Uus kompleksteenus harrastussportlastele spordivigastuste korral.

Kui suur on harrastusspordi osakaal?

Viimastel aastatel on rahvaspordiüritustest osavõtvate inimeste arv Eestis pidevalt tõusnud. Näiteks 2006. aas­tal lõpe­tas Otepäält El­vas­se kul­ge­va 23-kilomeetrise SEB Tartu jooksumaratoni al­la 1000 jooksja, aas­ta hil­jem 1157,  2008. aastal 1222 ning 2009. aastal juba 1356 jooks­jat.  Selle põhjal võib järeldada, et järjest enam väärtustatakse aktiivset  ja tervislikku eluviisi ning rahvaspordiüritustest osavõtt ning seal tulemuste parandamine on saanud harrastussportlastele suureks motivaatoriks. Lisaks lugematutele positiivstele külgedele kuuluvad spordiharrastuse juurde kahjuks ka erinevad traumad ja vigastused. Mida suurem on aga spordiharrastus, seda enam oluliseks muutub ka erinevate vigastuste ennetamine ja nendest taastumine.

 

Harrastussportlaste taastusravi võimalused.

Teadmised treeningust, treeningtingimused ning varustus on harrastusspordis viidud võrreldavale tasemele tippspordiga, aga tihti jääb puudulikuks just vigastustest taastumine ning teadmised kuidas peale traumat pöörduda tagasi oma lemmikharrastuse juurde. Enamikel juhtudel loodetakse ainult puhkusele ja erinevatele medikamentoossetele vahenditele, aga taastusravi kui selline on pea olematu ning siis võibki juhtuda, et pärast mitmekuulist pausi treeningutest ei ole vigastus kuhugi taandunud ning on muutunud juba krooniliseks. Nüüd on aga vigastusest paranemine ja selle ravi oluliselt keerulisem. Seega on vigastuste korral esmatähtis võimalikult vara alustada õige ja efektiivse taastusraviga, et inimesel oleks võimalik pöörduda tagasi naudingut pakkuva harrastuse juurde võimalikult lühikese aja jooksul, aga samas täielikult tervena.

 

Kompleksteenus “Kiirelt rajale”

Tulenevalt harrastusspordi populaarsuse suurest kasvust on Activitas lisanud oma teenuste nimekirja paketi „Kiirelt rajale” mis on mõeldud eelkõige harrastussportlastele, kellel on tekkinud vigastus ning kes vajavad asjakohast nõu taastumiseks ning edasi treenimiseks, et oleks võimalik kiirelt, ent tervelt rajale tagasi pöörduda.

Autorid:

Sander Jürs OÜ Activitas füsioterapeut

Kristi Rembel-Tõnisson OÜ Activitas füsioterapeut