Activitas rehabilitatsiooniteenuste tagasiside tulemused

Tagasisidet on küsitud klientidelt iga spetsialisti teenuse lõppedes et saada täpsemat tagasisidet ja ettepanekuid iga spetsialisti teenuse kohta ning kogu rehabilitatsiooniprotsessi lõppedes üldistes küsimustes (üldtagasiside). Küsitluse läbi viimise periood oli 01.oktoober 2016 kuni 31.aprill 2017. Saadud tagasisidet kasutame teenuse tulemuste hindamiseks ning teenuste kvaliteedi tõstmiseks.

Nimetatud perioodil teenusel osalenud ja teenuse lõpetanud klientide arv

17

tööalane rehabilitatsiooni teenus

1

sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus

Tagasiside andnute arv

Teenuse kohta (k.a kliendid kelle teenused jätkuvad)

9

Psühholoogi teenus

15

Tegevusterapeudi teenus

6

Õe teenus

30

Füsioterapeudi teenus

Üldisele tagasisidele vastasid kõik küsitluse läbi viimise perioodil teenuse lõpetanud kliendid, ehk 100% valimist

17

Tööalasele rehabilitatsioonile

1

Sotsiaalsele rehabilitatsioonile

1. Tagasiside teenuste lõikes

Teenuse vajalikkust enda jaoks hindasid teenusesaajad väga kõrgelt. Teenuste lõikes küsitakse tagasisidet iga spetsialisti teenuse lõppedes

Psühholoogiteenus 89%
Õe teenus 100%
Tegevusterapeudi teenus 100%
Füsioterapeudi teenus 100%

Teenuse kasu enda jaoks hindasid kliendid, 5- oli väga kasulik, 1- ei olnud üldse kasu

 • Teenuse kasu kliendile
 • Hindega 5 hinnanud
 • Hindega 4 hinnanud
 • Hindega 3 hinnanud
 • Hindega 2 hinnanud
 • Hindega 1 hinnanud
 • Psühholoogi teenus
 • 78%
 • 22%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Õe teenus
 • 50%
 • 33%
 • 0%
 • 0%
 • 17%
 • Tegevusterapeudi teenus
 • 67%
 • 33%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Füsioterapeudi teenus
 • 77%
 • 20%
 • 3%
 • 0%
 • 0%

Teenuste lõikes toodi saadud kasuna välja näiteks

Psühholoogi teenuse osas

„Sain oma emotsioone analüüsida“
„Enesekindlust, mugavustsooni ja hirmu käsitlemine“
„Kuidas endaga toime tulla”
„Õppisin enesekehtestamist, pingete maandamist“

Õe teenuse osas

„Kuidas tugevdada immuunsüsteemi, tervisliku toitumise kohta, oma haigusega kaasnevate tervislike probleemide kohta“

Tegevusterapeudi teenuse osas

„Harjutused ja ergonoomika, kõik on väga vajalik“
„Õppisin harjutusi, kuidas käte liikuvust parandada“
„Erinevaid riietusnippe, uusi võimlemisharjutusi“
„Kuidas antud teemaga (nägemine) tegeleda. Vajalikud kontaktid, suunad, vahendid: juhised uue ratastoolipadja valikul, võimalus testida erinevaid mudeleid, teadmise, mida silmas pidada 4-rattalise rulaatori valikul, uued tehnilised võimalused varustuses“

Füsioterapeudi teenuse osas

„Uusi teadmisi erinevate harjutuste kohta ja nende läbiviimiseks
„Füüsilist koormust, juhendatud kehaline tegevus vees- minu jaoks esmakordselt teenusena Activitase juures. Varasema vesiteraapiaga võrreldes väga hea kogemus (kvaliteet, teostus)“
„Harjutused vees kui ka saalis olid väga kasulikud; olen saanud uusi harjutusi juurde“
„Ujulas harjutuste tegemise kohta; sain teada rohkem kasulikke lihasvenituse harjutusi“
„Lõdvestus harjutusi, puusa paremini liikuma/painduma panevaid harjutusi“
„Vees tasakaalu tunnetus, selja ja reie venitus“
„Paranes liikuvus, tasakaal ja rüht“
„Harjutused, keha hoid“
„Sirutusharjutused, sest puudus eelnev kogemus“
„Oskuse ise ennast aidata“
„Teadmisi kuidas võimlemise ajal õigesti hingata“
„Õppisin/omandasin uusi võtteid/harjutusi edaspidisteks treeninguteks (iseseisvalt)“
„Psühholoogilisi teadmisi, kuidas elus edasi minna. Liigeste, lihaste valu vähenemine“
„Kasulikke näpunäiteid ja uusi harjutusi, et ise kodus ja basseinis harjutusi teha ja parandada sellega seoses liikuvust“
„Oskuse ja kindluse ennast liigutada teadlikumalt“

