Rehabilitatsioon ja ergonoomika

Teenused ja tooted tööelu ning igapäevaelu parandamiseks

12 aastat kogemust, 20 000 lahendust

TEENUSED/TOOTED

Teenuse saamine on lihtne:

tasuta

Kui laps või täiskasvanu on suunatud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalsele rehabilitatsioonile /loe täpsemalt/

Täiskasvanud tööealisele inimesele (16 aastased ja vanemad), kes on suunatud Töötukassa poolt tööalasele rehabilitatsiooni  teenusele tegevuskava alusel või programmi.  /loe täpsemalt/

osaliselt tasuta

Kui teie poolt valitud teenuste maksumus on suurem või te vajate teenuseid suuremas mahus, kui on riiklik rahastus sotsiaalse rehabilitatsiooni või tööalase rehabilitatsiooni teenustele on teil võimalus tasuda teenuste eest osaliselt ise.

tasuliselt

Piisab vaid registreerimisest. Õigeaegse reageerimisega on võimalik ennetada probleemide süvenemist. /loe täpsemalt/

Hoolime oma klientidest ja soovime aidata:

Info ja tugi kogu teenuste saamise vältel

Selgitame lihtsalt ja läbipaistvalt Teie õigusi ja võimalusi.  Lahendame teenustel osalemisega ettetulevad takistused ja võimalusel arvestame Teile sobivate aegadega.

Personaalne lähenemine

Koostöös Teiega toome välja probleemid, püstitame eesmärgid ja planeerime tegevused – keskendume tulemusele. Saate avaldada oma ootusi ja soove ning teha ettepanekuid teenuste paremaks muutmiseks.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

Tegevusterapeut

Teele Usk

Haridus

Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal.

Koolitused

Istumisasendi hindamine ja ratastooli kohandamine, erinevate diagnoosidega laste taastusravi meetodid, käefunktsiooni hindamise test ARAT, käeroboti Armeo kasutamine, arvuti-ja kommunikatsiooniabivahendid ning spordialad liikumispuudega inimestele.

Kogemused

Erialase töö kogemust taastusravis ja rehabilitatsiooni meeskonnas üle kahe aasta. Töötanud põhiliselt neuroloogiliste ning ortopeediliste probleemidega laste kui ka täiskasvanutega.
Õde

Õde

Katrin Randviir

Haridus

Rakenduskõrgharidus õe erialal, omandamisel magistrikraad õendusjuhtimises.

Koolitused

Kogemused

Kehtiv kutsetunnistus ja erialast töökogemust õena 13 aastat hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonnas, kus omandatud erialane praktiline kogemus nii täiskasvanute kui lastega.
Spordifüsioterapeut

Spordifüsioterapeut

Siret Kalbus

Haridus

Rakenduslik kõrgharidus füsioterapeudi erialal

Koolitused

Läbinud kinesioteipimise, dynamic teipimise ja Ribcage- the missing link in sports physiotherapy ja dry needling ehk kuivnõelravi koolitused

Kogemused

Spordifüsioteraapia kogemus igas vanuses harrastus- ja tippsportlastega üle 4 aasta. Peamiseks tegevusalaks on skeleti-lihassüsteemi probleemide ennetamine ning taastusravi. Oskus läbi viia rühmateraapiaid ja treeninguid
Logopeed, eripedagoog

Logopeed, eripedagoog

Külli Reino

Haridus

Kliinile logopeed, tase 7, logopeedia magistri kraad, eripedagoogi kutse, väikeklassi õpetaja ja logopeed.

