Postitused

Kaunil Emajõe kaldal toimus Activitas meeskonna koolituspäev.

Augustikuu alguses võttis Activitas meeskond korraks aja maha ja sai kokku igapäevarutiinist täiesti erinevas Emajõe-Suursoo loodusrüppes. Meeskonnakaaslased said läbi improvisatsiooniliste tegevuste õppida teineteist paremini tundma ja tutvuda üksteise tööspetsiifikaga, et tõhustada veelgi meeskonna koostööd.

“Koolituspäeval läbiviidud mängulised tegevused aitavad meil rohkem kokku põimuda ja meeskonnana paremini toimida, hoida positiivset töökliimat, et tervikliku jõuna saavutada parimad tulemused,” ütles Activitas meeskonnajuht Kristi Rembel-Tõnisson.

Füsioteraapia Tartu Activitas spetsialistidelt aitab Teid seljavalu, õlavöötme pinge ja valu, liigesvalude korral spordifüsioteraapia teenus aga spordivigastuste ennetamisel ja taastumisel

Füsioteraapia teenusele satuvad tihti kliendid, kelle peamiseks tervisemureks on seljavalu, õlavöötme pinge ja valu, liigesvalud. Kui tervisemure on kestnud juba pikka aega, on häiritud nii töötamine, igapäevalu kui aktiivne ja sportlik tegevus.

Füsioteraapia aitab

Füsioterapeudi käe all selgitatakse välja esmalt täpsed murekohad vestluse ja erialaste testide kaudu. Füsioteraapia planeeritakse vastavalt testide tulemusele, kliendi võimekusele ja oskustele. Vajadusel kasutatakse täiendavalt ka kinesioteipimist, massaaži võtteid või muud, mis on vajalik aktiivse füsioteraapia läbiviimiseks.

Kinesioteipimine seljavalu leevendamiseks

Füsioterapeut viib läbi kinesioteipimist

 

Füsioterapeut koostab harjutusvara

Oluline on omandada õiged harjutused ja ka oskus neid õigesti sooritada. Selleks, et füsioteraapias saadud info ei ununeks koostame oma klientidele individuaalse harjutusvara, mis aitab omandada õiged harjutused ja hiljem nendega iseseisvalt jätkata.
Ootame oma klientidelt koostööd ja pidevat tagasisidet, nii saavutame koos parimad tulemused, mis aitavad kliendi probleeme lahendada.

füsioterapeut aitab sooritada harjutusi füsioteraapia teenusel

Füsioterapeut ja klient füsioteraapia teenusel

 

Füsioteraapia kabinet ja bassein

Füsioterapeut saab tulenevalt kliendi soovidest ja vajadustest planeerida füsioteraapiat nii indiviudaalsel füsioteraapia kabinetis või basseinis. Tihti on teraapiad kombineeritud nii füsioteraapia kabinetis kui vesikeskkonnas. Täiendavalt saab füsioterapeut kombineerida teraapiat kinesioteipimise, massaažiga.

Füsioteraapia basseinis

Füsioterapeut viib läbi füsioteraapiat basseinis.

 

Spordi füsioteraapia

Spetsiaalselt spordivigastuste ennetamisega ja tekkinud vigastusest taastumisega nõustab ja viib läbi teraapiaid professionaalne spordifüsioterapeut, kes kombinerib vaadusel teraapiat kinesioteipimise, massaaži ja teisi võtteid.

"Spordi

Lisainformatsioon ja registreerimine füsioteraapia teenustele E-R 9.00-17.00 tel. 50 13 410.
Konsulteeri spetsialistiga, koos leiame lahendused!

Seoses töömahu suurenemisega otsib Activitas oma meeskonda osalise koormusega logopeedi.

Kui oled oma eriala spetsialist, valmis pidevaks arenguks ja töötama tugevas meeskonnas, siis ootame Sind kandideerima kuni 30.11.2017.

Tutvu tööpakkumisega lähemalt

Activitas OÜ viis 2017 aastal perioodil 1-24 märts 2017 esmakordselt läbi koostööpartnerite tagasisideküsitluse. Tagasisideküsimustik saadeti 41-le olulisemale koostööpartnerile, küsimustikule saadi 10 vastust.

Tagasisideküsitlusele vastajad jaotusid järgnevalt: Eesti Töötukassast 7 vastajat, 1 vastaja Sotsiaalkindlustusametist, Tartu Kutsehariduskeskusest ja Tartumaa Rajaleidja Keskusest.

Rahulolu senise koostööga

Kõik vastanud hindasid koostööga rahulolu maksimumpunktidega. Põhjustena toodi välja:

 • Kõik probleemid lahenevad kiiresti ja suhtlemine on sõbralik.
  Koostöö on olnud positiivne.
 • Kui kliendid on rahul, olen ka mina rahul. Hea on näha, et Activitases toimub teenuse osutamine väga eesmärgipäraselt ning püütakse arvestada ka klientide võimalustega (nt kaugemalt käijad saavad ühele päevale teenuseajad mitme spetsialisti juurde). Activitaselt tulnud tegevuskavad on alati põhjalikud ja korrektsed, samuti annate tagasiside ka igakuiste kokkuvõtetega.
 • Olen saanud kiiresti vastused oma küsimustele, väga hea koostöö meie ühiste klientide aitamiseks, aktiivne osalemine töötukassa organiseeritud infopäevadel, valmisolek pakkuda ja leida lahendusi üleskerkivatele probleemidele.
 • Kiire ja põhjalik tegutsemine Activitase poolt.
 • Meeldivad inimesed, meeldiv koostöö.
 • On toimunud KOOSTÖÖ kõige paremas mõttes. Minu silmis töötavad OÜ-s Activitas parimad spetsialistid.
 • Rahulolu kliendi tagasisidest; kiire reageerimine päringutele ja koostöövalmidus.
 • Professionaalsus, kliendikesksus, meeldiv koostöö klienditöös.
 • Kiire tegutsemine, meeldiv suhtumine koostöösse.

