Rehabilitatsioon ja ergonoomika

Teenused ja tooted tööelu ning igapäevaelu parandamiseks

12 aastat kogemust, 20 000 lahendust

TEENUSED/TOOTEDKAUGNÕUSTAMINE

Teenuse saamine on lihtne:

tasuta

Kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile /loe täpsemalt/

Täiskasvanud tööealisele inimesele (16 aastased ja vanemad), kes on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsiooni  teenusele tegevuskava alusel või programmi.  /loe täpsemalt/

osaliselt tasuta

Kui teie poolt valitud teenuste maksumus on suurem või te vajate teenuseid suuremas mahus, kui on riiklik rahastus sotsiaalse rehabilitatsiooni või tööalase rehabilitatsiooni teenustele on teil võimalus tasuda teenuste eest osaliselt ise.

tasuliselt

Piisab vaid registreerimisest. Õigeaegse reageerimisega on võimalik ennetada probleemide süvenemist. /loe täpsemalt/

Hoolime oma klientidest ja soovime aidata:

Info ja tugi kogu teenuste saamise vältel

Selgitame lihtsalt ja läbipaistvalt Teie õigusi ja võimalusi.  Lahendame teenustel osalemisega ettetulevad takistused ja võimalusel arvestame Teile sobivate aegadega.

Personaalne lähenemine

Koostöös Teiega toome välja probleemid, püstitame eesmärgid ja planeerime tegevused – keskendume tulemusele. Saate avaldada oma ootusi ja soove ning teha ettepanekuid teenuste paremaks muutmiseks.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

Tegevusterapeut

Teele Usk
Kõrgharidus tegevusteraapia erialal
Tegevusteraapia

Abivahenditealane nõustamine

Tööergonoomika

Toetatud töölerakendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2014 aastast erialane töökogemus tegevusterapeudina nii laste kui täiskavsanutega
eesti keel
inglise keel
Õde

Õde

Alla Paales
Kõrgharidus õe erialal

Valu käsitlus

Valuravimite käsitlus ja valu ravi võimalused

Iseseisva õendushooldusteenuse osutamine, nõustamine

Ravimite tarvitamise alane nõustamine

Nõustamine haiguse ja haigussümptomitega toimetulekuks ja toetamiseks

Haigusteadlikkuse alane nõustamine

Toitumisnõustamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 1980.a erialane töökogemus õena nii laste kui täiskasvanutega

Alates 1996.a erialane töökogemus õena neuroloogia osakonnas ja polikliinilises töös

Alates 2012.a erialane töökogemus vanemõena iseseisvas statsionaarses õendusabis

eesti keel
vene keel
Logopeed, eripedagoog

Logopeed, eripedagoog

Laine Lilleoja

Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (MA)

Logopeedi kutse,
tase 7

Kommunikatsioonivõime hindamine

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel

Koolivalmiduse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Kõne voolavuse teraapia

Müofunktsionaalne teraapia

Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016. aastast erialane töökogemus logopeedina

eesti keel
inglise keel
Psühholoog

Psühholoog

Katrin Roose

Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Psühholoogiline nõustamine

Tööalase läbipõlemise ennetamine

Kriisinõustamine

Raseduskriisinõustamine

Leinanõustamine

Lahenduskeskne lühiteraapia

Lõdvestustehnikad

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2018. aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

Alates 2019. aastast töökogemus raseduskriisinõustajana

Alates 2019. aastast töökogemus tööpsühholoogina

eesti keel
inglise keel
Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja

Rita Anton-Lauga
Keskharidus

Kogemusnõustajate baaskoolitus ja täiendõpe, Kogemusnõustajate Koja registris alates 2019

Kogemusnõustamine:

 • pikaajaline füüsiline haigus
 • vaimne tervis
 • elukriisid
 • peretöö
 • töö raskete kliendijuhtumitega – kriisitöö (s.h lein) ja hälbiv käitumine

Individuaalnõustamine ja grupinõustamine

Loovkirjutamine

Loodus- ja loomateraapia (s.h metsateraapia)

Tugiisikuteenus

Kriminaalpreventsioon ja riski hindamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2019. a erialane töökogemus kogemusnõustajana

