Activitas OÜ 2018 aasta sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse klientide tagasiside

Activitas OÜ küsis sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse klientidelt tagasisidet iga spetsialisti teenuse lõppedes et saada täpsemat tagasisidet ja ettepanekuid iga spetsialisti teenuse kohta ning kogu rehabilitatsiooniprotsessi lõppedes üldistes küsimustes (üldtagasiside). Käesoleva tagasisideküsitluse läbi viimise periood oli 1.jaanuar-31.detsember 2018. Saadud tagasisidet kasutame teenuse tulemuste hindamiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks. Edaspidi viiakse tagasisideküsitlus läbi üle aasta, paaris aastatel.

Nimetatud perioodil teenusel osalenud ja teenuse lõpetanud klientide arv

99

tööalase rehabilitatsiooni teenusel (võrreldes 2017 aastaga +86%)

47

sotsiaalne rehabilitatsiooni teenusel, kellest 31 lapsed (võrreldes 2017 aastaga +95,83%)

Tagasiside andnute arv

Spetsialisti teenuste tagasiside

57

Psühholoogi teenus

55

Tegevusterapeudi teenus

114

Füsioterapeudi teenus

31

Õe teenus (s.h 26 toitumisnõustamisele antud)

3

Logopeedi teenus

Üldtagasiside

77

Tööalasele rehabilitatsioonile

17

Sotsiaalsele rehabilitatsioonile

1. Tagasiside teenuste lõikes

Teenuste lõikes küsitakse tagasisidet iga spetsialisti teenuse lõppedes.

Teenuse vajalikkust enda jaoks hindasid teenusesaajad kõik väga kõrgelt. Sulgudes on toodud võrdluseks 2017 a. tagasisideküsitluse vastused.

Psühholoogiteenus 100% (95%)
Õe teenus 100% (100%)
Logopeedi teenus 100% (33%)
Tegevusterapeudi teenus 100% (100%)
Füsioterapeudi teenus 100% (100%)

Teenuse kasu enda jaoks hindasid kliendid kõrgelt. Kasu protsentuaalselt on toodud järgnevas tabelis, kus sulgudes on eelmise, 2017 a tagasiside vastused. Sotsiaaltöötaja ja kogemusnõustaja teenuste osas eelmise perioodiga võrdlus puudub kuna eelmisel perioodil ei olnud nende teenuste kohta tagasisidet antud. Kliendi hinnang teenuse kasule, 5- väga hea, 1- väga halb.

 • Teenuse kasu
  kliendile
 • Hinne 5
 • Hinne 4
 • Hinne 3
 • Hinne 2
 • Hinne 1
 • Vastamata
 • Psühholoogi
  teenus
 • 77% (80%)
 • 19% (15%)
 • 2% (5%)
 • 2% (0%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • Õe
  teenus
 • 81% (73%)
 • 13% (27%)
 • 6% (0%)
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Tegevusterapeudi
  teenus
 • 85% (81%)
 • 11% (16%)
 • 0% (0%)
 • 0% (3%)
 • 0% (0%)
 • 4% (0%)
 • Füsioterapeudi
  teenus
 • 82% (86%)
 • 17% (13%)
 • 1% (1%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • Logopeedi
  teenus
 • 100% (0%)
 • 0% (67%)
 • 0% (33%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • 100%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Kogemusnõustaja teenus
 • 100%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%

Teenuste lõikes toodi saadud kasuna välja näiteks

Psühholoogi teenuse osas toodi enim saadud kasuna välja, et psühholoogi teenus aitas oma muredest aru saada ja vähendada muretsemist.