Koolitused

Läbitud erinevaid koolitusi väikelaste ja koolieelikute arengutaseme  ja kõne  hindamise, õpetuse  ja teraapia planeerimise ning  läbiviimise alal, koolivalmiduse hindamise, lapse erivajaduse ja varajase märkamise,  pervasiivsete arenguhäirete alal, abiõpe koolis.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus oma erialal eelkõige lastega töötades üle 7 aasta. Töökogemus pervasiivse arenguhäire, intellektipuude ja kõne erivajadusega lastega töötamisel üle 16 aasta.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog

Annika Raudoja

Haridus

Kõrgharidus sotsiaalpedagoogika erialal. Tartu Ülikool, haridusteaduskond, eripedagoogika õppekava baccalaureusartiumi kraad sotsiaalpedagoogika erialal. Diplom võrdsustatud magistrikraadiga.

Koolitused

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsioon ja tööks vajalikud kompetentsid ning järjepidev erialane enesetäiendus. Koolituste käigus on läbitud vajalikud oskused kliendi toimetuleku hindamiseks, individuaal-, grupi- ja võrgustikutööks.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanute ja lastega töötades oma erialal alates aastast 2018 Erialased kogemused töös lastega 10 aastat. Laste ja noorte arengu toetamine hariduse omandamisel. Sotsiaalsete probleemide märkamine ning ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine nii individuaal- kui võrgustikutöös. Lapse sotsiaalse olukorra väljaselgitamine, lapsevanemate ja haridusasutustöötajate nõustamine, valdkonnaalase teavitustöö läbiviimine, koostöövõrgustike töös osalemine.

Erialased kogemused täiskasvanutega töös 16 aastat. Täiskasvanud klientidele resotsialiseerivate ja psühholoogiliste sekkumiste kavandamine ja sotsiaalse kohanemise soodustamine, mille eesmärgiks oli konkurentsivõime tõstmine ja ühiskonnas parema toimetuleku tagamine.

Toitumisterapeut, treener

Toitumisterapeut, treener

Sirje Hendla

Haridus

Bakalaureuse kraad kehakultuuri erialal.

Koolitused

Põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja kutse, aeroobikatreeneri kutse. Läbitud Annely Sootsi Tervisekoolis toitumisnõustaja,  toitumisterapeudi ja funktsionaalse toitumisteraapia aluste õpe.

Kogemused

23 aastat aeroobikatreeneri kogemust. Laste liikumistreeningute juhendamise kogemus. Üle 5 aasta toitumisalase nõustamise ning kaalugruppide läbiviimise kogemust.
Psühholoog

Psühholoog

Annika Maarend

Haridus

BA kraad psühholoogia erialal. Omandamisel MA kraad visuaalkunstiteraapias.

Koolitused

Läbitud loovteraapia ja visuaalkunstiteraapia, karjäärinõustamise, nõustamis- ja juhtimise, kasvatusraskustega laste ja laste probleemkäitumise, kriisikäitumise koolitused, motiveeriva intervjueerimise ning lahenduskeskse lühiteraapia kursused.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus oma erialal nii laste kui ka täsiaksvanutega töötades üle 7 aasta.
Massöör

Massöör

Madis Rembel

Koolitused

Läbinud klassikalise massaaži ja ravimassaaži, beebide massaži, tallamassaaži ning reiki koolitused.

Haridus

Keskeriharidus.

Kogemused

Omab kogemust massöörina üle 10 aasta.
Sotsiaaltöötaja

Sotsiaaltöötaja

Kristi Grünberg

Haridus

Rakenduslik kõrgharidus sotsiaaltöö korralduse erialal. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala magistri kraad.

Koolitused

Läbitud juhtumipõhise võrgustikutöö koolitus ning sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanutega töötades oma erialal üle 9 aasta, lastega töötades üle 3 aasta.
Füsioterapeut

Füsioterapeut

Liina Lattik

Haridus

Magistrikraad füsioteraapia erialal. Füsioterapeudi kutsekvalifikatsiooni 7 tase.

Koolitused

Läbinud kinesioteipimise, spordivigastuste ennetamise ja rühi korrigeerimis koolitused.

