Postitused

Et Teie andmed oleksid kaitstud

22.03.18 osales Activitas “Isikuandmete kaitse koolitusel rehabilitatsiooniasutustele”, mis andis ülevaate 25.05.2018 kehtima hakkavast isikuandmete kaitse seadusest.

Activitas soovib, et Teie andmed oleks alati kaitstud ja töötlemine vastavuses seadusega.

 

Eesti Töötukassa aasta koostööpartner Tartumaal

Eesti Töötukassa tunnustas Tartumaa 2017 aasta parima koostööpartnerina Activitast. Activitas juhataja Kristi Rembel-Tõnisson tänab Eesti Töötukassat usalduse eest: “See oluline tunnustus kuulub tervele Activitase meeskonnale ja näitab meie spetsialistide taset ja võimet osutada kõrge kvaliteediga teenust ja tagada meie klientidele parim tulemus.”

Activitasel on üle 10 aasta kogemust sotsiaalse rehabilitatsiooni osutamisel ja alates 2016 aastast on Activitas Eesti Töötukassa partner tööalase rehabilitatsiooni osutamisel. 2017 aasta suvest pakub Activitas lisaks tööandjatele tööergonoomika teenust ErgoService, et läbi ennetuse vähendada probleemide välja kujunemist ja vältida vajadust tegeleda tagajärgedega.

 

Activitas abivahendite kogemused Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele

Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koostöös on korraldanud õppejõud Dagmar Narusson ja Merle Varik sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitka eriala ning õe ja ämmaemanda eriala tudengitele loengute sarja Sotsiaaltöö tervishoiuasutuses.

Üle 10 aasta kogemust rehabilitatsioonis

Üle 10 aasta kogemust rehabilitatsioonis

Antud kursuse raames käsitletakse tervise, haiguse, puuete ning tervishoiu- ja rehabilitatsioonikorraldusega seotud teemasid. Üheks valdkonnaks on ka abivahendid nii sotsiaalses kui tööalases rehabilitatsioonis, mida käis tutvutamas Activitas meeskonna juht ja füsioterapeut Kristi Rembel-Tõnisson.

Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid

Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid

Tudengid said ülevaate mis on abivahendid, kes neid soovitada, kuidas käib taotlemine ja millised on kasutama hakkamisega seotud eripärad.

Terviseprobleemide ennetamine läbi tööergonoomika

Terviseprobleemide ennetamine läbi tööergonoomika

Tutvustati arvutiga töötavate inimesete terviseprobleemide ennetamise võimalusi läbi tööergonoomika ja innovaatiliste ergonoomiliste töövahendite. Loodi näidistöökoht. Tudengid said testida: aktiivse seismise lauda Gymba, sülearvutilauda seitstes töötamiseks GetUpDesk, vertikaalhiirt vahelduva nurgaga OysterMouse, aktiivset seljatuge PilotSpot.

 

Tööpakkumine logopeedile

Seoses töömahu suurenemisega otsib Activitas oma meeskonda osalise koormusega logopeedi.

Kui oled oma eriala spetsialist, valmis pidevaks arenguks ja töötama tugevas meeskonnas, siis ootame Sind kandideerima kuni 30.11.2017.

Tutvu tööpakkumisega lähemalt

Tööpakkumine õele

Seoses töömahu suurenemisega otsib Activitas oma meeskonda osalise koormusega õde.

Kui oled oma eriala spetsialist, valmis pidevaks arenguks ja töötama tugevas meeskonnas, siis ootame Sind kandideerima kuni 30.09.2017.

Vaata kuulutust.

Tagasiside spordifüsioteraapia aine kohta

Tagasiside koostati Lähte Ühisgümnaasiumi spordikallaku valinud õpilastele Activitas poolt läbi viidud spordifüsioteraapia aine kohta aastal 2017. Aines osales 13 õppijat. Aine maht oli 26 akadeemilist tundi. Tagasisideküsimustikule vastas 10 osalejat.