„Tehnikad, kuidas enese ja teistega konkreetsetes situatsioonides toime tulla, ennast kehtestada, eneseanalüüs“
„Õppisin lõõgastuma, leidma endas motivatsiooni terviseseisundist hoolimata meeldivate tegevustega tegelemiseks“
„Positiivsust juurde ja kuidas oleks kergem (lihtsam) valuga toime tulla“
„Kuidas unehäirega toime tulla“
„Kuidas asju meeles pidada, kellega suhelda ja kellega mitte. Kuidas häid asju meenutada ja silme ette pilt tuua(pilt puudus)“
„Oskuse toime tulla erinevate minu jaoks raskete situatsioonidega (ärevus)“
„Õppisin oma probleeme tundma, nendest aru saama ja neid lahendama“
„Kasulik eelkõige see, et täna saan endaga hakkama. Psühholoogi abiga kohanesin kiiremini ja paremini oma muutustega elus“
„Aitas kaasa minu kohanemisprotsessile. Andis julgust, tuge“
„Sain aru, kui palju abi saab psühholoog anda enesest aru saamaks, sest varasem kokkupuude puudub“

Õe teenuse osas toodi enim saadud kasuna välja kasulikke nõuandeid tervisliku toitumise osas.

„Sain tagasisidet, et oman ülevaadet oma tervislikust seisundist ja probleemide ennetamise võimalustest“
„Sain nõuandeid terviseprobleemidega toimetulekuks (ortopeedi vastuvõtule pöördumine, toitumine)“
„Tõuke toitumisharjumuste muutmiseks ja väga vajalikke materjale oma erinevate terviseprobleemidega toimetulekuks“
„Infot toidutalumatuse kohta“
„Sain palju teada toidust, taimedest, vitamiinidest ja ainetest“
„Väga palju infot toitumise kohta ja toiduainete kohta, kuidas toituda ja kuna. Kuidas kehakaalu langetada ja tervislikult süüa“

Tegevusterapeudi teenuse osas toodi enim saadud kasuna välja harjutusvara, mis on aidanud parandada käte liikuvust.

„Kuidas käelist liikuvust parandada ja lõdvestada“
„Käte liikuvuse parandamiseks sain uusi harjutusi, teen neid ka kodus“
„Sain teada, et antud probleemile on lahendus ( st sümptomite osas) saab teatud harjutustega leevendada valu ja jätkata tööd ning parandada elukvaliteeti“
„ Õppisin tegema harjutusi ja venitusi, mis aitavad tulla toime igapäevastes toimingutes„
„Palju lihtsaid võtteid, millega muuta oma käsi ja sõrmi endaga rohkem koostööd tegema. Seda, et on olemas erinevaid abivahendeid“
„Erinevaid abivahendeid käte soojendamisel (pall, näpukumm, kummipael jne)“
„Sõrmede, käte liikuvus on paranenud, oskan hinnata kogemusi, mida olen saanud“
„Sain arusaama, et oma keha ja töövõimega peab iga päev tegelema“
„Tuleks ikkagi puhkepausid kenasti vahele teha, käte jalgade ortoose tuleks tööajal (kogu aeg) kasutada“
„Sain teada, milliseid harjutusi teha kätele. Kuidas õigesti tõsta raskusi, see tähendab, kuidas keha õigesti hoida“

Füsioterapeudi teenuse osas toodi enim saadud kasuna välja õpitud harjutusi ja harjumuse ka ise harjutusi edasi teha.

