Postitused

Koostööpartnerite tagasiside

Activitas OÜ viis 2017 aastal perioodil 1-24 märts 2017 esmakordselt läbi koostööpartnerite tagasisideküsitluse. Tagasisideküsimustik saadeti 41-le olulisemale koostööpartnerile, küsimustikule saadi 10 vastust.

Tagasisideküsitlusele vastajad jaotusid järgnevalt: Eesti Töötukassast 7 vastajat, 1 vastaja Sotsiaalkindlustusametist, Tartu Kutsehariduskeskusest ja Tartumaa Rajaleidja Keskusest.

Rahulolu senise koostööga

Kõik vastanud hindasid koostööga rahulolu maksimumpunktidega. Põhjustena toodi välja:

 • Kõik probleemid lahenevad kiiresti ja suhtlemine on sõbralik.
  Koostöö on olnud positiivne.
 • Kui kliendid on rahul, olen ka mina rahul. Hea on näha, et Activitases toimub teenuse osutamine väga eesmärgipäraselt ning püütakse arvestada ka klientide võimalustega (nt kaugemalt käijad saavad ühele päevale teenuseajad mitme spetsialisti juurde). Activitaselt tulnud tegevuskavad on alati põhjalikud ja korrektsed, samuti annate tagasiside ka igakuiste kokkuvõtetega.
 • Olen saanud kiiresti vastused oma küsimustele, väga hea koostöö meie ühiste klientide aitamiseks, aktiivne osalemine töötukassa organiseeritud infopäevadel, valmisolek pakkuda ja leida lahendusi üleskerkivatele probleemidele.
 • Kiire ja põhjalik tegutsemine Activitase poolt.
 • Meeldivad inimesed, meeldiv koostöö.
 • On toimunud KOOSTÖÖ kõige paremas mõttes. Minu silmis töötavad OÜ-s Activitas parimad spetsialistid.
 • Rahulolu kliendi tagasisidest; kiire reageerimine päringutele ja koostöövalmidus.
 • Professionaalsus, kliendikesksus, meeldiv koostöö klienditöös.
 • Kiire tegutsemine, meeldiv suhtumine koostöösse.

Koostööpartnerite ettepanekud koostöö parandamisele/arendamisele

 • Pöörata rohkem tähelepanu tööle rakendamisele/töökoha sälitamisele tööalase rehabilitatsiooni raames. Vahest tundub, et keskendute pigem klientide teadlikkuse arendamisele, mis on iseenesest hea, kuid kahjuks ebapiisav muutuste saavutamiseks. Tahaks aga, et rõhk oleks tööle asumiseks/ töökoha sälitamiseks vajaliku motivatsiooni ja oskuste arendamisele/õpetamisele.
 • 🙂 Kõige parem oleks, kui suudaksite laieneda nt Viljandisse, et antud kvaliteediga teenus saaks rohkematele inimestele kättesaadavamaks.
 • Kui samasugune suhtlus jätkub, siis ongi hästi.
 • Soovin, et koostöö jätkuks. Ei oskagi nimetada, mis parendamist vajaks.
 • Kuna kõik sujub hästi, ei oska midagi nimetada.

Koostööpartnerid tõid koostööst saadnud lisandväärtuse ja kogemusena välja järgmist:

