Alates 2016 aasta veebruarist on OÜ Activitas rakendamas ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“, alapunkti 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ kvaliteedisüsteemina Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt välja töötatud sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS Assurance.

10.septembril 2016 kogunes OÜ Activitas rehabilitatsioonimeeskond sügisese päikese alla, et ühtse meeskonnana leida parimaid lahendusi meie asutuse kvaliteediküsimustele, kus arutasime eetikapõhimõtteid, kliendi õiguseid ja kohustusi ning klientidelt tagasiside küsimist.

EL_Sotsiaalfond_horisontaal