Nii nagu eelmisel aastal nii ka sellel viisime rehabilitatsiooni klientide seas läb tagaside küsimise nii rehabilitatsiooniteenuste kui ka rehabilitatsiooniplaani koostamise kohta.

Tagasiside küsimiseks kasutasime anonüümset küsimustikku. Kokku vastas 43 inimest, kellest 23 vastas plaani koostamise ja 20 rehabilitatsiooniteenuse kohta.

Küsimustikest selgus, et:

1. Enim saadi informatsiooni plaani koostamiseks ja teenusteks pensioniametist 51% vastanutest.

2. Enamus inimesi tuli plaani koostamisele esmakordselt 65% vastanutest.

3. Plaani koostamisel saadi piisavalt informatsiooni  82% vastanutest.

4. Spetsialistide poolt esitatud küsimused olid selged ja arusaadavad 91% vastanutest.

5. Klientide jaoks oli parimaks küsitlemine ühes ruumis terve meeskonna poolt 65% vastanutest.

6. Plaani koostamisele tuleksid uuesti Activitasse 87% vastanutest.

7. Füsioteraapia, sotsiaaltöötaja teenusega ja psühholoogi teenusega olid kliendid rahul 100% vastanutest.

8. Teenused aiatasid saavutada püstitatud eesmärki, lahendada probleemi – füsioteraapia 90%, sotsiaaltöötaja teenus 100%  ja psühholoogi teenus 100% vastanutest.

9. Teenuse eesmärk oli arusaadav  80% vastanutest.

10. Teenuste korraldusliku poolega olid kliendid rahul 100% vastanutest.

11. Uuesti tuleks rehabilitatsiooniteenusele 100% vastanutest.

Tagasisidet meie töö kohta saavad anda kõik OÜ Activitas kliendid lisaks meie kodulehel – KONTAKT-TAGASISDE. Oleme tänulikud hea kriitikaga tagasiside eest, et saaksime oma teenuseid muuta TEIE jaks kvaliteetsemaks.

OÜ Activitas
rehabilitatsioonimeeskonna juht
Kristi Rembel-Tõnisson

Meie rühmatreening läbi spetsiaalsete harjutuste on lihtne viis oma selja- ja õlavöötme probleemide ennetamiseks või lahendamiseks.

Kui on juba välja kujunenud selja või õlavöötme probleem peaks võtma septsiaalsed kehalised harjutused oma elustiilik, et vältida probleemide süvenemist. Oluline on järjepidevus ja harjutuste õige sooritamine.

Kui sage on selja- ja õlavöötme probleemide esinemine ja kellel?

Selja ja õlavöötme probleemid on järjest kasvav trend. Uuringud näitavad, et mingil eluhetkel kannatab 60…90% inimestest alaseljavaevuste käes ning et 15…42% inimestest kannatab selle all pidevalt (Euroopa Agentuur, 2000b). Kõige sagedamini esineb alaseljavalusid inimestel 35-55  eluaastal (Van Tulder jt, 2006).

Hinnanguliselt kaks inimest kolmest kogeb mingil eluperioodil kaelavalu. Soomes tehtud uuringu andmetel esineb krooniline kaelavalu 9,5%-l meestest ja 13,5%-l naistest (Eesti Arst, 2010). Kaela- ja õlavöötmevalu on sage kaebus ka noorukitel: 15–30% noorukitest kogeb igal nädalal kaelavalu (Leijon O jt, 2009).

Tekkepõhjused

Alaseljavalu on seotud vanusest tingitud muutustega, mida kiirendavad mitteergonoomilised töövõtted tööl ja igapäevaelus, selja koormamine suurte raskstega, sundasendid, mille tulemusena kiirenevad muutused diskides ja muudes struktuurides (Riihimäki, 1991; Luoma jt, 1998).

Lihasvalu kujunemine kaela piirkonnas võib olla seotud pea ja kaela sundasenditega, ühetüübiliste
liigutustega tööprotsessis, aga ka kaelapiirkonna kiirest jahtumisest, külmetamisest. Valu vallandab või vähemasti seda
soodustab ka psühhoemotsionaalne stress (Eesti Arst 2010).

Minu täheldused selja- ja õlavöötme probleemide esinemisel

Järjest enam pöördub füsioterapeutide poole noori inimesi, kellel on juba välja kujunenud alaseljavalu või pidev pingesituatsioon õlavöötmes. Märkan, et järjest enam jääb inimestel vähemaks aega mõelda enda peale. Tööülesannete täitmine on muutunud pingelisemaks nii vaimselt kui füüsiliselt, et tõestada ennast hea töötajana või juhtida ettevõtet, mis oleks kasumlik. Väga paljud inimesed, kaasa arvatud ma ise, veedan pikki päevi arvuti taga istudes. Süvenedes töösse, unustame tihti teha puhkepause, rääkimata ergonoomilisest töökeskkonnast. See kõik paneb mõtlema, sest väga suure osa oma ajast veedame palgatööd tehes.

Oled sa mõelnud, mida saaksid muuta, et ennetada või leevendada oma selja- ja kaelaprobleeme?

OÜ Activitas iganädalane rühmavõimlemine Äksi Jääaja Keskuses

OÜ Activitasel pakub alates 26.novembrist 1 kord nädalas Tartu valla inimestele Jääaja Keskuses selja- ja õlavöötme rühmavõimlemist füsioterapeudi juhendamisel. Soovi korral grupiga liitumiseks võtta ühendust kas Kristi Rembel-Tõnissoniga (50 13 410 või info@rehateenus.ee) või Anita Priksiga (53585114 või minna Äksi raamatukogusse koha peale).

Kristi Rembel-Tõnisson
OÜ Activitas
rehabilitatsioonimeeskonna juht