Seoses sügisel toimuva pilootprogrammiga “Pööra selg seljavalule” otsib OÜ Activitas oma programmi kliente. Programmis osalemine on tasuta.

Programm „Pööra selg seljavalule” on mõeldud tööealistele, töötavatele alaseljavaludega klientidele.
Programmi saavad siseneda kliendid, kellel on diagnoositud diski väljasopistus lumbaalosas ning sama diagnoosiga kliendid, kellel on teostatud operatsioon, millest on möödunud minimaalselt 3 kuud. Programmi sisenejatel võib olla määratud puue, kuid ei pea seda olema. Kliendid suunatakse programmi eelkõige neuroloogide ja perearstide poolt, kuid programmi saavad siseneda ka kliendid rehabilitatsiooni- ja taastusravisüsteemist. Programmi eesmärgiks on kliendi võimalikult hea psühhosotsiaalne ja füüsiline toimetulek töökeskkonnas, mille abil suudab ta säilitada olemasoleva palgatöö.
Programmi „Pööra selg seljavalule” kestvus on 15 nädalat ja selles osaleva grupi suurus 6 inimest.
Programmi esimese 2 nädala jooksul toimub klientide hindamine, mis sisaldab nii hindamist spetsialistide poolt ühtse meeskonnana kui ka individuaalselt. Paraleelselt spetsialistide individuaalsete hindamistega võtab meeskonna juht/koordinaator ühendust tööandjaga selgitamaks välja tema huvi programmis kaasa töötamiseks. Samas kooskõlastatakse tegevusterapeudi poolt kliendi hindamine töökeskkonnas ja kutsutakse tööandjat osalema Töötukassa infotunnis. Toimub füüsilise keskkonna hindamine kliendi töökohas ning tema tegevusvõime hindamine tööülesannete täitmisel kliendi valikul.
Pärast esmast hindamistsüklit koostatakse kliendi(le) individuaalne tegevuskava.
Programmis planeeritud teenuste osutamist alustab füsioterapeut, kelle teenuse eesmärgiks on parandada kliendi füüsilist toimetulekut läbi kehaliste harjutuste. Paralleelselt füsioterapeudi sekkumistega toimuvad tegevusterapeudi hinnangud töökeskkonnas, mille järgselt antakse soovitusi töökeskkonna kohandamiseks, koostatakse individuaalsed juhised ja õpetatakse ergonoomilisi töövõtteid.
Järgneb Töötukassa loeng eraldi nii klientidele kui nende tööandjatele. Selle eesmärgiks on programmis osalevate klientide ning nende tööandjate informeerimine ja nõustamine pikaajalise tervisehäirega inimestele mõeldud tööturuteenuste osas, samuti kontakti loomine Töötukassaga.
Programmi teisel poolel alustavad teenuste osutamist psühholoog ja sotsiaaltöötaja. Psühholoogiline nõustamine, mille eesmärgiks on psühhosotsiaalne ja valuga toimetulek, toimub grupi/kogemusnõustamisena. Sotsiaaltöötaja teenus, mille eesmärgiks on klientidele vajamineva teabe andmine edaspidise toimetuleku soodustamiseks, on planeeritud individuaalsete nõustamistena.
Programmi kestel toimuvad regulaarselt meeskonna koosolekud, mille eesmärgiks on tagasiside andmine, koostöö tõhustamine ja programmi raamistikus hoidmine.
Programmi tõhususe hindamiseks küsitakse klientidelt tagasisidet vahetult programmi lõppedes ning 6 kuu ja 1 aasta möödudes programmi lõppemisest.
Programmi „Pööra selg seljavalule“ oodatavaks tulemuseks on kliendi töökoha säilimine programmis osalemisest 1 aasta möödudes.

Kes soovivad programmis osaleda ja vastavad eelpoolmainitud kriteeriumitele või soovivad neid täpsustada, võivad ühendust võtta kas meili teel info@rehateenus.ee või tel teel 50 13 410.

Autor:
OÜ Activitas rehabilitatsioonimeeskond