Kogemused

Erialane töökogemus üle aasta. Omab praktilisi kogemusi erinevatest Eesti haiglatest ning töötamisel sportlastega. Rehabilitatsiooni kogemus laste ja täiskasvanutega. Valdab erinevaid massaažitehnikaid ning on olemas regulaarne praktiline kogemus. Kogemused individuaal- ja rühma füsioteraapia tundide läbiviimisel saalis ja basseinis. Oskused ja kogemused värske operatsioonijärgse teraapia teostamiseks.
Kogemusnõustaja

Kogemusnõustaja

Meelika Siilsalu

Kogemused

Üle 5 aasta töökogemust kogemusnõustamisteenuse kujundamisel ja kogemusnõustajana.

Koolitused

Läbitud kogemusnõustaja koolitus, baasväljaõpe kogemusnõustajate täiendkoolitusele. Lahenduskeskse lühiteraapia kursus, probleemide ja konfliktide lahendamine klienditeeninduses. Puuetega inimeste Iseseisva elu põhimõtteid käsitlev kursus ja konfidentsiaalsust ning andmekaitset hõlmav juriidiline kursus. Töölepingu ning töötervishoiu- ja tööohutuse seadused väikeettevõtjale.

Haridus

Keskharidus
Kvaliteedijuht

Kvaliteedijuht

Margery Roosimaa

Haridus

Omandatud bakalaureusekraad ja magistrikraad sotsiaaltöö erialal.

Koolitused

Läbitud juhtumipõhise vorgustikutöö, EQUASS konsultandi koolitus, “Tõenduspohiste sekkumiste välja töötamise ja ellurakendamine rahvatervises: sissejuhatus IM lähenemisse”

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanutega töötades sotsiaaltöötaja ja meeskonna juhina alates 2005 aastast- 3 aastat. 2010 aastas ESF projekti juhtimise ja rehabilitatsiooniteenuste arenduse kogemus- 6 aastat. EQUASS Assurance rakendamise kogemus alates 2010 aastast. 2012 aastast rehabilitatsioonispetsialistide koolituskogemus TÜ Pärnu Kolledži lektorina ja täiskasvanute koolitajana.
Meeskonna juht

Meeskonna juht

Kristi Rembel-Tõnisson

Haridus

BA kraad füsioteraapia erialal, MA liikumis- ja sporditeaduste erialal.

Koolitused

Läbitud tegevusterapeudi assistendi, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti, abivahendi spestialisti, täiskasvanute füsioteraapiaalased koolitused.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus nii täiskasvanute kui ka lastega töötades füsioterapeudi ja tegevusterapeudina üle 12 aasta. Rehabilitatsioonimeeskonna juhtimise kogemus üle 9 aasta.

Parima tulemuse tagab professionaalne meeskond:

Tegevusterapeut

teele-usk

Teele Usk

Haridus

Rakenduskõrgharidus tegevusteraapia erialal.

Koolitused

Istumisasendi hindamine ja ratastooli kohandamine, erinevate diagnoosidega laste taastusravi meetodid, käefunktsiooni hindamise test ARAT, käeroboti Armeo kasutamine, arvuti-ja kommunikatsiooniabivahendid ning spordialad liikumispuudega inimestele.

Kogemused

Erialase töö kogemust taastusravis ja rehabilitatsiooni meeskonnas üle kahe aasta. Töötanud põhiliselt neuroloogiliste ning ortopeediliste probleemidega laste kui ka täiskasvanutega.

Õde

mari_teugjas-koit

Mari Teugjas-Koit

Haridus

Rakenduskõrgharidus õe erialal, omandamisel magistrikraad õenduspedagoogikas.
Läbitud andragoogika ja kõrgkoolipedagoogika, arenguspsühholoogia ja sotsiaalpedagoogika kursused magistriõppes, lisaks erialane praktiline kogemus nii täiskasvanute kui lastega.

Koolitused

Läbitud andragoogika ja kõrgkoolipedagoogika, arenguspsühholoogia ja sotsiaalpedagoogika kursused magistriõppes, lisaks erialane praktiline kogemus nii täiskasvanute kui lastega.