Järgnevaid teenuselt saadud teadmisi/oskusi on kliendid rakendanud oma igapäevaelus

Psühholoogi teenuse osas

„Plaani paika panek“
„Olen paremini osanud tegeleda eneseanalüüsiga“
„Enesekehtestamist“
„Püüan oma emotsioone pidurdada, viin oma mõtteid teisele teemale, hirmuga toimetulek rattasõidu ees“

Õe teenuse osas

„Tervisliku toitumise tänapäevaseid nõudeid“
„Mida süüa, kui palju ja mida vältida“
„Peaaegu kõiki, mis puudutab kodumaiseid toiduaineid“

Tegevusterapeudi teenuse osas

„Igapäevaselt teen kätele harjutusi, voolin igal päeval. Oskan ennast hoida vältides valesid võtteid“
„Igapäevane silmasäästlik tegutsemine, uue ratastoolipadja teadlik valik ja selle omandamine, pöördumine perearsti poole soodustõendi saamiseks nii padja ostuks kui hilisema rulaatori laenutuse puhuks“
„Kuidas tõsta raskusi, hoiduda valedest liigutustest“
„Abivahendite kasutamist“
„Õiged liigutused ja õiged asendid“
„Olen püüdnud igapäevaselt kodus ka harjutada“
„Nüüd tean, mis on lõõgastusharjutused“

Füsioterapeudi teenuse osas

„Alustan mõne harjutusega kohe peale ärkamist, hiljem võimlen lisaks“
„Iga hommik algab mul võimlemise ja venitusega. Sain häid harjutusi, mida teha“
„Oskan teha erinevaid harjutusi, selga hoida paremini ja läbimõeldavamana“
„Oskan harjutusi, tunnen ära enda võimed palju suudan teha; teen harjutusi“
„Venitanud jalgu õpetatud kujul“
„Et teadlikult oma rühti kontrollida oskan paremini ujuda“
„Tean, millised harjutused on abiks füüsilise tervise parandamiseks“
„Kuidas ennetada nt pikast istumisest tekkivat seljavalu. Venitus ja lõdvestusharjutusi“
„Oskan nüüd ise treeninguid organiseerida“
„Rühi jälgimine/korrigeerimine, tööasendid, raskuste tõstmised, oskus lõõgastada lihaseid“
„Ortopeedilisi lisataldu ja rühi hoiaku“
„Paranenud kehatunnetus, tugevam keha parem pool võimaldab rakendada seda igas argipäevases tegevuses (toetus jalale, selle liikuvus, käe liikuvus, vähenenud pinged õlavöötmes, üldine vähenenud jäikus paremas kehapooles, lõdvestunud, sirgem selg, parem kehahoiak“
„Sain aru harjutuste vajalikkusest igapäevaselt“

Spetsialistid andsid klientidele soovitusi kirjanduse osas ja jagasid infomaterjale

Kliendid olid saadud soovituste/infomaterjalidega väga rahul

„Olen rahul, sest kõik vajalik info on ilusti lahti seletatud ja küsimusi pole“
„Soovitused on olnud järgitavad ja soovitatavad“
„Olen rahul ja oskan nende järgi kodus teha“
„Kasutan edaspidi neid materjale (nõuandeid võimlemiseks iseseisvalt)“

Kliendid hindasid koostööd spetsialistidega kõrgelt

Hinnang koostööle spetsialistiga, 5- väga hea, 1- väga halb

 • Koostöö spetsialistiga
 • Hindega 5 hinnanud
 • Hindega 4 hinnanud
 • Hindega 3 hinnanud
 • Hindega 2 hinnanud
 • Hindega 1 hinnanud
 • Psühholoogi teenus
 • 100%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Õe teenus
 • 100%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Tegevusterapeudi teenus
 • 93%
 • 7%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • Füsioterapeudi teenus
 • 97%
 • 3%
 • 0%
 • 0%
 • 0%

Head koostööd põhjendati näiteks järgnevalt

Psühholoogi teenuse osas hinnati koostööd spetsialistiga kõrgelt kuna tunti, et spetsialist tunneb oma tööd, oli professionaalne ja koostöö oli meeldiv

„Koostöö psühholoogiga oli väga hea, sai rääkida kõigest ja leidsime alati probleemidele lahenduse“
„Meeldiv oli koostööd teha. Iga kohtumine oli edasiminek, paremuse poole“

Õe teenuse osas hinnati koostööd spetsialistiga kõrgelt kuna saadi vastused oma küsimustele ning häid selgitusi ja professionaalset suhtumist spetsialisti poolt.

