud eesmärgile ja 0% ei saanud lahendust probleemile/ei saavutanud püstitatud eesmärki.

Suur tänu kõigile vastanutele!

Teretulnud on ettepanekud 2012 aasta koostatava tagasiside küsimuste kohta.

Kristi Rembel-Tõnisson

OÜ Activitas rehabilitatsioonimeeskonna juht