• Sotsiaalnõustamine

  Saate rohkem infot oma õiguste kohta sotsiaalvaldkonna teenuste ja toetuste saamiseks ning vajadusel abi nende taotlemisel

  Saate erinevaid lahendusvõimalusi enda või oma lähedaste materiaalse olukorra muutmiseks

  Sotsiaaltöötaja aitab lahendada erinevate osapoolte vahel tekkinud konflikte, arusaamatusi tööl, koolis või kodus. Saate abi ja infot soodustingimustel abivahendite taotlemiseks või töö-, kodu-, või õpikeskkonna kohandamiseks

Sotsiaalnõustamine on sobilik

Täiskasvanutele ja lastele koos peredega, kes vajavad infot neile mõeldud sotsiaalvaldkonna toetuste ja teenuste kohta ning vajavad abi nende taotlemisel.

Täiskasvanutele ja lastele koos peredega, kellel esinevad materiaalsed raskused ja/või suhteprobleemid koolis, tööl, kodus, mis takistavad õppimist, töötamist või igapäevaelu.

Täiskasvanutele ja lastele koos peredega, kellele on määratud puue ja kes vajavad abi abivahendite soodustingimustel taotlemisel või kodu, töö või õpikeskkonna kohandamisel.

Sotsiaalnõustaja selgitab välja probleemid ja aitab leida lahendusi

Esmalt toimub vestlus kliendiga, vajadusel kliendi lähedastega või lapse ja tema vanematega, et selgitada välja sekkumist vajavad probleemid.

Vastavalt probleemile ja eesmärgile alustatakse tegevustega, mis võivad sisaldada näiteks: informatsiooni edastamist, abi erinevate teenuste, toetuste taotlemiseks, kontakti võtmist kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kooliga, töökohaga, et probleeme lahendada, suunamist mõnele teenusele (näiteks Töötukassasse).

Probleemi/juhtumi lahendamiseks võib kliendi kontakt sotsiaaltöötajaga olla pikemaajaline.

Spetsialistid

Sotsiaaltöötajad

Annika Raudoja

Kõrgharidus sotsiaalpedagoogika erialal. Tartu Ülikool, haridusteaduskond, eripedagoogika õppekava baccalaureusartiumi kraad sotsiaalpedagoogika erialal. Diplom võrdsustatud magistrikraadiga.

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsioon ja tööks vajalikud kompetentsid ning järjepidev erialane enesetäiendus. Koolituste käigus on läbitud vajalikud oskused kliendi toimetuleku hindamiseks, individuaal-, grupi- ja võrgustikutööks.

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanute ja lastega töötades oma erialal alates aastast 2018 Erialased kogemused töös lastega 10 aastat. Laste ja noorte arengu toetamine hariduse omandamisel. Sotsiaalsete probleemide märkamine ning ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine nii individuaal- kui võrgustikutöös. Lapse sotsiaalse olukorra väljaselgitamine, lapsevanemate ja haridusasutustöötajate nõustamine, valdkonnaalase teavitustöö läbiviimine, koostöövõrgustike töös osalemine.

Erialased kogemused täiskasvanutega töös 16 aastat. Täiskasvanud klientidele resotsialiseerivate ja psühholoogiliste sekkumiste kavandamine ja sotsiaalse kohanemise soodustamine, mille eesmärgiks oli konkurentsivõime tõstmine ja ühiskonnas parema toimetuleku tagamine.

kristi_ounap

Kristi Grünberg

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanutega töötades oma erialal üle 9 aasta, lastega töötades üle 3 aasta.

Läbitud juhtumipõhise võrgustikutöö koolitus ning sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse.

Rakenduslik kõrgharidus sotsiaaltöö korralduse erialal. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala magistri kraad.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410, vajadusel kliendi töökohas, koolis või kodus

 • Kestus

  Esmasel kohtumisel, probleemide välja selgitamiseks, tuleks arvestada 1-2 tunniga, korduvate kohtumiste ajakulu sõltub probleemist.

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid:1, 3, 9, 10, 25

 • Parkimine

  Tasuta parkimine Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Hind

Tasuta

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on sotsiaaltöötaja individuaalteenust, sotsiaaltöötaja pereteenust või sotsiaaltöötaja grupiteenust. /loe täpsemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on sotsiaaltöötaja individuaalteenuse, sotsiaaltöötaja pereteenuse või sotsiaaltöötaja grupiteenuse vajalikkus. /loe täpsemalt/

Tasuliselt

Tasuliselt individuaalne sotsiaalnõustamine 45 eur/tund,  pere sotsiaalnõustamine 45 eur/tund ja grupinõustamine (3-6 inimest) 20 eur/tund. /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Kirjuta meile probleemist

Helista

E-R 9.00-17.00

50 13 410