Haiguse või õnnetuse tagajärjel tekkinud liikumispiirangud, mis takistavad toime tulla igapäeavaelus, töötamisel, õppimisel, vabaaja veetmisel.