Eesti Töötukassa tunnustas Tartumaa 2017 aasta parima koostööpartnerina Activitast. Activitas juhataja Kristi Rembel-Tõnisson tänab Eesti Töötukassat usalduse eest: “See oluline tunnustus kuulub tervele Activitase meeskonnale ja näitab meie spetsialistide taset ja võimet osutada kõrge kvaliteediga teenust ja tagada meie klientidele parim tulemus.”

Activitasel on üle 10 aasta kogemust sotsiaalse rehabilitatsiooni osutamisel ja alates 2016 aastast on Activitas Eesti Töötukassa partner tööalase rehabilitatsiooni osutamisel. 2017 aasta suvest pakub Activitas lisaks tööandjatele tööergonoomika teenust ErgoService, et läbi ennetuse vähendada probleemide välja kujunemist ja vältida vajadust tegeleda tagajärgedega.

 

Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koostöös on korraldanud õppejõud Dagmar Narusson ja Merle Varik sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitka eriala ning õe ja ämmaemanda eriala tudengitele loengute sarja Sotsiaaltöö tervishoiuasutuses.

Üle 10 aasta kogemust rehabilitatsioonis

Üle 10 aasta kogemust rehabilitatsioonis

Antud kursuse raames käsitletakse tervise, haiguse, puuete ning tervishoiu- ja rehabilitatsioonikorraldusega seotud teemasid. Üheks valdkonnaks on ka abivahendid nii sotsiaalses kui tööalases rehabilitatsioonis, mida käis tutvutamas Activitas meeskonna juht ja füsioterapeut Kristi Rembel-Tõnisson.

Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid

Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid

Tudengid said ülevaate mis on abivahendid, kes neid soovitada, kuidas käib taotlemine ja millised on kasutama hakkamisega seotud eripärad.

Terviseprobleemide ennetamine läbi tööergonoomika

Terviseprobleemide ennetamine läbi tööergonoomika

Tutvustati arvutiga töötavate inimesete terviseprobleemide ennetamise võimalusi läbi tööergonoomika ja innovaatiliste ergonoomiliste töövahendite. Loodi näidistöökoht. Tudengid said testida: aktiivse seismise lauda Gymba, sülearvutilauda seitstes töötamiseks GetUpDesk, vertikaalhiirt vahelduva nurgaga OysterMouse, aktiivset seljatuge PilotSpot.