Alates 2019. a erialane töökogemus lastele ja peredele tugiisikuna

Töökogemus kriminaalhooldus-
ametnikuna, linnavalitsuse juristina sotsiaaltööosakonnas ja kohtutäituri büroos täitemenetlushaldurina

Töökogemus vabatahtlikuna vaimse ja füüsilise erivajadusega laste hoiuteenusel

eesti keel
vene keel
Spordifüsioterapeut, lektor

Spordifüsioterapeut, lektor

Siret Kalbus
Kõrgharidus füsioteraapia erialal

Füsioteraapia

Spordimassaaž

Kinesioteipimine

Era- ja rühmatreeningute läbiviimine

Tööergonoomika

Dry needling

Alates 2014. aastast erialane töökogemus erinevate spordialade tipp- ja harrastussportlastega

Alates 2017 aastast spordifüsioteraapia aine õpetamine spordisuuna gümnasistidele

eesti keel
inglise keel
Kliiniline logopeed, eripedagoog

Kliiniline logopeed, eripedagoog

Külli Reino
Kõrgharidus logopeedia erialal (MSc)

Logopeedi, eripedagoogi kutse, kliiniline logopeed tase 7

Kõne arengu hindamine

Hääldusprobleemide hindamine

Imemis-, mälumis- ja neelamismustri hindamine

Koolivalmiduse, s.h. kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine

Kõne voolavuse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Väikse lapse imemis- ja mälumisfunktsiooni arendamine

Kõne voolavuse teraapia

Spetsiifiliste kirjutamis- ja lugemishäirete ületamise teraapia

Neelamisteraapia

Motiveeriv intervjueerimine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2016 erialane töökogemus kooli väikerühma õpetaja-eripedagoogina

Alates 2000 erialane töökogemus tasandusrühma logopeed-eripedagoogina

Alates 2007 erialane töökogemus rehabilitatsiooni-
meeskonnas logopeedi ja eripedagoogina

Alates 1998 erialane töökogemus lasteaia logopeedina

eesti keel
inglise keel
vene keel
prantsuse keel
Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog

Annika Raudoja

Kõrgharidus eripedagoogika õppekava sotsiaalpedagoogika erialal (BSc ja MA)

Sotsiaalpedagoog, tase 7 kutse

Sotsiaalpedagoogiline hindamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Karjäärinõustamine

Motiveeriv intervjueerimine

Alates 1998. aastast erialane töökogemus täiskasvanute, noorte ja lastega

Alates 2014. aastast õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast rehabilitatsiooni-
meeskonna sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast kooli sotsiaalpedagoogi kogemus

eesti keel
Toitumisterapeut, treener

Toitumisterapeut, treener

Sirje Hendla

Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja kutse

Toitumisteraapia

Funktsionaalne toitumisnõustamine

Toitumisnõustamine

Aeroobikatreeningute läbiviimine

Liikumisõpetus lasteaias

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Alates 2013.a erialane töökogemus toitumisnõustajana

Alates 2018.a erialane töökogemus toitumisterapeudina

Alates 1993.a töökogemus aeroobikatreenerina

eesti keel
vene keel
Massöör

Massöör

Madis Rembel
Keskeriharidus

Klassikaline massaaž

Ravimassaaž

Tsooniteraapia ehk tallamassaaž

Reiki

Beebide msassaaž

Alates 2007.a töökogemus massöörina

eesti keel
vene keel
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Liina Lattik

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc ja MSc)

Füsioterapeudi kutsekvalifikatsioon, tase 7

Füsioteraapia

Abivahendialane nõustamine

Massaaž

Kinesioteipimine

Beebide ja väikelaste ujutamine

Alates 2015. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina nii laste kui täiskasvanutega

eesti keel
inglise keel
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Elin Suits

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Füsioterapeudi kutsekvalifikatsioon, tase 7
Personaaltreeneri kutse, EQF tase 4
Pilatese treeneri kutse, matipilatese I tase
Füsioteraapia, sh. neurofüsioteraapia täiskasvanutele ja lastele
Abivahendialane nõustamine
Massaaž
Kinesioteipimine
Beebide ja väikelaste ujutamine
Esmaabi