„Õigeid harjutusi, et kujundada õigeid harjumusi ja õpetusi, kuidas ja millal neid kasutada“
„Sain füüsilistest probleemist parema ülevaate. Sain abi harjutustest, mida näidati. Sain õpetuse rullimisest, venitustest, teipimistest, harjutuste õigesti sooritamistest“
„Kuna töötan palju sundasendis, on väga tähtis, kuidas suudan lihaseid tugevdada ja kasutada õigeid asendeid tööl. Olen saanud füsioterapeudilt väga palju teadmisi ja abi, kuidas ennast hoida ja taastada, et saaks elada ja toime tulla oma seljavaludega“
„Pöörata tähelepanu õige liikumise säilimisele ja osata ennetada vaevuste tekkimist“
„Kehahoiaku ja rühi jälgimine erinevates tegevustes, harjutuste regulaarsus“
„Püüan leida enda jaoks aega igapäev võimelda. Kasutan selleks ka abivahendeid: pall, venitusharjutustel kummist pael“
„Ergonoomilisi töövõtteid, leian puhkepause, väldin suuri koormusi, raskuste tõstmisel kasutan jalgade abi“
„Õige seismine, harjutused – venitused (mida saan ka tööl olles teha), õige hingamine, puhkepauside vajalikkus“
„Korralik harjutuskava, vajalikku infot rühi kohta, füsioterapeudi hinnang oli oluline ja andis kindlustunnet edasiste otsuste lagnetamisel seoses liikumisega“
„Tunnen oma keha nüüd paremini. Tegelen vastavalt enesetundele. Oskan teadvustada probleeme, tajun oma keha. Sain teada, et on olemas minu seisukorda abistavad spetsiaalsed vahendid (nt. matid, tugitallad ja sukad, sokid“
„Sain teada, et mul on probleem kaaluga ning seljaga. Sain teada kuidas nendest probleemidest lahendada“
„Praktilisi nõuandeid, kuidas parandada lihasliikumist, – jõudlust ja seeläbi ka üldist koordinatsiooni“
„Sain juurde teadmisi kuidas toituda ja liikuda nii, et enda terviseprobleemid ei süveneks“
„Harjutuskava vähendamiseks selja, põlve ja hüppeliigese vaevusi, häid nõuandeid enda säästmiseks istuval tööl“
„Sain enda jaoks konkreetseid harjutusi, mis aitavad mind igapäevases elus toime tulla“
„Sain teada ja sain selgeks võtted, kuidas saan ise ennast aidata seljavalude korral ja nende ennetamiseks“
„Ideid mängudeks ja tegevusteks, mida lapsega teha“

Logopeedi teenuse osas

„Mõned uued nipid ja tähelepanu pööramine rohkem oma kõnele“
„Oskan rohkem tähelepanu pöörata lapse kõnele ja hääldusele“

Sotsiaaltöötaja teenuse osas

„Saan teenuselt oskused, mis vajalikud gümnaasiumi vestlustel“
„Ettevalmistuse töövestluseks ja muud vajalikku“

Kogemusnõustaja teenuse osas

„Teavet, mida võtta ette, kuidas toimida, et leida ja saada endale sobiv töövahend (ratastool), vajalikud suunised. Ülevaade Eestiülesest hetkeseisust“

Järgnevaid teenuselt saadud teadmisi/oskusi on kliendid rakendanud oma igapäevaelus

Psühholoogi teenuse osas

„Eneseanalüüs“
„Olen harjutanud enda vajadusi rohkem märkama“
„Aja planeerimine, eesmärkide seadmine. Negatiivsete emotsioonide minemasaatmine“
„Kuidas käituda tööl pinge olukorras, kuidas käituda “raskete” klientidega“
„Tänu selle eest, mis on olemas. Hetkes elamine, pisiasjade pärast mitte muretsemine“
„Suurem käitumis/suhtlemis tegevuste analüüsimine“
„Oma mõtete ja arusaamade ümberhindamist ümbritseva suhtes“
„Lõõgastumistehnikat, enda motiveerimist, positiivse nägemist ka probleemides“
„Olen teinud rahustavaid hingamisharjutusi ja rohkem oma viha teadvustanud“
„Oskusi enda vajadustega arvestada“
„Lõõgastuda, lasta lahti muremõtetest“
„Kuidas toimida konfliktisituatsioonis“

Õe teenuse osas

„Pöördunud ortopeedi poole, muutnud toitumisharjumusi“
„Püüan toitumist jälgida, rohkem liikuda“
„Rohkem salateid, köögivilju, jälgin mida söön. Üritan hoida söögikordade vahed lühemad“
„Täisteravilju rohkem tarbida, marju/puuviljad, suhkru vähendamine/vältimine, vee joomine, milliseid toite tarbida hommikul, lõunal ja õhtul“