Tegevusterapeudi teenuse osas hinnati koostööd spetsialistiga kõrgelt kuna kliendid said vastused oma küsimustele, spetsialisti suhtumine oli väga sõbralik ja hea.

„Aitas leida nõrku kohti. Läheneda neile laiemalt ja leida lahendus. Individuaalne suhtumine, otseselt minu vajadusi arvestav“
„Alati on selgitatud ja põhjendatud, milleks see on vajalik“
„Arvestas alati minu tervislikku seisundit antud momendil“

Füsioterapeudi teenuse osas hinnati koostööd spetsialistiga kõrgelt kuna saadi palju uut infot, oli hea kontakt spetsialistiga. Eriti rõhutati aga spetsialisti poolset harjutuste/tegevuste selgitamist kliendile.

„Turvaline, asjatundlik juhendamine, individuaalne, oskuslik kohandumine vastavalt oludele ja olukorrale“
„Juhendamine harjutuste sooritamisel jõukohane ja arendav“
„Koostöö spetsialistiga väga hea kuna ta arvestab minu võimeid ja harjutused on mulle sobivad“
„Kuna mul on erinevad probleemid, võeti kõik probleemsed kohad läbi“
„Koostöö väga hea teenuste aja kokkuleppimisel ja teenuse läbiviimisel“

Enamus kliente pöörduvad saadud kogemuse põhjal tulevikus ka ise vastava spetsialisti poole.

„Jah, nüüd on mul see julgus olemas”
„Oma vaevuste suurenemise korral pöördun kindlasti vastava spetsialisti poole“

2. Üldtagasiside tööalase rehabilitatsiooni teenuse osas

Üldtagasisidet küsitakse klientidelt kõikide Activitas OÜ-s osutatud teenuste lõppedes (lisaks spetsialisti teenuste tagasisidele). Tööalase rehabilitatsiooni teenuse üldtagasisidele vastas 17 teenuse kasutajat.

Kliendi hõivatus

Kliendi hõivatus teenusele tulles ja teenuse lõppedes

 • Hõivatus teenusele tulles
 • Klient käis tööl ja soovis töötamist samal kohal jätkata
 • Klient käis tööl ja soovis töötada teisel tööl/kergemates ülesannetes
 • Klient oli töötu, aga otsis aktiivselt tööd
 • Klient oli töötu ja ei soovinud hetkel tööle minna
 • Klient õppis
 • Muu, täpsustus: 2 töötu tervislikel põhjustel, 1 tegeles ettevõtte loomisega
 • Klientide arv
 • 6 inimest
 • 0 inimest
 • 9 inimest
 • 0 inimest
 • 1 inimene
 • 3 inimest
 • Hõivatus teenuse lõppedes
 • Käin samal tööl
 • Vahetas töökohta
 • Klient on töötu aga otsib aktiivselt tööd
 • Klient on töötu ja ei soovi hetkel tööle minna
 • Klient õpib
 • Muu, täpsustus: 1 tegeleb ettevõtte loomisega
 • Klientide arv
 • 6
 • 1 inimene
 • 9 inimest
 • 0 inimest
 • 2 inimest
 • 1 inimene
 • Muutus
 • 1 uus klient on tööle saanud,1 vahetas töökohta
 • Töökoha vahetus tervislikel põhjusutel
 • 0 inimest
 • 0 inimest
 • 1 klient asus õppima
 • 1 klient läks tööle, 1 läks õppima

Teenusel saavutatud tulemustega olid kliendid rahul

Saavutatud tulemusi hinnati hindega 1 (ei ole üldse rahul rahul) kuni hindega 5 (olen väga rahul)

Hinne 5, olen väga rahul, 83%
Hinne 4, olen rahul, 17%
Hinne 3, 0%
Hinne 2, 0%
Hinne 1, 0%

Kliendid põhjendasid rahuolu järgnevalt

„Minu enesetunne on paranenud ja valu on vähenenud. Positiivsust juurde tulnud“
„Teenuse osutamine oli väga vajalik ja enesetunne on paranenud“
„ Sain oma käe korda tänu võimlemisele individuaalselt füsioterapeudiga“
„Sain psühholoogi teenuse abil oma muredest rääkida ja tulemusega rahul. Füsioterapeudi teenusel sain oskusi trauma järgseks taastumiseks“

Activitas OÜ-s rehabilitatsiooniteenusel osalemisest tõid kliendid saadud lisaväärtuse ja/või kogemusena enim välja enesekindluse ja –teadlikkuse tõusu.

