Lapse psüühiline, füüsiline ja kõne areng kulgeb etappide kaupa. Kui mõni oskus ei ole välja kujunenud õigeks vanuseks, ei saa laps seda vahele jätta uue oskuse õppimiseks, mille tõttu on vajalik puudulikud oskus järgi aidata. Iga vanuseetappi iseloomustavad oskused, mida laps selleks ajaks peaks teadma. Nii näiteks peaks 2-aastane laps oskama astuda trepist üles, üks jalg korraga ning osata natuke joosta. 1,5-2 aastane laps peaks oskama moodustada kahe–kolmesõnalisi lauseid, kolmeaastane rääkida juba selgelt.