Kogemusnõustamine: seljatraumast paranemine, krooniline seljavalu, liigesvalu, ärevus, depressioon, ülekaalulisus, osaline töövõime, töötus, lähedase hooldamine, üksikvanema roll, võlad, lahutus, koolivahetus, lein

Kogemusnõustaja jagab sulle enda kogemust eluvaldkonnas või terviseprobleemidega toimetulekul. Saad mõtteid, kuidas oma elusituatsioonis paremini toime tulla, mida edasi teha või kust alustada, et saavutada maksimaalne iseseisvus, parandada elukvaliteeti ja olla omaenda elu peremees.

Kogemusnõustamine

Teenus on mõeldud täiskasvanutele, kes vajavad kogemuslikku tuge terviseprobleemide ja elusituatsioonide korral nagu: seljatrauma, krooniline seljavalu, liigesvalud, ärevus, depressioon, ülekaal, vähenenud töövõimega toimetulek, lähedase hooldamine.

Täiskasvanutele ja peredele kui on raskuskohad elusituatsioonides nagu: töötu staatus, materiaalne toimetulek, traumast paranemine, abielulahutus, üksikvanema roll, kärgpere, lapse kooli vahetus, alkoholism perekonnas, suitsiid ja lein peres.

Kogemusnõustaja jagab praktilisi kogemusi täiskasvanule

Täiskasvanukesksed teemad

Läbi kogemusnõustamise saame anda Sinule ja/või sinu perele teadmisi ja jagada kogemusi järgmiste tervisemurede korral:

Seljatrauma
Krooniline seljavalu
Liigesvalu
Ärevus
Depressioon
Ülekaal
Toimetulek vähenenud töövõimega

Läbi kogemusnõustamise saame anda Sinule ja/või sinu perele teadmisi ja jagada kogemusi järgmistes elusituatsioonides:

Töötu ja üksikema – aja planeerimine, tugivõrgustiku loomine, laste kasvatamise ja tööelu ühildamise võimalused, eelarve koostamine, enda vaimse tervise eest hoolitsemine.

Töötu seoses tervislike põhjustega – trauma järgselt uue suuna leidmine, kohanemine, leppimine, ümberõppe võimaluste leidmine.

Abielulahutus – kuidas tulle toime emotsionaalne kurnatusega, iseseisva elu ülesehitamise etapid.

Abielulahutuse järgne suhe – kuidas alustada uuesti, kui “uude” tuleb kaasa palju “vana” (võitlus hirmude ja/ või kompleksidega), lapse/laste kohanemine uue partneriga (toetamine ja selgitustöö), uues suhtes ühisosa loomine (st perekes kasvamise etapid).

Kärgpere – eluterve suhtluse loomine „uue“ ja „vana“ vahel.

Lähedase hooldamine – kuidas tulla vaimselt ja füüsiliselt toime hooldamisega.

Kogemusnõustaja jagab praktilisi kogemusi lapsevanemale

Lapsekesksed teemad

Läbi kogemusnõustamise saame anda Sinule ja/või sinu perele teadmisi ja jagada kogemusi järgmistes elusituatsioonides:

Lapse trauma/õnnetusjuhtum lapsega – kuidas toetada last haiglas, taastumisprotsessis, naasmisel tagasi kooli, uuesti sotsialiseerumisel, õpiraskuste tekkimisel.

Alkoholism perekonnas ja/või laps on/või on olnud lähisuhtevägivalla tunnistajaks – piiride loomine ja kehtestamine suhtluse ja/või suhete jätkumisel probleemse lapsevanemaga, lapse traumeerivate kogemuste ilmingud tagajärgedena (vihahood, alaväärsus) ja neist vabanamine.

Suitsiid – kuidas ära tunda lapse kaldumine suitsiidile, kuidas toetada last kui juhtum on juba aset leidnud.

Lein perekonnas – kuidas mõjutab last/noorukit õe või venna kaotus, leinafaasid, leinas pereliikmete omavahelised suhted, vastuoliste tunnete tekke põhjused (sh häbi, viha, endassetõmbumine jne).

Koolikiusamine – vaimne vägivald, füüsiline vägivald, võimalikud olukorra lahendused koolis, lapse toetamine kodus.

Lapse koolivahetus – lapse vajadustest ja/või erivajadustest lähtuva kooli leidmine, uue kooliga kohanemine, suhtlemine kooliga (õpetajad, juhtkond, tugispetsialistid), kuidas luua enda ümber tugivõrgustik kooli siseselt ja väljaspool kooli, kuidas saada hakkama, kui tugivõrgustiku loomine ei ole (mingil põhjusel) võimalik

Spetsialist

Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja Rita Anton-Lauga

Rita Anton-Lauga

Keskharidus

Kogemusnõustajate baaskoolitus ja täiendõpe, Kogemusnõustajate Koja registris alates 2019
Kogemusnõustamine:
pikaajaline füüsiline haigus
vaimne tervis
elukriisid
peretöö
töö raskete kliendijuhtumitega – kriisitöö (s.h lein) ja hälbiv käitumine
Individuaalnõustamine ja grupinõustamine
Loovkirjutamine
Loodus- ja loomateraapia (s.h metsateraapia)
Tugiisikuteenus
Kriminaalpreventsioon ja riski hindamine
Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2019. a erialane töökogemus kogemusnõustajana
Alates 2019. a erialane töökogemus lastele ja peredele tugiisikuna
Töökogemus kriminaalhooldusametnikuna, linnavalitsuse juristina sotsiaaltööosakonnas ja kohtutäituri büroos täitemenetlushaldurina
Töökogemus vabatahtlikuna vaimse ja füüsilise erivajadusega laste hoiuteenusel

eesti keel
vene keel

 • Kaugnõustamine

  Teenust saate vajadusel ka kaugnõustamisel telefoni ja Skype vms teel.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410. Soovi ja võimaluse korral ka telefoni teel või Skype’i vahendusel kliendi kodus

 • Kestus

  Esmasel kohtumisel tuleks arvestada minimaalselt 1-1,5 tunnise ajakuluga, edasine tegevusplaan on vajaduspõhine ja sõltub kliendi soovist.

 • Rongiga

  Asume raudteejaama vahetus läheduses

 • Parkimine

  Tasuta parkimine Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

TASUTA

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on kogemusnõustaja teenust. /loe täpsemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja rehabilitatsiooniasutuse poolt on leitud kogemusnõustaja teenuse vajalikkus. /loe täpsemalt/

TASULISELT

Individuaalselt 50 €/tund, grupis (3-6 inimest) 25€/tund ja perenõustamine (klient ja pereliikmed) 50 €/tund. /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Küsi nõu / broneeri aeg

Helista

E-R 8.00-17.00

50 13 410