• Sotsiaalnõustamine

  Aitab kohaneda muutustega, milleks võib olla näiteks töökoha kaotus, kohanemine uue kooliga, lasteaiaga, vanemate lahutus, haigusega kohanemine jne.

  Aitab kaasa hariduse omandamisele, töövõime säilitamisele või tööturule naasmisele.

  Toetab igapäevaolukordadega toimetulekut, milleks võib olla näiteks töövestlusel osalemine, konflikti lahendamine koolis, lisaabi tugiisiku näol lasteaias jne.

  Toetab kogukonnas ja kõigis ühiskonnaelu valdkondades osalemist ning on abiks turvaliselt järgmisesse eluetappi jõudmisel.

Sotsiaalnõustamine on sobilik

Täiskasvanutele ja lastele koos peredega, kes vajavad teavet oma sotsiaalsete õiguste kohta.

Täiskasvanutele ja lastele koos peredega, kes vajavad abi sotsiaalsete probleemide lahendamisel, mis takistavad õppimist, töötamist või igapäevaelus osalemist.

Sotsiaaltöötaja selgitab välja probleemid ja aitab leida lahendusi

Esmasel kohtumisel selgitame vestluse käigus välja Sinu ja/või pere probleemid.

Seejärel analüüsime koos takistusi ja tagamaid ning kitsaskohtade kõrvaldamise võimalusi.

Kavandame ja rakendame koos Sinuga samme vajalike muutuste elluviimiseks.

Vastavalt probleemidele ja eesmärkidele võib teenus sisaldada lisaks Sinuga ja/või perega vestlusele analüüse erinevate meetodite alusel, lastega mängulisi tegevusi, võrgustikutööd kooli, lasteaia, töökoha, kohaliku omavalitsusega jne., mida tehakse vaid vanema või täisealise inimese nõusolekul.

Spetsialistid

Sotsiaaltöötajad

Eva-Mai Kalavus

Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal (MA)
Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal

Sotsiaalnõustamine toetudes CARe metoodikale – juhtumikorraldus, võrgustikutöö
Avatud dialoog
Tegevusteraapia

Alates 2021 a erialane töökogemus sotsiaaltöötajana
Alates 2017 a erialane töökogemus tegevusterapeudina

eesti keel
inglise keel

Liivi Moore

Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal
Pereteraapia väljaõppes
Psühholoogia magistri väljaõppes

Sotsiaalteenuste, toetuste ja oskuste alane nõustamine
Laste ja täiskasvanute nõustamine sotsiaalsetes ja psühholoogilistes küsimustes
Pereteraapia nii üksikisikute kui peredega

Alates 2005 sotsiaaltöö alane kogemus nii riiklikes asutustes kui eraettevõtetes
Alates 2021 aastast kogemus pereterapeudina

eesti keel
inglise keel
vene keel

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410, vajadusel kliendi töökohas, koolis või kodus

 • Kaugnõustamine

  Teenust saate vajadusel ka kaugnõustamisel telefoni ja Skype vms teel.

 • Kestus

  Esmasel kohtumisel, probleemide välja selgitamiseks, tuleks arvestada 1-2 tunniga, korduvate kohtumiste ajakulu sõltub probleemist.

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid:1, 3, 9, 10, 25

 • Parkimine

  Tasuta parkimine 2 tundi parkimiskellaga Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Kliendid räägivad kasust ja rakedamisest

Tuge valikute tegemiseks

Eneseanalüüs oma tugevuste ülesleidmiseks

Teadmisi (tervise)puude määramisel

Mõtete korrastamist

põhineb 2020 aasta klientide tagasiside andmetel

Hind

Tasuta

Teenus on tasuta, kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on sotsiaaltöötaja individuaalteenust, sotsiaaltöötaja pereteenust või sotsiaaltöötaja grupiteenust. /loe täpsemalt/

Teenus on tasuta täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on sotsiaaltöötaja individuaalteenuse, sotsiaaltöötaja pereteenuse või sotsiaaltöötaja grupiteenuse vajalikkus. /loe täpsemalt/

Tasuliselt

Tasuliselt individuaalne sotsiaalnõustamine 65 eur/tund,  pere sotsiaalnõustamine 65 eur/tund ja grupinõustamine (3-6 inimest) 35 eur/tund. /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Küsi nõu / broneeri aeg

Helista

E-R 9.00-18.00

50 13 410