Abivahendialane nõustamine

Saad teada, millist abivahendit Sa vajad, et tulla paremini toime töötamisega, õppimisega, liikumisega või igapäevategevustega

Saad teada, kuidas on võimalik taotleda tasuta töötamiseks vajalikku abivahendit Eesti Töötukassa kaudu ja Sotsiaalkindlustusameti kaudu õppimiseks või igapäevaelu tegevusteks vajalikku abivahendit soodustingimustel

Oskad soovitatud abivahendit kasutada

Kellele mõeldud

Tööealistele inimestele, kellel esinevad probleemid kas töötamisel või tööle asumisel, mida saab lahendada või lihtsustada abivahendi kasutamisega.

Tööealistele inimestele, lastele ja vanemaealistele, kellel esineb probleeme õppimisel, liikumisel, igapäevategevustel, mida saab lahendada või lihtsustada abivahendi kasutamisega.

Kirjeldus

Vestlus tegevusterapeudiga, füsioterapeudiga või abivahendi spetsialistiga probleemse valdkonna ja tegevuse või tegevuste väljaselgitamiseks. Probleemse tegevuse või tegevuste vaatlus kas rehabilitatsiooniasutuses Activitas (kui on võimalik tegevust simuleerida) või Sinu ja tööandjaga eelnevalt kokkuleppel töökohas või eelnevalt kokkuleppel koolis, kodus või muus kohas, kus antud tegevust sooritad. Sobiliku abivahendi, mudeli ja suuruse leidmine rehabilitatsiooniasutuses Activitases või abivahendifirmas.

Kui tegemist on töötamiseks vajaliku abivahendiga, siis paralleelselt hindamise ja abivahendite proovimisega koostatakse spetsialisti poolt eksperthinnang, mis hiljem esitatakse Sulle ja Sinu Töötukassa juhtumikorraldajale, mis annab aluse Töötukassalt saada tasuta töötamiseks vajalik abivahend kasutada. Antud hinnangu esitamine ei taga veel abivahendi saamist, vaid annab soovitused Sinule sobiva abivahendi osas. Abivahendi tasuta kasutamise otsuse langetab Töötukassa. Täpsemalt loe siit: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooks-vajalik-abivahend

Õppimiseks, liikumiseks (kui ei ole seotud töötamisega) ja igapäevategevusteks soodustingimustel sobiliku abivahendi saamise juhendamine Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Täpsemalt loe siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/abivahendid

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

Tegevusterapeut

Teele Usk

Haridus

Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal.

Koolitused

Istumisasendi hindamine ja ratastooli kohandamine, erinevate diagnoosidega laste taastusravi meetodid, käefunktsiooni hindamise test ARAT, käeroboti Armeo kasutamine, arvuti-ja kommunikatsiooniabivahendid ning spordialad liikumispuudega inimestele.

Kogemused

Erialase töö kogemust taastusravis ja rehabilitatsiooni meeskonnas üle kahe aasta. Töötanud põhiliselt neuroloogiliste ning ortopeediliste probleemidega laste kui ka täiskasvanutega.
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Elin Suits

Haridus

BA füsioteraapia erialal, MA liikumis-ja sporditeaduste erialal. Füsioterapeudi kutsetunnistus tase 7.

Koolitused

Läbitud rehabilitatsioonialased meeskonnakoolitused, täiendkoolitused laste- ja täiskasvanute füsioteraapias, sh insuldijärgse patsiendi rehabilitatsioon ja hemipleegilise lapse ravitaktikad NDT-Bobath kontseptsiooni alusel. Läbitud kinesioteipimise tasemekoolitused, olemas regulaarne praktiline kogemus. Lisaks valdab erinevaid massaažitehnikaid.

Kogemused

Omab matipilatese treeneri tunnistust ja 4 aastast treenerikogemust. Rehabilitasiooni- ja taastusravikogemus nii laste kui täiskasvanutega töötades üle 13 aasta.
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Lisel Lilleste

Haridus

TÜ terviseteaduse BA ja terviseteaduste MA füsioteraapia erialal. Füsioterapeudi kutsekvalifikatsioon 7 tase.

Koolitused

Läbinud naiste vaagnapõhjalihaste füsioterapeutilise hindamise ja urineerimishäirete teraapia alase koolituse ning omab vastavat sertifikaati. Läbinud rehabilitatsioonialased meeskonnakoolitused, alajäseme teraapia (Brian Mulligans Concept of Mobilisations With Movement), kinesioteipimise baaskursuse, valdab erinevaid massaažitehnikaid ja omab praktilist töökogemust.

Kogemused

Rehabilitatsiooni ja taastusravi kogemus laste ja täiskasvanutega skeleti-lihassüsteemi ja neuroloogia vallas. Oskused läbi viia individuaal- ja rühmateraapiat nii saalis kui ka basseinis.
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Liina Lattik

Haridus

Magistrikraad füsioteraapia erialal. Füsioterapeudi kutsekvalifikatsiooni 7 tase.

Koolitused

Läbinud kinesioteipimise, spordivigastuste ennetamise ja rühi korrigeerimis koolitused.