 • Saab töötada pingevabalt. Suhtlemine asutusega korrektne, alati helistate ise, kui mina pole teid kätte saanud.
 • Teil on väga põhjalikud tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavad. Nad on parimate hulgas. Ainuke soovitus nende puhul: täpsustage ja vajadusel parandage kliendi üldeesmärki. See on töötukassa ootus (erinevalt SKA-st).
 • Positiivne tagasiside klientidelt, kes on saanud Activitasest vajalikku abi. Klientide motivatsioon on teenuse raames tõusnud.
 • Parem arusaamine kliendi olukorrast seoses tema tervise seisundiga, prognoos paranemisele või kohanemine olukorraga.
 • Meie kutsehariduskeskuse HEV õpilased on saanud tööotsimise kogemuse ja/või leidnud oma esimese töökoha.
 • Olen kursis erinevate puuetega, rehabilitatsiooniteenusega.
 • Meeldib, et saame telefoni teel suhelda mitte ainult probleemide korral, vaid ka siis, kui on positiivset tagasisidet. Tean, et meil kõigil on kogu aeg kiire, kuid kui ma helistan, siis ei tunne ma, et segan või tüütan – aitäh!
 • Igakülgne abi, et kliendid saaksid vajaliku teenuse/abi.
 • Hindan hea lisaväärtusena individuaalsust ja kliendist lähtumist, selleni välja, et vajadusel olete saanud töö nii korraldada, et spetsialist on vajadusel-võimalusel aidanud ka transpordi ja isikliku abistamisega. Ühtlasi on inimesed toonud välja, et vajavad vesiteraapiat, mida oma teenusena ka pakute.
 • Loodan, et meie asustuse kliendid on palju abi saanud.

Activitas OÜ soovitamine

Soovitusindeksi meetodi kasutamise alusel saame öelda, et kõik tagasisidele vastanud koostööpartnerid soovitaksid Activitas OÜ teenuseid oma sõbrale, tuttavale või koostööpartnerile. Soovitamist põhjandatakse järgnevalt:

 • Kindlasti soovitan oma Tartu linna tuttavatele ja usun, et keegi ei pettu teenuste headuses.
 • Väga eesmärgipärane tegevus, arvestatakse iga kliendi individuaalseid vajadusi ja terviseprobleeme.
 • Activitase meeskonna töö kiire ja põhjalik. Meeskonnaliikmed klietide suhtes sõbralikud ja hoolivad.
 • Klientide tagasiside on olnud positiivne, samavõrd oluline on isiklik suhe.
 • Korrektne teenindus, põhjalik kliendiinfo.
 • Meil on olnud suurepärane koostöö.
 • Oma ala eksperdid.
 • Inimesest hoolitakse, asutus on spetsialiseerunud teatud tervisehäiretele.
 • Usaldusväärsuse tõttu.
 • Positiivsed kogemused.

Activitas OÜ meeskond tänab kõiki tagasiside eest. Teie poolt toodud tagasisidet ja ettepanekuid kasutame oma teenuste parendamisele

Otsime füsioterapeuti

OÜ Activtas

pakub rehablitatsiooniteenuseid täiskasvanutele ja lastele alates aastast 2007. Meie eesmärgiks on pakkuda teenuseid kliendikeskselt ja tulemustele orienteeritult. Meie meeskond koosneb kogemustega oma eriala spetsialistidest, kes on avatud pidevatele uuendustele ja täiendustele

 

OÜ Activitas otsib oma rehabilitatsioonimeeskonda

osalise koormusega füsioterapeuti


Tööülesanded on

 • lastele ja täisealistele puuetega inimestele rehabilitatsiooni raames heal tasemel füsioterapeudi teenuse osutamine ja rehabilitatsiooniplaanide koostamine
 • individuaalne füsioterapeutiline hindamine, nõustamine ja teraapia läbiviimine nii täisealisetele kui lastele (k.a teraapia läbiviimine basseinis)
 • rühmatreeningute läbiviimine tugi-liikumisaparaadi probleemidega täiskasvanutel
 • rühmatreeningute läbiviimine saalis väikelastele ja beebidele
 • väikelaste ja beebide ujutamise läbiviimine
 • massaaž, kinesioteipimine

 

Kandidaadilt ootame

 • Kõrgharidust füsioteraapia erialal
 • Erialast töökogemust vähemalt 1 aasta
 • Töökogemust rehabilitatsiooni valdkonnas (lapsed ja täisealised puuetega inimesed)
 • Head meeskonnatöö oskust, suhtlemisoskust, ausust, täpsust
 • Vene keele oskust suhtlustasandil
 • Arvuti kasutamise oskust
 • Autojuhilubade olemasolu

 

Omalt poolt pakume

 • Paindlikku tööaega
 • Mitmekülgsust
 • Arenemisvõimalust ja enesetäiendust
 • Meeldivat ja positiivset kollektiivi