„Mina ise olen kõige tähtsam“
„Oskuse ennast ise paremini aidata“
„Sain juurde kõvasti kindlust, eneseusku ja teadmisi, kuidas oma probleemidega tegeleda“
„Motiveerituse tõus, tahe oma elu ja tegemistega edasi liikuda, proovida ja katsetada, ja kõigeks selleks leida enda jaoks kõige sobivam viis“
„Kui on mure või probleem tuleb leida spetsialist ja abi on olemas, kui ise sellesse usud“
„Ma sain teadmisi oma olukorra kohta“

Dokumentidega tutvumise võimaldatus klientidele

Rehabilitatsiooniteenuse osutamist reguleeriv seadusandlus näeb ette, et teenuse saajal on õigus tutvuda enda kohta käivate dokumentidega (näiteks kliendileping, tegevuskava, teenuseid kajastav dokumentatsioon jms) ning Activitas OÜ-l on sellest tulenevalt kohustus klientidele vastavaid dokumente tutvustada ja teavitada kliente vastavatest võimalustest. Sellest tulenevalt küsiti klientidelt kas neil oli huvi korral võimalus tutvuda Activitas OÜ-s olevate isiklikke andmeid käsitletavate dokumentidega. Üks nendest kes ütles et ei ole saanud huvi korral dokumentidega tutvuda täiendas ka, et ei olnud soovi dokumentidega tutvuda.

Jah, oli võimalik tutvuda 88%
Ei ütles, 12%

Klientide ettepanekud eetika, konfidentsiaalsuse ja kliendi õigustega seotud küsimustes

Klientidelt küsiti ka ettepanekud eetika, konfidentsiaalsuse ja kliendi õigustega seotud küsimustes, kuid ühtegi ettepanekut selles osas ei tehtud. Kliendid olid nimetatud teemadega rahul.

Actvitase teenuseid soovitaksid edasi

Soovitusindeksi kohaselt on kõige tõenäolisemalt soovitajateks 9 ja 10 märkinud vastanud, teised on ebatõenäolised soovitajad.

88%

Soovitaks Activitase teenuseid sõbrale või tuttavale

Soovitamise põhjustena toodi välja

„Sain ise abi“
„Mitmekesine teenuste valik, individuaalne suhtumine, professionaalne meeskond“
„Arvestatakse iga kliendiga individuaalselt ja suhtlemine on väga meeldiv“
„Sain ise palju vastuseid oma probleemidele, tarka nõu!“

Rõõmustav oli näha, et kahel juhul on Activitas OÜ teenust juba soovitatud:

„Juba soovitasin, meeldiv suhtumine kliendisse“
„Olen juba soovitanud, teenus on parim“

3. Üldtagasiside sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kohta

Tagasiside küsimise perioodi jooksul on antud 1 üldine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tagasiside, mida käesolevalt ei pea piisavaks kokkuvõtte tegemiseks.

4. Kokkuvõte ja ettepanekud

Tagasisidest nähtub, et kliendid on Activitas OÜ teenustega väga rahul. Klientide poolt hinnatakse meeldivat suhtumist, kliendiga arvestamist ja professionaalsust.

Rõõm on tagasisidest näha, et kliendid on teenuse raames antud soovitusi ka kodus edasi kasutanud. Saamaks tagasisidet ka peale teenuse lõppu teatud perioodi pärast, on Activitas OÜ-l plaanis klientidelt, kes on nõus, küsida tagasisidet ka 6 kuud peale teenuse lõppemist. Oma nõusoleku tagasisideküsitluse läbi viimisele on andnud 17 klienti 18-st teenuse lõpetanud kliendist.

Oleme tänulikud klientidele, kes on soovitusindeksi küsimuse põhjal valmis meie teenuseid oma sõbrale/tuttavale soovitama ja eriti täname neid, kes on seda juha teinud.

Meeldivat koostööd soovides,
Activitas meeskond