Ligipääsetavus füüsilisele keskkonnale nagu hoonetele, eluruumidele, transpordile, kodu-, töö- ja õpikeskkonnale.