Tegevusterapeudi teenuse osas

„Tänu pidevalt harjutamisele on tunduvalt paranenud käte liikuvus“
„Käelaba venitused – väga olulised töö juures aeg-ajalt teha“
„Kuidas õigesti raskeid asju tõsta, istuda, laua, tooli õige kõrgus. Käte harjutused“
„Tõsta tuleb sirge seljaga, käsi randmest mitte “loksuma” lasta“
„Olen rakendanud teadmisi, mis aitavad säästa ja parandada sundasendites tehtavat tööd“
„Ergonoomilised töövõtted“
„Parema (probleemse) käe teadlikum ja aktiivsem kasutamine“
„Üle valu piiri ei lähe, aga teen ikka iga päev harjutusi“
„Olen pannud rõhku igapäevaselt sõrmede – käte läbi liigutamisele, et vältida pingeid“
„Säästlik kehahoiak, lõdvestav võimlemine“

Füsioterapeudi teenuse osas

„Oskan edaspidi kasutada füsioterapeudi poolt õpetatud minule sobivaid harjutusi. Parandab liigeste liikuvust, treening mõjus mulle rahustavalt! Peale treeningut paranes meeleolu“
„Õigeid harjutusi, et kujundada õigeid harjumusi ja õpetusi, kuidas ja millal neid kasutada“
„Ka endal on võimalik midagi muuta“
„Kuidas oma põlvevaluga hakkama saada. Ja kuidas põlve treenida (teha taastusravi, võimelda paremaks)“
„Teadmise, et kõige tähtsam on hoida liigesed liikuvuses ning vajalikud harjutused selleks, et lihas- ja liigesevalusid vähendada“
„Uued harjutused, milliseid enne ei teadnud, kuidas ergonoomiliselt täita erinevaid tavalised kodutööd jne“
„Kuna olin iga hommik ärgates pinges, siis nüüd sain mõned ülesanded ja venitused ka koju kaasa, et hommikul need ära tehes sujuks päev ja muud tegevused kergemini“
„Võimlemisharjutused leevendavad vaevusi ja haigusega seonduv teave“
„Korralik harjutuskava, vajalikku infot rühi kohta, füsioterapeudi hinnang oli oluline ja andis kindlustunnet edasiste otsuste langetamisel seoses liikumisega“
„Tunnen oma keha nüüd paremini. Tegelen vastavalt enesetundele. Oskan teadvustada probleeme, tajun oma keha. Sain teada, et on olemas minu seisukorda abistavad spetsiaalsed vahendid (nt. matid, tugitallad ja sukad, sokid)“
„Sain teada, et mul on probleem kaaluga ning seljaga. Sain teada kuidas neid probleeme lahendada“
„Praktilisi nõuandeid, kuidas parandada lihasliikumist, – jõudlust ja seeläbi ka üldist konditsiooni“
„Teadmised. Kuidas hakkama saada elus edaspidi, kuidas teha tööd sellise terviseprobleemiga“

Logopeedi teenuse osas

„Kuulan tähelepanelikult mida ja kuidas laps ütleb. Vajadusel korrigeerin teda“

Sotsiaaltöötaja teenuse osas

„Kuidas pöörduda kirja teel tööandja poole“

Kogemusnõustaja teenuse osas

„Sõidan Tallinnasse, et tutvuda Invaru kui antud valdkonnas ühe sobivaima ratastoolide vahendajafirmaga Eestis, et tutvuda tootevalikuga ja lasta end nõustada vastava ala spetsialistil“