Kogemused

Kehtiv kutsetunnistus ja erialast töökogemust õena enam kui 5 aastat erakorralise meditsiini osakonnas.

Õde

Katrin_Randviir

Katrin Randviir

Haridus

Rakenduskõrgharidus õe erialal, omandamisel magistrikraad õendusjuhtimises.

Koolitused
Kogemused

Kehtiv kutsetunnistus ja erialast töökogemust õena 13 aastat hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonnas, kus omandatud erialane praktiline kogemus nii täiskasvanute kui lastega.

Spordifüsioterapeut

Siret_Kalbus

Siret Kalbus
Haridus

Rakenduslik kõrgharidus füsioterapeudi erialal.

Koolitused

Läbinud kinesioteipimise, dynamic teipimise ja Ribcage- the missing link in sports physiotherapy koolitused.

Kogemused

Spordifüsioteraapia kogemus igas vanuses harrastus- ja tippsportlastega üle 2 aasta. Peamiseks tegevusalaks on skeleti-lihassüsteemi probleemide ennetamine ning taastusravi. Oskus läbi viia rühmateraapiaid ja treeninguid.

Logopeed, eripedagoog

Külli_Reino2

Külli Reino
Haridus

Kliinile logopeed, tase 7, logopeedia magistri kraad, eripedagoogi kutse, väikeklassi õpetaja ja logopeed.

Koolitused

Läbitud erinevaid koolitusi väikelaste ja koolieelikute arengutaseme ja kõne hindamise, õpetuse ja teraapia planeerimise ning läbiviimise alal, koolivalmiduse hindamise, lapse erivajaduse ja varajase märkamise, pervasiivsete arenguhäirete alal, abiõpe koolis.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus oma erialal eelkõige lastega töötades üle 7 aasta. Töökogemus pervasiivse arenguhäire, intellektipuude ja kõne erivajadusega lastega töötamisel üle 16 aasta.

Sotsiaalpedagoog

Annika Raudoja

Haridus

Kõrgharidus sotsiaalpedagoogika erialal. Tartu Ülikool, haridusteaduskond, eripedagoogika õppekava baccalaureusartiumi kraad sotsiaalpedagoogika erialal. Diplom võrdsustatud magistrikraadiga.

Koolitused

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsioon ja tööks vajalikud kompetentsid ning järjepidev erialane enesetäiendus. Koolituste käigus on läbitud vajalikud oskused kliendi toimetuleku hindamiseks, individuaal-, grupi- ja võrgustikutööks.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanute ja lastega töötades oma erialal alates aastast 2018 Erialased kogemused töös lastega 10 aastat. Laste ja noorte arengu toetamine hariduse omandamisel. Sotsiaalsete probleemide märkamine ning ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine nii individuaal- kui võrgustikutöös. Lapse sotsiaalse olukorra väljaselgitamine, lapsevanemate ja haridusasutustöötajate nõustamine, valdkonnaalase teavitustöö läbiviimine, koostöövõrgustike töös osalemine.

Erialased kogemused täiskasvanutega töös 16 aastat. Täiskasvanud klientidele resotsialiseerivate ja psühholoogiliste sekkumiste kavandamine ja sotsiaalse kohanemise soodustamine, mille eesmärgiks oli konkurentsivõime tõstmine ja ühiskonnas parema toimetuleku tagamine.

Toitumisterapeut, treener

sirje-hendla

Sirje Hendla

Haridus

Bakalaureuse kraad kehakultuuri erialal

Koolitused

Põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja kutse, aeroobikatreeneri kutse. Läbitud Annely Sootsi Tervisekoolis toitumisnõustaja,  toitumisterapeudi ja funktsionaalse toitumisteraapia aluste õpe.

Kogemused

23 aastat aeroobikatreeneri kogemust. Laste liikumistreeningute juhendamise kogemus. Üle 5 aasta toitumisalase nõustamise ning kaalugruppide läbiviimise kogemust.

