Sellel aastal esimest korda korraldas OÜ Activitas füsioteraapia teenuse lastele veelaualaagrina, soovides pakkuda huvitavamat ja motiveervamat lähenemist.

Antud laager oli tugi-liikumisaparaadi probleemidega ja üldise füüsilise võimekuse langusega lastele. Läbi veelauaga sõitma õppimise arenes lastel nii üldine füüsiline vastupidavus, tasakaal, koordinatsioon kui koormati keretüvelihaskonda, üla-ja alajäsemete suuri lihasgruppe.

Üldise eesmärgina soovisime tutvustada lastele antud sportlikku tegevust ja püstitasime ka eesmärgiks, et lapsed omandavad esmase veelauaga sõitmise koos pööramisega. Osalejad said antud eesmärgi saavutatud juba 3-4 treeningkorral, edasi lihvisid aga juba oma tehnikat, õppisid juurde lisaks uusi oskusi nagu slaalomi, vastasjalg ees sõitmine jne.

Treeningute lõpus soovisid kõik lapsed ka uuel aastal veelaualaagris osaleda.

OÜ Activitas soovib ka 2016 aasta augusti korraldada rehabilitatsiooniteenust vajavatele tugi-liikumisparaadi probleemide ja üldise füüsilise võimekuse langusega lastele, kuhu ootame nii praegusel laagril osalejaid, et õppida juurde järjest uusi ja keerukamaid oskusi kui ka algajatele, kes soovivad omandada esmase veelauaga sõidu oskuse.