2. Üldtagasiside sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osas

Kliendid olid saadud soovituste/infomaterjalidega väga rahul

„Olen leidnud häid mõtteid ja ideid. Üritan neid oma elus kasutada, mida varem pole julgenud teha“
„Sain suunised info hankimiseks, kui seda vajan“
„Olen rahul. Sain ka koju materjale, mida siis edasi saab teha ka kodus samu harjutusi“
„Väga rahul! Kõik harjutused ei jäänud kohe alguses meelde, aga kodus oli võimalik tänu materjalidele uuesti meelde tuletada. Samuti muu info, nt abivahendite kohta“
„Olen väga rahul. Sain infot paberkandjal ja veebist“
„Olen väga rahul. Sain harjutused nii paberi peal kui e-mailile“
„Sain asjakohased infomaterjalid, samuti juhised ohustavate vaevuste ennetamiseks“
„Väga rahul, tihti loen need ja tuletan endale meelde. Püüan teistele rääkida“
„Olen väga rahul. Olen saanud väga mitmekülgset infomaterjali“
„Väga, soovitatud kirjandus on lugemisel ja ootab järjekorda“

Kliendid hindasid koostööd spetsialistidega kõrgelt

Mida peame väga heaks tulemuseks. Sulgudes on eelmise, 2017 a tagasiside vastused. Sotsiaaltöötaja ja kogemusnõustaja teenuste osas eelmise perioodiga võrdlus puudub kuna eelmisel perioodil ei olnud nende teenuste kohta tagasisidet antud. Hinnang koostööle spetsialistiga, 5- väga hea, 1- väga halb.

 • Koostöö
  spetsialistiga
 • Hinne 5
 • Hinne 4
 • Hinne 3
 • Hinne 2
 • Hinne 1
 • Vastamata
 • Psühholoogi
  teenus
 • 88% (88%)
 • 5% (10%)
 • 1,5% (0%)
 • 1,5% (0%)
 • 0% (0%)
 • 4% (2%)
 • Õe
  teenus
 • 87% (93%)
 • 10% (7%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • 3% (0%)
 • Tegevusterapeudi
  teenus
 • 100% (95%)
 • 0% (5%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • Füsioterapeudi
  teenus
 • 75% (93%)
 • 6% (7%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • 19% (0%)
 • Logopeedi
  teenus
 • 100% (0%)
 • 0% (67%)
 • 0% (33%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • 0% (0%)
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • 100%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Kogemusnõustaja teenus
 • 100%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%

2. Üldtagasiside sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osas

Üldtagasisidet küsitakse klientidelt kõikide Activitas OÜ-s osutatud teenuste lõppedes (lisaks spetsialisti teenuste tagasisidele).

2.1. Tööalase rehabilitatsiooni teenuse tagasiside

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse üldtagasisidele vastas 74 teenuse kasutajat (2017 a 58 kasutajat).

Kliendi hõivatus

Activitas OÜ-d on huvitanud kliendi hõivatus teenusele tulles ja teenuse lõppedes, hõivatus on toodud nii 2018 tagasiside vastused kui võrduseks eelmise perioodi vastused.

 • Hõivatus teenusele tulles
 • Klient käis tööl ja soovis töötamist samal kohal jätkata
 • Klient käis tööl ja soovis töötada teisel tööl/kergemates ülesannetes
 • Klient oli töötu, aga otsis aktiivselt tööd
 • Klient oli töötu ja ei soovinud hetkel tööle minna
 • Klient õppis
 • Muu, täpsustus
 • 2018 a
 • 32
 • 6
 • 21
 • 12
 • 4
 • 6
 • 2017 a
 • 21 klienti
 • 21
 • 5
 • 3
 • 9
 • Hõivatus teenuse lõppedes
 • Käin samal tööl


  Läks Tööle

 • Vahetas töökohta
 • Klient on töötu aga otsib aktiivselt tööd
 • Klient on töötu ja ei soovi hetkel tööle minna
 • Klient õpib
 • Muu, täpsustus: 1 tegeleb ettevõtte loomisega
 • 2018 a
 • 36


  6

 • 3
 • 13
 • 7
 • 7
 • 8
 • 2017 a
 • 21


  Küsimust ei olnud

 • 3
 • 9
 • 2
 • 3
 • 10

Teenusel saavutatud tulemustega olid kliendid rahul

Saavutatud tulemusi hinnati hindega 1 (ei ole üldse rahul rahul) kuni hindega 5 (olen väga rahul). Teenusel saavutatud tulemustega olid kliendid rahul. Saavutatud tulemusi hinnati 81% (2017 aastal 83%) hindega 5 (olen väga rahul), 19% (2017 aastal 10%) hindega 4 (olen rahul), 0% (2017 aastal 2%) hindega 3 (rahuldav) ja 2017 a oli 3-l juhul küsimusele jäetud vastamata.

