Inspireeriv ja meeleolukas meeskonnapäev

Tänan kogu meeskonda, nii kohalolijaid kui taustajõudu ning säravat superviisorit Signe Vessot! Iga ettevõtte taga on tugev meeskond. Koos liigutame mägesid!

 

Kristi Rembel-Tõnisson
meeskonna juht
Activitas