Alates 2002.a erialane töökogemus füsioterapeudina nii laste kui täiskasvanutega
Alates 2011.a kogemus Pilatese treenerina

eesti keel
inglise keel
vene keel
Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja

Meelika Siilsalu
Keskharidus

Kogemusnõustamine:

 • diabeet
 • liikumiserivajadus
 • nägemiserivajadus
 • amputatsioon
 • siirdatud organ
 • depressioon

Erinevad nõustamistehnikad

Andmekaitse

Alates 2011 töötanud kogemusnõustajana ja kogemusnõustamis-
teenuse väljatöötajana
eesti keel
vene keel
Kvaliteedijuht, andmekaitse spetsialist

Kvaliteedijuht, andmekaitse spetsialist

Margery Roosimaa

Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal (MSc)

Sotsiaalteenuste korraldus Eestis, s.h. tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsioon, kohaliku omavalituse teenused

Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine (ISO 9001:2015, EQUASS Assurance, Eesti Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhised)

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Alates 2005 aastast rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi ja sotsiaaltöötaja kogemus

Alates 2010 aastas ESF projektijuhi ja rehabilitatsiooni-
teenuste arenduse kogemus- 6 aastat

Alates 2010 aastast kvaliteedi-
juhtimissüsteemide rakendamise kogemus – esmalt EQUASS Assurance, 2016 aastast alates ISO 2019:2015 ja Eesti Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhised

Alates 2012 aastast täiskasvanute koolitaja kogemus -TÜ Pärnu Kolledži lektorina ja täiskasvanute koolitajana läbi erinevate koolituste, 2019 aastast Midro Koolituskeskus

Alates 2018 aastast isikuandmete kaitse alane kogemus

Alates 2013 aastast sotsiaalteenuste rahastajate ja teenuse osutajate nõustamine ja koolitused

eesti keel
Tegevjuht, koolitaja

Tegevjuht, koolitaja

Kristi Rembel-Tõnisson

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)

Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Eestis

Tööalase rehabilitatsiooni juhtumikorraldajate koolitaja

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Füsioteraapia

Tegevusteraapia

Abivahendialane nõustamine

Alates 2007.a ettevõtte juhi ja rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi kogemus

Alates 2004.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Alates 2004.a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2017 aastast töökogemus  tööergonoomika valdkonnas

eesti keel
vene keel

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

teele-usk

Teele Usk

Haridus

Kõrgharidus tegevusteraapia erialal

Pädevus

Tegevusteraapia

Abivahenditealane nõustamine

Tööergonoomika

Toetatud töölerakendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2014 aastast erialane töökogemus tegevusterapeudina nii laste kui täiskavsanutega

Keeled

eesti keel

inglise keel

Õde

Meditsiiniõde Alla Paales

Alla Paales

Haridus

Kõrgharidus õe erialal

Pädevus

Valu käsitlus

Valuravimite käsitlus ja valu ravi võimalused

Iseseisva õendushooldusteenuse osutamine, nõustamine

Ravimite tarvitamise alane nõustamine

Nõustamine haiguse ja haigussümptomitega toimetulekuks ja toetamiseks

Haigusteadlikkuse alane nõustamine

Toitumisnõustamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 1980.a erialane töökogemus õena nii laste kui täiskasvanutega

Alates 1996.a erialane töökogemus õena neuroloogia osakonnas ja polikliinilises töös

Alates 2012.a erialane töökogemus vanemõena iseseisvas statsionaarses õendusabis

Keeled

eesti keel

vene keel

Spordifüsioterapeut, lektor

Siret_Kalbus

Siret Kalbus

Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal

Pädevus

Füsioteraapia

Spordimassaaž

Kinesioteipimine

Era- ja rühmatreeningute läbiviimine

Tööergonoomika

Dry needling

Kogemus

Alates 2014. aastast erialane töökogemus erinevate spordialade tipp- ja harrastussportlastega

Alates 2017 aastast spordifüsioteraapia aine õpetamine spordisuuna gümnasistidele