Kõik vastanud pidasid aine ülesehitust ja järjestust loogilisena. Kommentaaridena toodi välja näiteks,

„Õppisime kõike algusest peale loogilises järjekorras, mis aitas kursuse lõpus kõigest aru saada täielikult“.
„Kõigepealt luud ja lihased ja siis alles teemad, mida nendega peale hakata jne“.

Ainet pidasid sisult täielikult arusaadavaks 9 vastanut, 1 vastanu osaliselt arusaadavaks. Osaliselt arusaadava puhul toodi kommentaarina, et mõned teemad sain liiga kiirelt läbi võetud, kuid muidu oli aine sisu arusaadav. Aine sisu arusaadavuse põhjendustena toodi õppijate poolt välja näiteks,

„Kõike seletati ja demonstreeriti arusaadavalt ja täpselt“.
„Saime rahulikult tunnis läbi seletada kogu materjali ja töölehed olid ka arusaadavad“.
„Sisust sain aru, aga oleks võinud olla terve aasta jooksul tunnid“.

Õppijad leidsid, et ainet anti edasi arusaadavalt, 8 vastanut olid sellega täielikult nõus ning 2 vastanut osaliselt nõus. Osaliselt nõustunud kommenteerisid oma vastust sellega, et õppeaine kestus võiks olla natukene pikem. Kommentaaridena toodi välja näiteks,

„Hea õpetaja oli, kes selgitas kõike hästi“.
„Head seletused, põhjalikud ja alati koos näidetega“.
„Saime aru kõigest. Küsimuste korral seletati asi kohe arusaadavalt lahti“.
„Ainet anti edasi arusaadavalt (koos näidetega jne) kuid kohati liiga kiiresti“.

Aines osalenutes 7 arvab, et saab aines saadud teadmisi täielikult rakendada, 3 et osaliselt. Vastanud pidasid oluliseks, et omavad sportlasena rohkem teadmisi ning on edaspidi teadlikumad nii sporti tehes kui ka näiteks toitumise valikul.

„Tegeledes ise spordiga, saan vigastusi ennetada, ravida jne“.
„Tegelen igapäevaselt spordiga ning need teadmised (taastumine, teipimine, venitused jm) on minu igapäevases elus olulised“.

Ebaolulisi teemasid vastanud välja ei toonud. Aine olulisemate teemadena toodi välja näiteks: Luud ja lihased, teipimine, toitumine, erinevad venitused, puhkus.

„…teemad on olulised eriti kuna oled sportlane“.

Soovituste ja ettepanekutena toodi enamasti välja rohkem praktilist tööd ja aine pikem kestus. Samuti soov aines osaleda varem, 10-11 klassist alates.

Järeldus

Õpilased soovivad rohkem aega pühendada lihaste funktsioonide õppimisele. Rohkem grupitööd ja analüüsivaid ülesandeid, mis aitavad erinevaid teemasid kinnistada – taaskord aja küsimus. Rohkem praktilisi tunde ja tegutsemist.

Kõik aines osalenud õppijad leidsid, et õppeaine oli nende jaoks huvitav, vajalik ja sportlaskarjääri mõttes väga arendav ning olulise tähtsusega. Arvatakse, et selle kursusega oleks kasulik isegi varasemalt pihta hakata (10 või 11 klassis). Päris mitmes õpilases tekitas või tugevdas soovi füsioterapeudi eriala õppima minna.

Tutvu Actvitas spordifüsioteraapia teenusega siit

Nõu annab lasteabitelefon

Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet.

Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele.

HELISTA NUMBRILE 116111
Välismaalt helistades +372 634 6631

• Telefon töötab 24/7
• Helistamine on tasuta
• Anonüümne
• Kõned salvestatakse

e-post info@lasteabi.ee

skype: Lasteabi_116111

online nõustamine kodulehelt „Küsi abi“

app “Lasteabi”

FB “Lasteabi”

Koduleht: www.lasteabi.ee