Hinne 5, olen väga rahul, 81% (2017 aastal 83%)
Hinne 4, olen rahul, 19% (2017 aastal 10%)
Hinne 3, rahuldav, 0% (2017 aastal 2%)
Hinne 2, 0%
Hinne 1, 0%

Kliendid põhjendasid rahuolu järgnevalt

„Kompleksne lähenemine, sain lahendused paljudele probleemidele, st õppisin neid juhtima“
„Leidsin omale sobiva töökoha. Olen targem, julgem, teadlikum, enesekindlam ja tervem“
„Spetsialistid on pädevad. Ajakava korraldus hea (erinevate teenuste osutamise intervallid sobivad mulle hästi). Ajakava paindlik ja selle muutmine vajadusel piisavalt lihtne“
„Sain elukvaliteedi paremaks“
„Pakutav teenus oli väga professionaalne“

Activitas OÜ-s rehabilitatsiooniteenusel osalemisest tõid kliendid saadud lisaväärtuse ja/või kogemusena enim välja oskuse iseennast oma tervisemurdega aidata.

„Õppisin oma keha taas tunnetama ja ka olemine (füüsiline) muutus tugevamaks“
„Oskan ka iseenda tervisega ja endaga arvestada“
„Õppisin iseendaga paremini tegelema“
„Tulin nn “mustast august” välja. Sain aru, et on võimalik enda jaoks ise palju ära teha. Tänu heale juhendamisele saan ise nüüd hakkama ja elu on saanud uue hingamise“
„Minu elu läks paremaks, mida rohkem sa endaga tegeled ja ennast aidata lased, seda paremaks kõik läheb. Ja nii on“
„Reaalsed oskused iseenda aitamiseks ja võimalike probleemide ennetamiseks. Samuti teadmise inimese tegutsemisvõimet toetava süsteemi toimimisest“
„Tuleb olla ise aktiivne. Sain abi iseenda jaoks. Lisaks ka konsultatsiooni oma pereliikmete kohta“
„Sain kindlasti juurde enesekindlust ja usun, et tööle saamine ei ole mul võimatu“
„Sain hulgaliselt infot oma terviseprobleemide toimetulekuks. Olen saanud läbi töökoha hindamise mulle sobiva kontoritooli, jalatoe, võimlemispalli tööandja kaudu“
„Oskan kasutada saadud teadmisi oma töös ja igapäevases elus“
„Oskan ise toime tulla seljavalu ennetamisega. Oskan seista oma vajaduste eest – ei tunne piinlikkust oma tervislikust seisundist tekkinud vajaduste pärast“
„Kogemus – tuleb endaga ise vaeva näha ja enda tervist parandada, selleks sain väga palju harjutusi ja õpetust, kuidas hakkama saada“

2.2. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tagasiside

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osas andsid üldtagasiside 17 (2017 a 6) klienti.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärgi täitumine

Palusime teenuse saajatel hinnata kas nende hinnangul sai rehabilitatsiooni eesmärk teenuse tulemusel täidetud (1-ei saanud täidetud; 5- sai täielikult täidetud). Kliendid hindasid eesmärkide saavutamist 67%-l hindega 5 ja 33%-l hindega 4.

Hinne 5, olen väga rahul, 67%
Hinne 4, olen rahul, 33%
Hinne 3, 0%
Hinne 2, 0%
Hinne 1, 0%

Palusime tuua välja millises eluvaldkonnas muudatused toimusid. Elamise valdkonnas – 12 vastanut; Õppimise valdkonnas – 5 vastanut; Suhtlemise ja vaba aja tegevuste valdkonnas – 12 vastanut; Töövõime eelduse arendamise/töötamise valdkonnas 4 vastanut.