Keeled

eesti keel

inglise keel

Kliiniline logopeed, eripedagoog

Külli_Reino2

Külli Reino

Haridus

Kõrgharidus logopeedia erialal (MSc)

Pädevus

Logopeedi, eripedagoogi kutse, kliiniline logopeed tase 7

Kõne arengu hindamine

Hääldusprobleemide hindamine

Imemis-, mälumis- ja neelamismustri hindamine

Koolivalmiduse, s.h. kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine

Kõne voolavuse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Väikse lapse imemis- ja mälumisfunktsiooni arendamine

Kõne voolavuse teraapia

Spetsiifiliste kirjutamis- ja lugemishäirete ületamise teraapia

Neelamisteraapia

Motiveeriv intervjueerimine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2016 erialane töökogemus kooli väikerühma õpetaja-eripedagoogina

Alates 2000 erialane töökogemus tasandusrühma logopeed-eripedagoogina

Alates 2007 erialane töökogemus rehabilitatsiooni-
meeskonnas logopeedi ja eripedagoogina

Alates 1998 erialane töökogemus lasteaia logopeedina

Keeled

eesti keel
inglise keel
vene keel
prantsuse keel

Sotsiaalpedagoog

Annika Raudoja

Haridus

Kõrgharidus eripedagoogika õppekava sotsiaalpedagoogika erialal (BSc ja MA)

Pädevus

Sotsiaalpedagoog, tase 7 kutse

Sotsiaalpedagoogiline hindamine

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Karjäärinõustamine

Motiveeriv intervjueerimine

Kogemus

Alates 1998. aastast erialane töökogemus täiskasvanute, noorte ja lastega

Alates 2014. aastast õppenõustamiskeskuse sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast rehabilitatsiooni-
meeskonna sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoogi kogemus

Alates 2018. aastast kooli sotsiaalpedagoogi kogemus

Keeled

eesti keel

Toitumisterapeut, treener

sirje-hendla

Sirje Hendla

Haridus

Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Pädevus

Põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja kutse

Toitumisteraapia

Funktsionaalne toitumisnõustamine

Toitumisnõustamine

Aeroobikatreeningute läbiviimine

Liikumisõpetus lasteaias

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2013.a erialane töökogemus toitumisnõustajana

Alates 2018.a erialane töökogemus toitumisterapeudina

Alates 1993.a töökogemus aeroobikatreenerina

Keeled

eesti keel
vene keel

Massöör

madis_rembel

Madis Rembel

Haridus

Keskeriharidus

Pädevus

Klassikaline massaaž

Ravimassaaž

Tsooniteraapia ehk tallamassaaž

Reiki

Beebide msassaaž

Kogemus

Alates 2007.a töökogemus massöörina

Keeled

eesti keel
vene keel

Füsioterapeut

Liin_Lattik

Liina Lattik

Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc ja MSc)

Pädevus

Füsioterapeudi kutsekvalifikatsioon, tase 7

Füsioteraapia

Abivahendialane nõustamine

Massaaž

Kinesioteipimine

Beebide ja väikelaste ujutamine

Kogemus

Alates 2015. aastast erialane töökogemus füsioterapeudina nii laste kui täiskasvanutega

Keeled

inglise keel
eesti keel

Kogemusnõustaja

meelika_siilsalu

Meelika Siilsalu

Haridus

Keskharidus

Pädevus

Kogemusnõustamine:

diabeet
liikumiserivajadus
nägemiserivajadus
amputatsioon
siirdatud organ
depressioon

Erinevad nõustamistehnikad

Andmekaitse

Kogemus

Alates 2011 töötanud kogemusnõustajana ja kogemusnõustamis-
teenuse väljatöötajana

Keeled

eesti keel
vene keel

Kvaliteedijuht, andmekaitse spetsialist

margery_roosimaa

Margery Roosimaa

Haridus

Kõrgharidus sotsiaaltöö erialal (MSc)

Pädevus

Sotsiaalteenuste korraldus Eestis, s.h. tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsioon, kohaliku omavalituse teenused

Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine (ISO 9001:2015, EQUASS Assurance, Eesti Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhised)

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Kogemus

Alates 2005 aastast rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi ja sotsiaaltöötaja kogemus

Alates 2010 aastas ESF projektijuhi ja rehabilitatsiooni-
teenuste arenduse kogemus- 6 aastat

Alates 2010 aastast kvaliteedi-
juhtimissüsteemide rakendamise kogemus – esmalt EQUASS Assurance, 2016 aastast alates ISO 2019:2015 ja Eesti Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhised

Alates 2012 aastast täiskasvanute koolitaja kogemus -TÜ Pärnu Kolledži lektorina ja täiskasvanute koolitajana läbi erinevate koolituste, 2019 aastast Midro Koolituskeskus

Alates 2018 aastast isikuandmete kaitse alane kogemus

Alates 2013 aastast sotsiaalteenuste rahastajate ja teenuse osutajate nõustamine ja koolitused

Keeled

eesti keel

Tegevjuht, koolitaja

kristi_rembel_tonisson

Kristi Rembel-Tõnisson

Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)

Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Pädevus

Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni korraldus Eestis

Tööalase rehabilitatsiooni juhtumikorraldajate koolitaja

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Rehabilitatsiooni-
programmide välja töötamine

Tööergonoomika

Füsioteraapia

Tegevusteraapia

Abivahendialane nõustamine

Kogemus

Alates 2007.a ettevõtte juhi ja rehabilitatsiooni-
meeskonna juhi kogemus

Alates 2004.a erialane töökogemus füsioterapeudina

Alates 2004.a erialane töökogemus tegevusterapeudina

Alates 2017 aastast töökogemus tööergonoomika valdkonnas

Keeled

eesti keel
vene keel

Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja Rita Anton-Lauga

Rita Anton-Lauga

Haridus

Keskharidus

Pädevus

Kogemusnõustajate baaskoolitus ja täiendõpe, Kogemusnõustajate Koja registris alates 2019

Kogemusnõustamine:

pikaajaline füüsiline haigus
vaimne tervis
elukriisid
peretöö
töö raskete kliendijuhtumitega – kriisitöö (s.h lein) ja hälbiv käitumine

Individuaalnõustamine ja grupinõustamine

Loovkirjutamine

Loodus- ja loomateraapia (s.h metsateraapia)

Tugiisikuteenus

Kriminaalpreventsioon ja riski hindamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2019. a erialane töökogemus kogemusnõustajana

Alates 2019. a erialane töökogemus lastele ja peredele tugiisikuna

Töökogemus kriminaalhooldus-
ametnikuna, linnavalitsuse juristina sotsiaaltööosakonnas ja kohtutäituri büroos täitemenetlushaldurina

Töökogemus vabatahtlikuna vaimse ja füüsilise erivajadusega laste hoiuteenusel

Keeled

eesti keel
vene keel

Psühholoog

Psühholoog Katrin Roose

Katrin Roose

Haridus

Kõrgharidus psühholoogia erialal (BSc)

Pädevus

Psühholoogiline nõustamine

Tööalase läbipõlemise ennetamine

Kriisinõustamine

Raseduskriisinõustamine

Leinanõustamine

Lahenduskeskne lühiteraapia

Lõdvestustehnikad

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2018. aastast erialane töökogemus psühholoogina nii laste kui täiskasvanutega

Alates 2019. aastast töökogemus raseduskriisinõustajana

Alates 2019. aastast töökogemus tööpsühholoogina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Logopeed, eripedagoog

Logopeed, eripedagoog

Laine Lilleoja

Haridus

Kõrgharidus eripedagoogika ja logopeedia erialal (MA)

Pädevus

Logopeedi kutse,
tase 7

Kommunikatsioonivõime hindamine

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel

Koolivalmiduse hindamine

Kõnearendus

Häälikuseade

Kõne voolavuse teraapia

Müofunktsionaalne teraapia

Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine

Isikuandmete kaitse sotsiaalvaldkonnas

Kogemus

Alates 2016. aastast erialane töökogemus logopeedina

Keeled

eesti keel
inglise keel

Füsioterapeut

Elin Suits

Haridus

Kõrgharidus füsioteraapia erialal (BSc)
Kõrgharidus liikumis- ja sporditeaduste erialal (MSc)