 

Tööle asumise aeg  veebruar 2015

Töö asukoht  Tartu

 

Soovi korral ühendust võtta  tel: 50 13 410; info@rehateenus.ee (Kristi Rembel-Tõnisson)

Rohkem infot asutusest www.rehabilitatsiooniteenused.ee

kuulutus kehtib kuni 16.jaanuar 2015.a

Katrini arvamus OÜ Activitas rehabilitatsiooniteenusest

Puutun rehabilitatsiooniteenustega kokku aastast 2002. Segadust ja närvipinget plaani koostamise ja realiseerimisega on seni olnud alati – põhjuseks napp info, ning see, et neuroloogilise patsiendina on võimalused sobivat asutust leida väga piiratud.

OÜ Activitase koduteenusega olen väga rahul – ära jääb minu jaoks suurim, „tulemise-minemise“-mure: olles liikumis- ja nägemisraskusega vajan lisaks eraldi transpordile kindlasti ka tugiisikut. Nüüd läheb organiseerimisest kokkuhoitud energia füsioteraapiasse ja kuna energiat kulub rohkem kui „tavainimesel“ on tore, kui see läheb just sinna, kus see on hetkel kõige vajalikum. Koduteenuse juures meeldib ka see, et õpin harjutusi sooritama koduste vahenditega ning saan neid teha ka rehabilitatsiooniteenuse väliselt ilma, et peaksin eelnevalt midagi ümber tegema või välja mõtlema.

Seoses rehabilitatsiooniga kasutan seekord esmakordselt ka sotsiaaltöötaja teenust. Mitte, et varasemad plaanid poleks seda teenust sisaldanud, vaid tagantjärele-tarkusena oskan nüüd öelda ei taibanud seda küsida. OÜ Activitas tuletas selle mulle ise meelde, pakkus välja võimaluse ja organiseeris – tänu sotsiaaltöötajale olen saanud infot ja konkreetset abi minu jaoks olulistele teemadele. Informeeritus ja informeerimine on teine punkt, mis eristab minu jaoks Activitast senikogetust. Süsteemid vahetuvad, täienevad, muutuvad – tänu Activitasele olen toimunud muutustega kursis, ilma et peaksin selleks muu elu seisma jätma ja omal käel teemasse süüvima.

 

Autor: Katrin Puusepp

OÜ Activitas klient

Kui suunamiskiri on aegunud?

Sageli jääb märkamata suunamiskirja saamisel eelviimasel lehel olev klauses REHABILITATSIOONITEENUSELE REGISTREERIDA 21 KALENDRIPÄEVA JOOKSUL. Juhtub ka, et seda lauset tõlgendatakse valesti.

Kuna ja kuidas registreerida?

Suunamiskirja kättesaamisel (tuleb postiga tähitud kirjana) tuleb 21 kalendripäeva jooksul võtta läbi telefoni ühendust enda poolt välja valitud rehabilitatsiooniasutusega (nimekiri asutustest on suunamiskirjaga kaasas) ja panna ennast järjekorda.

Sageli saavad inimesed sellest “21 päeva klauslist” aru, et nad peavad juba teenuseid saama selle aja vältel, nii see aga ei ole.

Mida teha, kui olete ületanud 21 kaledripäeva?

Kui Te ei ole ennast 21 kalendripäeva jooksul suunamiskirja kättesaamisest registreerinud, on suunamiskiri kehtetu. Selleks, et saada uus, kehtiv suunamiskiri, tuleb lisada aegunud suunamiskirjale vabas vormis seletuskiri, miks te ei saanud või ei teadnud registreerida ennast õigeaegselt ja viia see ise või postitada penioniametisse, mis aadressilt teile suunamiskiri oli saadetud.

Seejärel postitab penioniamet Teile uue, kehtiva suunamiskirja, millega saate ennast rehabilitatsiooniasutusse 21 kalendripäeva jooksu järjekorda registreerida.

Artikli autor: Kristi Rembel-Tõnisson

OÜ Activitas rehabilitatsioonimeeskonna juht