Logopeed

Paraneb suuline eneseväljendus (kõne on selgem, arusaadavam, inimesel on lihtsam ennast väljendada).

Paraneb kõnest arusaamine, mõtlemine, mälu, tähelepanu. Kirjutamisel tehakse vähem vigu.

Perekonnal paraneb informeeritus, oskused, kuidas pereliiget aidata, arendada, toetada.

Logopeedi teenus lastele, täskasvanutele ja peredele

Koolieelikutele ja õpilastele, kellel esinevad probleemid suulises ja kirjalikus kõnes.

Täiskasvanutele, kellel on haiguse või trauma tagajärjel tekkinud probleeme rääkimisega, kõne mõistmisega.

Peredele, et paremini kohaneda, aru saada ja osata suhtlemisel aidata, arendada pereliiget, kellel esineb kõneprobleem.

Logopeed selgitab välja probleemid ja viib läbi teraapia

Esmalt toimub vestlus, et selgitada välja teid häirivad probleemid, laste puhul kaasatakse vanemaid, täiskasvanute puhul vajadusel lähedasi (abikaasa, lapsed). Seejärel kasutab logopeed spetsiaalseid kõneteste probleemide täpsustamiseks.

Vastavalt probleemile ja eesmärgile alustatakse teraapiatega, mis võivad sisaldada: häälikuseadet, kõnearendust (suuline ja kirjalik kõne), erinevate psüühiliste protsesside arendamist (mälu, mõtlemine, tähelepanu, taju), lapse/täiskasvanu ja tema lähedaste nõustamist, õpetamist, informeerimist ning motiveerimist õige suhtlemisoskuse kujundamiseks.

Spetsialist

Kliiniline logopeed,
eripedagoog

Külli_Reino2

Külli Reino

Kõrgharidus logopeedia erialal (MSc)

Logopeedi, eripedagoogi kutse, kliiniline logopeed tase 7
Kõne arengu hindamine
Hääldusprobleemide hindamine
Imemis-, mälumis- ja neelamismustri hindamine
Koolivalmiduse, s.h. kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine
Kõne voolavuse hindamine
Kõnearendus
Häälikuseade
Väikse lapse imemis- ja mälumisfunktsiooni arendamine
Kõne voolavuse teraapia
Spetsiifiliste kirjutamis- ja lugemishäirete ületamise teraapia
Neelamisteraapia
Motiveeriv intervjueerimine
Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016 erialane töökogemus kooli väikerühma õpetaja-eripedagoogina
Alates 2000 erialane töökogemus tasandusrühma logopeed-eripedagoogina
Alates 2007 erialane töökogemus rehabilitatsiooni-
meeskonnas logopeedi ja eripedagoogina
Alates 1998 erialane töökogemus lasteaia logopeedina

eesti keel
inglise keel
vene keel
prantsuse keel

Logopeed,
eripedagoog

Logopeed, eripedagoog

Laine Lilleoja

Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (MA)

Logopeedi kutse, tase 7
Kommunikatsioonivõime hindamine
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel
Koolivalmiduse hindamine
Kõnearendus
Häälikuseade
Kõne voolavuse teraapia
Müofunktsionaalne teraapia
Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine
Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016. aastast erialane töökogemus logopeedina

eesti keel
inglise keel

 • Kaugnõustamine

  Teenust saate vajadusel ka kaugnõustamisel telefoni ja Skype vms teel.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410.

 • Kestus

  30 minutit kuni 1 tund

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid:1, 3, 9, 10, 25

 • Parkimine

  Tasuta parkimine Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

Tasuta

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on logopeedi individuaalteenust ja/või logopeedi pereteenust. /loe täpsemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on logopeedi individuaalteenuse ja/või logopeedi pereteenuse vajalikkus. /loe täpsemalt/

Tasuliselt

individuaalne logopeedi teenus 50 eur/tund, logopeedi perenõustamine 50 eur/tund. Grupinõustamine (3-4 inimest) 25 eur/tund/inimene /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Küsi nõu / broneeri aeg

Helista

E-R 8.00-17.00

50 13 410