Kogemused

Erialane töökogemus üle aasta. Omab praktilisi kogemusi erinevatest Eesti haiglatest ning töötamisel sportlastega. Rehabilitatsiooni kogemus laste ja täiskasvanutega. Valdab erinevaid massaažitehnikaid ning on olemas regulaarne praktiline kogemus. Kogemused individuaal- ja rühma füsioteraapia tundide läbiviimisel saalis ja basseinis. Oskused ja kogemused värske operatsioonijärgse teraapia teostamiseks.
Meeskonna juht

Meeskonna juht

Kristi Rembel-Tõnisson

Haridus

BA kraad füsioteraapia erialal, MA liikumis- ja sporditeaduste erialal.

Koolitused

Läbitud tegevusterapeudi assistendi, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti, abivahendi spetsialisti, täiskasvanute füsioteraapiaalased koolitused.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus nii täiskasvanute kui ka lastega töötades füsioterapeudi ja tegevusterapeudina üle 12 aasta. Rehabilitatsioonimeeskonna juhtimise kogemus üle 9 aasta.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

teele-usk

Teele Usk

Haridus

Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal.

Koolitused

Istumisasendi hindamine ja ratastooli kohandamine, erinevate diagnoosidega laste taastusravi meetodid, käefunktsiooni hindamise test ARAT, käeroboti Armeo kasutamine, arvuti-ja kommunikatsiooniabivahendid ning spordialad liikumispuudega inimestele.

Kogemused

Erialase töö kogemust taastusravis ja rehabilitatsiooni meeskonnas üle kahe aasta. Töötanud põhiliselt neuroloogiliste ning ortopeediliste probleemidega laste kui ka täiskasvanutega.

Füsioterapeut

ajutine

Liina Lattik

Haridus

Rakenduslik korgharidus füsioteraapia erialal. Magistrikraad füsioteraapia erialal omandamisel.

Koolitused

Läbinud kinesioteipimise koolituse.

Kogemused

Erialane töökogemus üle aasta. Omab praktilisi kogemusi erinevatest Eesti haiglatest ning töötamisel sportlastega. Rehabilitatsiooni kogemus laste ja täiskasvanutega. Valdab erinevaid massaažitehnikaid ning olemas regulaarne praktiline kogemus.

Füsioterapeut

ajutine

Lisel Lilleste

Haridus

TÜ terviseteaduse BA ja terviseteaduste MA füsioteraapia erialal. Füsioterapeudi kutsekvalifikatsioon 7 tase.

Koolitused

Läbinud rehabilitatsioonialased meeskonnakoolitused, alajäseme teraapia kolituse, kinesioteipimise baaskursuse, valdab erinevaid massaažitehnikaid ning omab praktilist töökogemust.

Kogemused

Taastusravi kogemus laste ja täiskasvanutega skeleti-lihassüsteemi ja neuroloogia vallas üle kahe aasta. Oskused läbi viia individuaal- ja rühmateraapiat nii saalis kui ka basseinis.

Abivahendi spetsialist

kristi_rembel_tonisson

Kristi Rembel-Tõnisson
Haridus

BA kraad füsioteraapia erialal, MA liikumis- ja sporditeaduste erialal.

Koolitused

Läbitud tegevusterapeudi assistendi, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti, abivahendi spestialisti, täiskasvanute füsioteraapiaalased koolitused.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus nii täiskasvanute kui ka lastega töötades füsioterapeudi ja tegevusterapeudina üle 10 aasta. Rehabilitatsioonimeeskonna juhtimise kogemus üle 7 aasta.

 • Kestvus

  Esmasel kohtumisel tuleks arvestada ca 1 tunniga, kogu teenuse kestvus ca 1-8 tundi.

 • Toimumispaik

  Activitas ruumides Vaksali 17a, Tartu 50410

 • Bussiga

  Meie läheduses liiguvad bussiliinid: 1, 3, 5, 18, 19, 20, 22, 24

 • Parkimine

  Tasuta parkimine maja kõrval 90 minutit.

Hind

Tasuta

Kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile ja soovitatud on füsioterapeudi individuaalteenust või füsioterapeudi pereteenust või tegevusterapeudi individuaalteenust või tegevusterapeudi pereteenust ja sotsiaaltöötaja individuaalteenust või sotsiaaltöötaja pereteenust, mille eesmärgiks on sobiliku abivahendi saamine ja kasutama õppimine. /loe täpsemalt/

Täiskasvanud tööealisele inimesele, keda on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsioonile ja leitud on füsioterapeudi individuaalteenuse või füsioterapeudi pereteenuse või tegevusterapeudi individuaalteenuse või tegevusterapeudi pereteenuse ja sotsiaaltöötaja individuaalteenuse või sotsiaaltöötaja pereteenuse vajalikkus, mille eesmärgiks on sobiliku abivahendi saamine ja kasutama õppimine. /loe täpsemalt/

Tasuliselt

Tasuliselt individuaalne hindamine ja nõustamine 42 eur/tund. Pere, tööandja või õpetaja abivahendialane nõustamine 48 eur/tund. Vajadusel lisandub sõidukulu inimese elu- või töökohta või õpikeskkonda 0,40 eur/km /loe täpsemalt/

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Kirjuta meile probleemist

Helista

E-R 9.00-17.00

50 13 410