Activitas OÜ-s rehabilitatsiooniteenusel osalemisest tõid kliendid välja saadud lisaväärtuse ja/või kogemusena

„Õppisin tundma oma last ja pereelu dünaamikat. Sain tuttavaks ka iseendaga – külgedest, millest mul ainumgi polnud“
„Laps on suhtlemisaltim, aktiivsem. Kuigi ta vajab veel aega võõrastega suhtlemiseks kohanemisaega, on ta valmis minema võõraste sekka. Saame ka iseseisvalt edasi harjutusi teha, on oskus tähelepanelikum olla lapse olekute suhtes“
„Toimetulek suurendas usku endasse. Soovin ikka liikuv olla, kuigi see on vahel ka raske“

Dokumentidega tutvumise võimaldatus klientidele

Järgnevad tulemused on toodud sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni klientide koondina.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamist reguleeriv seadusandlus näeb ette, et teenuse saajal on õigus tutvuda enda kohta käivate dokumentidega (näiteks kliendileping, tegevuskava, teenuseid kajastav dokumentatsioon jms) ning Activitas OÜ-l on sellest tulenevalt kohustus klientidele vastavaid dokumente tutvustada ja teavitada kliente vastavatest võimalustest. Sellest tulenevalt küsiti klientidelt kas neil oli huvi korral võimalus tutvuda Activitas OÜ-s olevate isiklikke andmeid käsitletavate dokumentidega.

Jah, oli võimalik tutvuda 82%
Ei soovinud dokumentidega tutvuda, 12%

Klientide ettepanekud eetika, konfidentsiaalsuse ja kliendi õigustega seotud küsimustes

Klientidelt küsiti ka ettepanekud eetika, konfidentsiaalsuse ja kliendi õigustega seotud küsimustes, kuid ühtegi ettepanekut selles osas ei tehtud. Kliendid olid nimetatud teemadega rahul.

Actvitase teenuseid soovitaksid edasi

Soovitusindeksi meetodil küsiti klientidelt kui tõenäoliselt nad soovitaksid Activitas OÜ teenuseid oma sõbrale või tuttavale. Soovitusindeksi kohaselt on kõige tõenäolisemalt soovitajateks 9 ja 10 märkinud vastanud, teised on ebatõenäolised soovitajad.

85%

Tööalase rehabilitatsiooni teenuseid soovitaks sõbrale või tuttavale (79% 2017)

100%

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid soovitaks sõbrale või tuttavale (100% 2017)

Soovitamise põhjustena toodi välja

Siit saab igal juhul oma probleemidele lahenduse. Väga sõbralikud ja lahked inimesed, SUPER!“
„Sest olen varasemalt käinud erinevates reh.asutustes teenusel ning antud kogemus on seni parim, just spetsialistide taseme tõttu“
„Olen ka juba soovitanud tuttavatele ja oma pereliikmetele, sain ise palju abi“
„Olen juba ka soovitanud. Sest sellest oli tõesti abi. Minu elukvaliteet on paranenud ja ma olen võimeline elama valuvabalt, sest oskan seda ennetada“

4. Kokkuvõte ja ettepanekud

Tagasisidest nähtub, et kliendid on Activitas OÜ teenustega väga rahul. Klientide poolt hinnatakse meeldivat suhtumist, kliendiga arvestamist ja professionaalsust. Rõõm on tagasisidest näha, et kliendid on teenuse raames antud soovitusi ka kodus edasi kasutanud. Oleme tänulikud klientidele, kes on soovitusindeksi küsimuse põhjal valmis meie teenuseid oma sõbrale/tuttavale soovitama ja eriti täname neid, kes on seda juba teinud.

Meeldivat koostööd soovib,
Activitas meeskond