Psühholoog

annika_maarend

Annika Maarend

Haridus

BA kraad psühholoogia erialal. Omandamisel MA kraad visuaalkunstiteraapias.

Koolitused

Läbitud loovteraapia ja visuaalkunstiteraapia, karjäärinõustamise, nõustamis- ja juhtimise, kasvatusraskustega laste ja laste probleemkäitumise, kriisikäitumise koolitused, motiveeriva intervjueerimise ning lahenduskeskse lühiteraapia kursused.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus oma erialal nii laste kui ka täsiaksvanutega töötades üle 7 aasta.

Massöör

madis_rembel

Madis Rembel

Koolitused

Läbinud klassikalise massaaži ja ravimassaaži, beebide massaži, tallamassaaži ning reiki koolitused.

Kogemused

Omab kogemust massöörina üle 10 aasta.

Sotsiaaltöötaja

kristi_ounap

Kristi Grünberg

Haridus

Rakenduslik kõrgharidus sotsiaaltöö korralduse erialal. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala magistri kraad.

Koolitused

Läbitud juhtumipõhise võrgustikutöö koolitus ning sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanutega töötades oma erialal üle 9 aasta, lastega töötades üle 3 aasta.

Füsioterapeut

Liin_Lattik

Liina Lattik
Haridus

Rakenduslik korgharidus füsioteraapia erialal. Magistrikraad füsioteraapia erialal omandamisel.

Koolitused

Läbinud kinesioteipimise koolituse.

Kogemused

Erialane töökogemus üle aasta. Omab praktilisi kogemusi erinevatest Eesti haiglatest ning töötamisel sportlastega. Rehabilitatsiooni kogemus laste ja täiskasvanutega. Valdab erinevaid massaažitehnikaid ning olemas regulaarne praktiline kogemus. Oskused ja kogemused värske operatsiooni järgse teraapia teostamiseks.

Kogemusnõustaja

meelika_siilsalu

Meelika Siilsalu

Kogemused

Üle 5 aasta töökogemust kogemusnõustamisteenuse kujundamisel ja kogemusnõustajana.

Koolitused

Läbitud kogemusnõustaja koolitus, baasväljaõpe kogemusnõustajate täiendkoolitusele. Lahenduskeskse lühiteraapia kursus, probleemide ja konfliktide lahendamine klienditeeninduses. Puuetega inimeste Iseseisva elu põhimõtteid käsitlev kursus ja konfidentsiaalsust ning andmekaitset hõlmav juriidiline kursus. Töölepingu ning töötervishoiu- ja tööohutuse seadused väikeettevõtjale.

Haridus

Keskharidus

Kvaliteedijuht

margery_roosimaa

Margery Roosimaa
Haridus

Omandatud bakalaureusekraad ja magistrikraad sotsiaaltöö erialal.

Koolitused

Läbitud juhtumipõhise vorgustikutöö, EQUASS konsultandi koolitus, “Tõenduspohiste sekkumiste välja töötamise ja ellurakendamine rahvatervises: sissejuhatus IM lähenemisse”

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus täiskasvanutega töötades sotsiaaltöötaja ja meeskonna juhina alates 2005 aastast- 3 aastat. 2010 aastas ESF projekti juhtimise ja rehabilitatsiooniteenuste arenduse kogemus- 6 aastat. EQUASS Assurance rakendamise kogemus alates 2010 aastast. 2012 aastast rehabilitatsioonispetsialistide koolituskogemus TÜ Pärnu Kolledži lektorina ja täiskasvanute koolitajana.

Meeskonna juht

kristi_rembel_tonisson

Kristi Rembel-Tõnisson

Haridus

BA kraad füsioteraapia erialal, MA liikumis- ja sporditeaduste erialal.

Koolitused

Läbitud tegevusterapeudi assistendi, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti, abivahendi spestialisti, täiskasvanute füsioteraapiaalased koolitused.

