• Sotsiaalnõustamine

  Teie toetamine rehabilitatsiooniprotsessis, et soodustada kohanemist muutustega, milleks võib olla näiteks töökoha kaotamine, kohanemine uue kooliga, lasteaiaga, vanemate lahutus, haigusega kohanemine jne.

  Aitab kaasa hariduse omandamisele, töövõime säilitamisele või tööturule naasmisele.

  Toetab igapäevaolukordadega toimetulekut, milleks võib olla näiteks töövestlusel osalemine, konflikti lahendamine koolis, lisaabi tugiisiku näol lasteaias jne.

  Toetab kogukonnas ja kõigis ühiskonnaelu valdkondades osalemist ning on abiks turvaliselt järgmisesse eluetappi jõudmisel.

Sotsiaalnõustamine on sobilik

Täiskasvanutele ja lastele koos peredega, kes vajavad teavet oma sotsiaalsete õiguste kohta.

Täiskasvanutele ja lastele koos peredega, kes vajavad abi sotsiaalsete probleemide lahendamisel, mis takistavad õppimist, töötamist või igapäevaelus osalemist.

Sotsiaalpedagoog selgitab välja probleemid ja aitab leida lahendusi

Esmasel kohtumisel selgitatakse vestluse käigus välja Teie ja/või pere probleemid.

Seejärel analüüsitakse koos takistusi ja tagamaid ning kitsaskohtade kõrvaldamise võimalusi.

Kavandatakse ja rakendatakse koos Teiega samme vajalike muutuste elluviimiseks.

Vastavalt probleemidele ja eesmärkidele võib teenus sisaldada lisaks Teiega ja/või perega vestlusele analüüse erinevate meetodite alusel, lastega mängulisi tegevusi, võrgustikutööd kooli, lasteaia, töökoha, kohaliku omavalitsusega jne., mida tehakse vaid vanema või täisealise inimese nõusolekul.

Spetsialistid

Sotsiaaltöötajad

Annika Raudoja

Kõrgharidus sotsiaalpedagoogika erialal. Tartu Ülikool, haridusteaduskond, eripedagoogika õppekava baccalaureusartiumi kraad sotsiaalpedagoogika erialal. Diplom võrdsustatud magistrikraadiga.

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsioon ja tööks vajalikud kompetentsid ning järjepidev erialane enesetäiendus. Koolituste käigus on läbitud vajalikud oskused kliendi toimetuleku hindamiseks, individuaal-, grupi- ja võrgustikutööks.

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanute ja lastega töötades oma erialal alates aastast 2018 Erialased kogemused töös lastega 10 aastat. Laste ja noorte arengu toetamine hariduse omandamisel. Sotsiaalsete probleemide märkamine ning ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine nii individuaal- kui võrgustikutöös. Lapse sotsiaalse olukorra väljaselgitamine, lapsevanemate ja haridusasutustöötajate nõustamine, valdkonnaalase teavitustöö läbiviimine, koostöövõrgustike töös osalemine.

Erialased kogemused täiskasvanutega töös 16 aastat. Täiskasvanud klientidele resotsialiseerivate ja psühholoogiliste sekkumiste kavandamine ja sotsiaalse kohanemise soodustamine, mille eesmärgiks oli konkurentsivõime tõstmine ja ühiskonnas parema toimetuleku tagamine.

kristi_ounap

Kristi Grünberg

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanutega töötades oma erialal üle 9 aasta, lastega töötades üle 3 aasta.

Läbitud juhtumipõhise võrgustikutöö koolitus ning sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse.

Rakenduslik kõrgharidus sotsiaaltöö korralduse erialal. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala magistri kraad.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410, vajadusel kliendi töökohas, koolis või kodus

 • Kestus

  Esmasel kohtumisel, probleemide välja selgitamiseks, tuleks arvestada 1-2 tunniga, korduvate kohtumiste ajakulu sõltub probleemist.

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid:1, 3, 9, 10, 25

 • Parkimine

  Tasuta parkimine Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

Tasuta

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on sotsiaaltöötaja individuaalteenust, sotsiaaltöötaja pereteenust või sotsiaaltöötaja grupiteenust. /loe täpsemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on sotsiaaltöötaja individuaalteenuse, sotsiaaltöötaja pereteenuse või sotsiaaltöötaja grupiteenuse vajalikkus. /loe täpsemalt/

Tasuliselt

Tasuliselt individuaalne sotsiaalnõustamine 45 eur/tund,  pere sotsiaalnõustamine 45 eur/tund ja grupinõustamine (3-6 inimest) 20 eur/tund. /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Kirjuta meile probleemist

Helista

E-R 9.00-17.00

50 13 410