Valed ootused rehabilitatsiooniteenustele

Väga sagedasti telefonile vastates on klientide esimeseks küsimuseks “Milliseid protseduure te pakute?” Sellisel juhul ei ole tegemist rehabilitatsiooniteenusega, vaid hoopis sanatoorse raviga või siis taastusraviga, mille üheks osaks on protseduurid. Sagedasti kliendid ei ole teadlikud, et lisaks füsioterapeudi teenusele on neil õigus ka teistele teenustele nagu näiteks psühholoogiline nõustamine või sotsiaaltöötaja teenus, mis pole sugugi vähemtähtsad, vahel isegi olulisemad. Rehabilitatsiooni ideeks on komplekselt tegeleda kliendi probleemiga erinevatest aspektidest lähtuvalt. Et seda saaks teostada peab kliendil olema kindel eesmärk, mida ta saavutada tahab?

Loomulikult on sagedased probleemid seotud füüsilise tervisega, kuid ka sellisel juhul raisata see 5 tundi aastas protseduuridile on maha visatud aeg ja raha – sellega ei muutu kliendi füüsilise tervise osas midagi! Oluline on saada spetsialistilt infot, soovitusi – mida ise enda jaoks teha, millised abivahendid hõlbustaksid igapäevategevusi, töötamist, õppimist. Seega aktiivne füsioteraapia, terapeutilised harjutused on need, millega on võimalik oma tervislikku seisundit muuta. Olulist rolli mängib klientide motiveeritus iseseisvalt jätkata, alles siis tulevad tulemused.

Seega kasutage riigi poolt ette nähtud teenuseid enda jaoks maksimaalselt ära! Rehabilitatsiooniplaani koostamisel laske septsialistidel endale lahti seleletada, millised võimalused on Teil rehabilitatsiooni vallas, tulge teenustele kindla eesmärgiga, mille olete püstitanud ise või koostöös spetsialistidega ja kirja pannud.

Artikli autor: Kristi Rembel, OÜ Activitas rehabilitatsioonimeeskonna juht ja füsioterapeut