Pädevus

Füsioterapeudi kutsekvalifikatsioon, tase 7
Personaaltreeneri kutse, EQF tase 4
Pilatese treeneri kutse, matipilatese I tase
Füsioteraapia, sh. neurofüsioteraapia täiskasvanutele ja lastele
Abivahendialane nõustamine
Massaaž
Kinesioteipimine
Beebide ja väikelaste ujutamine
Esmaabi

Kogemus

Alates 2002.a erialane töökogemus füsioterapeudina nii laste kui täiskasvanutega
Alates 2011.a kogemus Pilatese treenerina

Keeled

eesti keel
inglise keel
vene keel

Asukoht Vaksali 17A, Tartu, raudtee- ja bussijaama lähedal:

Tartu kesklinna bussijaamast on meieni 1,7km ja võtab jalutades aega ca 23 minutut. Meie läheduses liiguvad bussiliinid: 1, 3, 9, 10 ja 25. Asume raudteejaama vahetus läheduses.

Autoga tulles on tasuta parkimine Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Activitas on ligipääsetav ratastooliga. Avalikust parklast ja sisehoovi parklast  pääseb peaukseni mööda asfaldi ja sillutuskiviga kaetud kõnniteed. Peaukseni viib 9,4m käsipuuga kaldtee ja Koridoris asub 5m käsipuuga kaldtee. Teele jääb 4 ust, mis on laiemad kui 86cm, lävepaku kõrgusega kuni 2,5cm.

Tutvu allpool ka läheduses olevate ööbimisvõimalustega.

Pidev tegevuse analüüs ja täiustamine tagab parema teenuste kvaliteedi:

74%

Kliendid hindasid koostööd spetsialistidega väga heaks

64%

Saadud teenuseid hindas enda jaoks väga kasulikuks

83%

Teenusel saavutatud tulemustega olid kliendid väga rahul

89,5%

Meie klientidest soovitaksid saadud teenust teistele edasi

Klientide tagasiside:

Mina jõudsin Activitasse läbi Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni. Mureks seljavalud, vasaku kehapoole tuimus ja vasaku silma tõmblused.

Enne nende juurde jõudmist olin ma kaotanud vähimagi usu tervenemisse, valuvabasse ellu ja kõikidesse spetsialistidesse. Kuid juba peale esimest kohtumist füsioterapeudiga sain aru, et siin majas käivad asjad teisiti. Ma tundsin, et minu probleemiga tegeldakse, otsitakse lahendusi ja mis kõige olulisem, lähtutakse minu personaalsetest vajadustest. Treeningutega kohanemine oli raske. Kodus treeningkavadest kinnipidamine veelgi raskem. Kuid ma tundsin üsna pea, et need aitavad – tekkis usaldus ja usaldusest motivatsioon.

Tänu minuga tegelenud inimestele Activitases suudan ma täna enda eest ise hoolt kanda – võimelda ja treenida selliselt, et hoida korras oma keha füüsilist poolt. Arvutiga töötades kasutada võtteid, mis ennetavad minu selja probleeme ja valu. Lühidalt öeldes – ma suudan teha kõike, mida iganes ma soovin!

Rita Anton-LaugaTööalane rehabilitatsioon

Minu kogemus Activitases on üdini postitiivne! Pöördusin oma käte probleemidega nende poole, kuna just neid peetakse üheks parimaks rehabilitatsiooni kohaks, ja nii see on.

Mul on lõigatud paremal käel karpaalkanal ja oli ka planeeritud vasaku käe operatsioon selle aasta algusesse, kuid tänu tublidele terapeutidele Teelele ja Lisellile pöördus käe olukord nii heaks, et operatsiooni ei olnud vaja teha. Võiks öelda et ime.

Inimesed kes minuga tegelesid arvestasid väga minu soovide ja võimalustega teraapia osas, nad on heatahtlikud ning empaatilised! Oma ala profid!
Soovitan kõigile kelle käed teevad valu pöörduda nende poole, sest sealt saate kindlasti abi.