Kogemused

Rehabilitatsioonikogemus nii täiskasvanute kui ka lastega töötades füsioterapeudi ja tegevusterapeudina üle 10 aasta. Rehabilitatsioonimeeskonna juhtimise kogemus üle 7 aasta.

Asukoht Vaksali 17A, Tartu, raudtee- ja bussijaama lähedal:

Tartu kesklinna bussijaamast on meieni 1,7km ja võtab jalutades aega ca 23 minutut. Meie läheduses liiguvad bussiliinid: 1, 3, 9, 10 ja 25. Asume raudteejaama vahetus läheduses.

Autoga tulles on tasuta parkimine Actvitase maja vastas olevas parklas, Vaksali ja Tiigi tn ääres 90 minutit tähistatult tasuta.

Activitas on ligipääsetav ratastooliga. Avalikust parklast ja sisehoovi parklast  pääseb peaukseni mööda asfaldi ja sillutuskiviga kaetud kõnniteed. Peaukseni viib 9,4m käsipuuga kaldtee ja Koridoris asub 5m käsipuuga kaldtee. Teele jääb 4 ust, mis on laiemad kui 86cm, lävepaku kõrgusega kuni 2,5cm.

Tutvu allpool ka läheduses olevate ööbimisvõimalustega.

Pidev tegevuse analüüs ja täiustamine tagab parema teenuste kvaliteedi:

74%

Kliendid hindasid koostööd spetsialistidega väga heaks

64%

Saadud teenuseid hindas enda jaoks väga kasulikuks

83%

Teenusel saavutatud tulemustega olid kliendid väga rahul

89,5%

Meie klientidest soovitaksid saadud teenust teistele edasi

Klientide tagasiside:

Mina jõudsin Activitasse läbi Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni. Mureks seljavalud, vasaku kehapoole tuimus ja vasaku silma tõmblused.

Enne nende juurde jõudmist olin ma kaotanud vähimagi usu tervenemisse, valuvabasse ellu ja kõikidesse spetsialistidesse. Kuid juba peale esimest kohtumist füsioterapeudiga sain aru, et siin majas käivad asjad teisiti. Ma tundsin, et minu probleemiga tegeldakse, otsitakse lahendusi ja mis kõige olulisem, lähtutakse minu personaalsetest vajadustest. Treeningutega kohanemine oli raske. Kodus treeningkavadest kinnipidamine veelgi raskem. Kuid ma tundsin üsna pea, et need aitavad – tekkis usaldus ja usaldusest motivatsioon.

Tänu minuga tegelenud inimestele Activitases suudan ma täna enda eest ise hoolt kanda – võimelda ja treenida selliselt, et hoida korras oma keha füüsilist poolt. Arvutiga töötades kasutada võtteid, mis ennetavad minu selja probleeme ja valu. Lühidalt öeldes – ma suudan teha kõike, mida iganes ma soovin!

Rita Anton-Lauga
Rita Anton-LaugaTööalane rehabilitatsioon

Minu kogemus Activitases on üdini postitiivne! Pöördusin oma käte probleemidega nende poole, kuna just neid peetakse üheks parimaks rehabilitatsiooni kohaks, ja nii see on.

Mul on lõigatud paremal käel karpaalkanal ja oli ka planeeritud vasaku käe operatsioon selle aasta algusesse, kuid tänu tublidele terapeutidele Teelele ja Lisellile pöördus käe olukord nii heaks, et operatsiooni ei olnud vaja teha. Võiks öelda et ime.

Inimesed kes minuga tegelesid arvestasid väga minu soovide ja võimalustega teraapia osas, nad on heatahtlikud ning empaatilised! Oma ala profid!
Soovitan kõigile kelle käed teevad valu pöörduda nende poole, sest sealt saate kindlasti abi.

Kairika Tammepuu
Kairika TammepuuTööalane rehabilitatsioon

Olen enda lapsega ujumistundides käinud sellest ajast kui laps 5 kuune. Ujumine on aidanud muuta teda julgemaks ja osavamaks vees. Eriti hästi on aidanud see kaasa ka füüsilisele arengule. Lapsele meeldib väga vesi ja ujumine. Ujumine ja karastamine aitab ka haigusi ennetada.

