1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Saad mõtteid, kuidas oma elusituatsioonis paremini toime tulla, mida edasi teha või kust alustada, et saavutada maksimaalne iseseisvus, parandada elukvaliteeti ja olla omaenda elu peremees, järgmiste probleemide puhul:

2

Alkoholism peres

3

Materiaalne toimetulek

4

Traumast paranemine

5

Abielu lahutus

6

Suitsiid ja lein peres

7

Lapse kooli vahetus

8

Üksikvanema roll

9

Kärgpere

10

Koolikiusamine

Kogemusnõustamine

Teenus on mõeldud täiskasvanutele ja peredele kui on raskuskohad elusituatsioonides nagu: töötu staatus, materiaalne toimetulek, traumast paranemine, abielulahutus, üksikvanema roll, kärgpere, lapse kooli vahetus, alkoholism perekonnas, suitsiid ja lein peres.

Kogemusnõustaja jagab praktilisi kogemusi täiskasvanule

Täiskasvanukesksed teemad

Läbi kogemusnõustamise saame anda Sinule ja/või sinu perele teadmisi ja jagada kogemusi järgmistes elusituatsioonides:

Töötu ja üksikema – aja planeerimine, tugivõrgustiku loomine, laste kasvatamise ja tööelu ühildamise võimalused, eelarve koostamine, enda vaimse tervise eest hoolitsemine.

Töötu seoses tervislike põhjustega – trauma järgselt uue suuna leidmine, kohanemine, leppimine, ümberõppe võimaluste leidmine.

Abielulahutus – kuidas tulle toime emotsionaalne kurnatusega, iseseisva elu ülesehitamise etapid.

Abielulahutuse järgne suhe – kuidas alustada uuesti, kui “uude” tuleb kaasa palju “vana” (võitlus hirmude ja/ või kompleksidega), lapse/laste kohanemine uue partneriga (toetamine ja selgitustöö), uues suhtes ühisosa loomine (st perekes kasvamise etapid).

Kärgpere – eluterve suhtluse loomine „uue“ ja „vana“ vahel.

Kogemusnõustaja jagab praktilisi kogemusi lapsevanemale

Lapsekesksed teemad

Läbi kogemusnõustamise saame anda Sinule ja/või sinu perele teadmisi ja jagada kogemusi järgmistes elusituatsioonides:

Lapse trauma/õnnetusjuhtum lapsega – kuidas toetada last haiglas, taastumisprotsessis, naasmisel tagasi kooli, uuesti sotsialiseerumisel, õpiraskuste tekkimisel.

Alkoholism perekonnas ja/või laps on/või on olnud lähisuhtevägivalla tunnistajaks – piiride loomine ja kehtestamine suhtluse ja/või suhete jätkumisel probleemse lapsevanemaga, lapse traumeerivate kogemuste ilmingud tagajärgedena (vihahood, alaväärsus) ja neist vabanamine.

Suitsiid – kuidas ära tunda lapse kaldumine suitsiidile, kuidas toetada last kui juhtum on juba aset leidnud.

Lein perekonnas – kuidas mõjutab last/noorukit õe või venna kaotus, leinafaasid, leinas pereliikmete omavahelised suhted, vastuoliste tunnete tekke põhjused (sh häbi, viha, endassetõmbumine jne).

Koolikiusamine – vaimne vägivald, füüsiline vägivald, võimalikud olukorra lahendused koolis, lapse toetamine kodus.

Lapse koolivahetus – lapse vajadustest ja/või erivajadustest lähtuva kooli leidmine, uue kooliga kohanemine, suhtlemine kooliga (õpetajad, juhtkond, tugispetsialistid), kuidas luua enda ümber tugivõrgustik kooli siseselt ja väljaspool kooli, kuidas saada hakkama, kui tugivõrgustiku loomine ei ole (mingil põhjusel) võimalik

Spetsialist

Kogemusnõustaja

Rita Anton-Lauga

Koolitused

Kogemusnõustajate baaskoolitus ja täiendõpe, Kogemusnõustajate Koja registris alates 2019.a
Tugiisikute baaskoolitus
4. Eesti-Hollandi autismialane sümpoosion „Ole arusaadav!
Hälbiva käitumise sotsioloogia
Kriminaalhoolduse alused
Kriminaalpreventsiooni alused ja riski hindamine
Täiskasvanute koolitaja koolitus

Kogemused

Kogemusnõustaja rehabilitatsioonimeeskonnas alates 2019 aastast.
Tugiisik lastele ja peredele alates 2019 aastast.
Töökogemus kriminaalhooldusametnikuna, linnavalitsuse juristina sotsiaaltööosakonnas ja kohtutäituribüroos täitemenetlusehaldurina
Töökogemus vabatahtlikuna vaimse ja füüsilise erivajadusega laste hoiuteenusel.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410. Soovi ja võimaluse korral ka telefoni teel või Skype’i vahendusel kliendi kodus

 • Kestus

  Esmasel kohtumisel tuleks arvestada minimaalselt 1-1,5 tunnise ajakuluga, edasine tegevusplaan on vajaduspõhine ja sõltub kliendi soovist.

 • Rongiga

  Asume raudteejaama vahetus läheduses

 • Parkimine

  Tasuta parkimine Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

TASUTA

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on kogemusnõustaja teenust. /loe täpsemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja rehabilitatsiooniasutuse poolt on leitud kogemusnõustaja teenuse vajalikkus. /loe täpsemalt/

TASULISELT

Individuaalselt 45 €/tund, grupis (3-6 inimest) 20€/tund ja perenõustamine (klient ja pereliikmed) 45 €/tund. /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Kirjuta meile probleemist

Helista

E-R 9.00-17.00

50 13 410