Kairika TammepuuTööalane rehabilitatsioon

Olen enda lapsega ujumistundides käinud sellest ajast kui laps 5 kuune. Ujumine on aidanud muuta teda julgemaks ja osavamaks vees. Eriti hästi on aidanud see kaasa ka füüsilisele arengule. Lapsele meeldib väga vesi ja ujumine. Ujumine ja karastamine aitab ka haigusi ennetada.

Ethel JuuremaaBeebide ja väikelaste ujutamine

Mulle meeldis seal kõik peale selle, et pidin vara tõusma.

See oli minu ja mu trennikaaslastele väga kasulik kogemus. Kuna see arendas meid füüsiliselt kui ka vaimselt (tross tõmbas kovasti ja pidi kinni hoidma tugevalt.) Seda oli vaja selleks, et saada osavust spordist mida ma pole kunagi teinud.

Seda sooviks ma järgmine suvi ka korrata sest see oli väga tore

Joss Reio TeralVeelaua laager

Osalesin programmis 2012-2013 aastal. Seljaprobleemid on mul olnud juba väga ammusest ajast.

Programmis osaledes sain väga palju head nõu, kuidas igapäevaselt toime tulla ja kuidas on võimalik, kulutades iga päev veidike aega, oma tervise heaks väga palju teha.

Tänu programmis osalemisele, sain omale ka selja-korseti, mis võimaldab päevadel, kui selg valutab, lihtsamalt hakkama saada ja tegeleda oma igapäevaste toimetustega

Ave OadProgramm Pööra selg seljavalule

Füsioteraapia tulemusena suudan iseseisvamalt püsti tõusta võrreldes aasta algusega.

Tegevusteraapia tulemusena leidsin asendid ja liigutused, kuidas ennastsäästvalt istuda arvutilaua taga ning treenida samaaegselt „tööd“ tehes ka parema käe sõrmi. Tänu õigele kehaasendile suudan pikemalt arvutitaga töötada.

Vestlused psühholoogiga aitasid mul näha paremini ennast ja oma suhtumisi-hoiakuid, mis on kavatsuste elluviimisel enamasti kõige suurem takistus igapäevases elus

Katrin PuuseppRehabilitatsiooniteenus

Osalesin ajavahemikus 2016 september – 2017 mai tööalasel rehabilitatsioonil OÜ Activitases. Minu probleemiks oli, et alaselja valude tulemusena on saanud kahjustada närv seljas, mille tõttu ei liigu parem labajalg nagu tervel inimesel.

Soovitan pöörduda oma seljavaluga/muredega koheselt spetsialistide poole, mitte ootama jääda, millal valud ise üle lähevad. Tänu füsioterapeudi nõuannetele ja harjutustele on valuhood seljas vähenenud ning kõndimine paremaks muutunud.

Ole julge abi küsima.

Riho HeinTööalane rehabilitatsioon

Majutus soodsalt -10%, alates 13,50 €

Hektor Design Hostel asub Activitasest lühikese jalutuskäigu kaugusel (mõnisada meetrit) mööda kõnniteed. Moodsa disainilahendusega hostel pakub erinevas suuruses tube koos kõige vajaminevaga. Maja on ratastoolikasutaja sõbralik, varustatud kaldtee ja liftiga. Olemas on spetsiaalselt kohandatud toad ratastooliga liiklejatele.

Hostelis on moodne jõusaal ja joogaruum, lounge lauajalgpalli ja  projektoriga filmiõhtute korraldamiseks, saun, pesuruum ja täisvarustusega ühisköök ning muidugi täisteenindusega kohvik Hektor Cafe koos raamatukoguga maja esimesel korrusel.

Soodustuse saamise kohta küsi lisainfot Activtas teenuste broneerimisel. Tööalase rehabilitatsiooni saajatele maksab töötukassa sõidu ja majutustoetust maksimaalselt 26 eur päevas.

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Küsi nõu / broneeri aeg

Helista

E-R 9.00-17.00

50 13 410

koostööpartnerid