Ethel Juuremaa
Ethel JuuremaaBeebide ja väikelaste ujutamine

Mulle meeldis seal kõik peale selle, et pidin vara tõusma.

See oli minu ja mu trennikaaslastele väga kasulik kogemus. Kuna see arendas meid füüsiliselt kui ka vaimselt (tross tõmbas kovasti ja pidi kinni hoidma tugevalt.) Seda oli vaja selleks, et saada osavust spordist mida ma pole kunagi teinud.

Seda sooviks ma järgmine suvi ka korrata sest see oli väga tore

Joss Reio Teral
Joss Reio TeralVeelaua laager

Osalesin programmis 2012-2013 aastal. Seljaprobleemid on mul olnud juba väga ammusest ajast.

Programmis osaledes sain väga palju head nõu, kuidas igapäevaselt toime tulla ja kuidas on võimalik, kulutades iga päev veidike aega, oma tervise heaks väga palju teha.

Tänu programmis osalemisele, sain omale ka selja-korseti, mis võimaldab päevadel, kui selg valutab, lihtsamalt hakkama saada ja tegeleda oma igapäevaste toimetustega

Ave Oad
Ave OadProgramm Pööra selg seljavalule

Füsioteraapia tulemusena suudan iseseisvamalt püsti tõusta võrreldes aasta algusega.

Tegevusteraapia tulemusena leidsin asendid ja liigutused, kuidas ennastsäästvalt istuda arvutilaua taga ning treenida samaaegselt „tööd“ tehes ka parema käe sõrmi. Tänu õigele kehaasendile suudan pikemalt arvutitaga töötada.

Vestlused psühholoogiga aitasid mul näha paremini ennast ja oma suhtumisi-hoiakuid, mis on kavatsuste elluviimisel enamasti kõige suurem takistus igapäevases elus

Katrin Puusepp
Katrin PuuseppRehabilitatsiooniteenus

Osalesin ajavahemikus 2016 september – 2017 mai tööalasel rehabilitatsioonil OÜ Activitases. Minu probleemiks oli, et alaselja valude tulemusena on saanud kahjustada närv seljas, mille tõttu ei liigu parem labajalg nagu tervel inimesel.

Soovitan pöörduda oma seljavaluga/muredega koheselt spetsialistide poole, mitte ootama jääda, millal valud ise üle lähevad. Tänu füsioterapeudi nõuannetele ja harjutustele on valuhood seljas vähenenud ning kõndimine paremaks muutunud.

Ole julge abi küsima.

Riho Hein
Riho HeinTööalane rehabilitatsioon

Majutus soodsalt -10%, alates 13,50 €

Hektor Design Hostel asub Activitasest lühikese jalutuskäigu kaugusel (mõnisada meetrit) mööda kõnniteed. Moodsa disainilahendusega hostel pakub erinevas suuruses tube koos kõige vajaminevaga. Maja on ratastoolikasutaja sõbralik, varustatud kaldtee ja liftiga. Olemas on spetsiaalselt kohandatud toad ratastooliga liiklejatele.

Hostelis on moodne jõusaal ja joogaruum, lounge lauajalgpalli ja  projektoriga filmiõhtute korraldamiseks, saun, pesuruum ja täisvarustusega ühisköök ning muidugi täisteenindusega kohvik Hektor Cafe koos raamatukoguga maja esimesel korrusel.

Soodustuse saamise kohta küsi lisainfot Activtas teenuste broneerimisel. Tööalase rehabilitatsiooni saajatele maksab töötukassa sõidu ja majutustoetust maksimaalselt 26 eur päevas.

Konsulteeri spetsialistiga

koos leiame lahendused

Kirjuta meile probleemist

5 + 0 = ?

Helista

E-R 9.00-17.00

50 13 410

koostööpartnerid