Seljavalu sai seljatatud

OÜ Activitas rehabilitatsiooniprogrammis “Pööra selg seljavalule” said tasuta osaleda 6 klienti, kes said abi alaseljavaludele. Nelja kuu jooksul viisid läbi füsioterapeut, tegevusterapeut, sotsiaaltöötaja ja psühholoog erinevaid tegevusi probleemide väljaselgitamiseks ja lahendusteks.

Programmi tegevused

Programmi esimesel poolel viidi läbi erinevad hindamised füsioterapeudi, tegevusterapeudi, sotsiaaltöötaja ja psühholoogi poolt. Järgnesid individuaalselt füsioteraapia teenused (1 kuu jooksul 3 korda näadalas, hiljem suurenes isesesiva harjutamise osakaal) ja tegevusterapeudi töökeskkonna hindamised ja soovitused.

Programmi keskel viis Töötukassa läbi infotunni nii programmis osalejatele kui tööandjatele. Programmi teise poolde jäid sotsiaaltöötaja grupiteenused ja võrgustikutöö ning psühholoogi grupinõustamised/kogemusnõustamised.

Programm lõppes jällegi individuaalsete hindamistega füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja ja psühholoogi poolt. Lisaks teostas füsioterapeut vahehindamisi programmi keskel.

Eesmärk saavutatud

Programmi lõpus said kokku nii spetsialistid kui programmis osalejad, kus saadi tagasisidet programmi üldise ülesehituse, ajalise kestvuse ja programmi tegevuste kohta. Arutati, mis oli hästi ja mida võiks parandada.

Kuus klienti kuuest, kes osalesid rehabilitatsiooniprogrammis said abi, et paremini toime tulla oma palgatööl.
Siirad tänud KÕIGILE aktiivse kaasalöömise eest kogu programmi jooksul!

OÜ Activitas
rehabilitatsioonimeeskond