Osalesime 20.september 2016 kogemuskohtumisel Tartus, mis oli mõeldud Sotsiaalkindlustusameti korralise järelvalve läbinud rehabilitatsiooniastustele.

OÜ Activitases algatati korraline järelvalve 27.07.2016, millest selgus, et asutus vastab nõuetele.

kogemusnoustamine

24.augustil toimus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse poolt korraldatud suveseminar, kuhu olid oodatud sotsiaalsektori kvaliteedihuvilised. Seminaril oli üle 70 osaleja nende hulgas ka Activitas OÜ esindaja.
Teemadeks olid sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis ning laiahaardelisuse põhimõtte rakendamine ja eesmärgistamine klienditöös.

Lisaks seminarile oleme omalt poolt esitanud ka ettepanekud sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise osas, mille väljatöötamisega tegeleb samuti Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus.

Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet.

Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele.

HELISTA NUMBRILE 116111
Välismaalt helistades +372 634 6631

• Telefon töötab 24/7
• Helistamine on tasuta
• Anonüümne
• Kõned salvestatakse

e-post info@lasteabi.ee

skype: Lasteabi_116111

online nõustamine kodulehelt „Küsi abi“

app “Lasteabi”

FB “Lasteabi”

Koduleht: www.lasteabi.ee