Koostööpartnerite ettepanekud koostöö parandamisele/arendamisele

 • Pöörata rohkem tähelepanu tööle rakendamisele/töökoha sälitamisele tööalase rehabilitatsiooni raames. Vahest tundub, et keskendute pigem klientide teadlikkuse arendamisele, mis on iseenesest hea, kuid kahjuks ebapiisav muutuste saavutamiseks. Tahaks aga, et rõhk oleks tööle asumiseks/ töökoha sälitamiseks vajaliku motivatsiooni ja oskuste arendamisele/õpetamisele.
 • 🙂 Kõige parem oleks, kui suudaksite laieneda nt Viljandisse, et antud kvaliteediga teenus saaks rohkematele inimestele kättesaadavamaks.
 • Kui samasugune suhtlus jätkub, siis ongi hästi.
 • Soovin, et koostöö jätkuks. Ei oskagi nimetada, mis parendamist vajaks.
 • Kuna kõik sujub hästi, ei oska midagi nimetada.

Koostööpartnerid tõid koostööst saadnud lisandväärtuse ja kogemusena välja järgmist:

 • Saab töötada pingevabalt. Suhtlemine asutusega korrektne, alati helistate ise, kui mina pole teid kätte saanud.
 • Teil on väga põhjalikud tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavad. Nad on parimate hulgas. Ainuke soovitus nende puhul: täpsustage ja vajadusel parandage kliendi üldeesmärki. See on töötukassa ootus (erinevalt SKA-st).
 • Positiivne tagasiside klientidelt, kes on saanud Activitasest vajalikku abi. Klientide motivatsioon on teenuse raames tõusnud.
 • Parem arusaamine kliendi olukorrast seoses tema tervise seisundiga, prognoos paranemisele või kohanemine olukorraga.
 • Meie kutsehariduskeskuse HEV õpilased on saanud tööotsimise kogemuse ja/või leidnud oma esimese töökoha.
 • Olen kursis erinevate puuetega, rehabilitatsiooniteenusega.
 • Meeldib, et saame telefoni teel suhelda mitte ainult probleemide korral, vaid ka siis, kui on positiivset tagasisidet. Tean, et meil kõigil on kogu aeg kiire, kuid kui ma helistan, siis ei tunne ma, et segan või tüütan – aitäh!
 • Igakülgne abi, et kliendid saaksid vajaliku teenuse/abi.
 • Hindan hea lisaväärtusena individuaalsust ja kliendist lähtumist, selleni välja, et vajadusel olete saanud töö nii korraldada, et spetsialist on vajadusel-võimalusel aidanud ka transpordi ja isikliku abistamisega. Ühtlasi on inimesed toonud välja, et vajavad vesiteraapiat, mida oma teenusena ka pakute.
 • Loodan, et meie asustuse kliendid on palju abi saanud.

Activitas OÜ soovitamine

Soovitusindeksi meetodi kasutamise alusel saame öelda, et kõik tagasisidele vastanud koostööpartnerid soovitaksid Activitas OÜ teenuseid oma sõbrale, tuttavale või koostööpartnerile. Soovitamist põhjandatakse järgnevalt:

 • Kindlasti soovitan oma Tartu linna tuttavatele ja usun, et keegi ei pettu teenuste headuses.
 • Väga eesmärgipärane tegevus, arvestatakse iga kliendi individuaalseid vajadusi ja terviseprobleeme.
 • Activitase meeskonna töö kiire ja põhjalik. Meeskonnaliikmed klietide suhtes sõbralikud ja hoolivad.
 • Klientide tagasiside on olnud positiivne, samavõrd oluline on isiklik suhe.
 • Korrektne teenindus, põhjalik kliendiinfo.
 • Meil on olnud suurepärane koostöö.
 • Oma ala eksperdid.
 • Inimesest hoolitakse, asutus on spetsialiseerunud teatud tervisehäiretele.
 • Usaldusväärsuse tõttu.
 • Positiivsed kogemused.

Activitas OÜ meeskond tänab kõiki tagasiside eest. Teie poolt toodud tagasisidet ja ettepanekuid kasutame oma teenuste parendamisele

OÜ Activtas

pakub rehablitatsiooniteenuseid täiskasvanutele ja lastele alates aastast 2007. Meie eesmärgiks on pakkuda teenuseid kliendikeskselt ja tulemustele orienteeritult. Meie meeskond koosneb kogemustega oma eriala spetsialistidest, kes on avatud pidevatele uuendustele ja täiendustele

 

OÜ Activitas otsib oma rehabilitatsioonimeeskonda

osalise koormusega füsioterapeuti


Tööülesanded on

 • lastele ja täisealistele puuetega inimestele rehabilitatsiooni raames heal tasemel füsioterapeudi teenuse osutamine ja rehabilitatsiooniplaanide koostamine
 • individuaalne füsioterapeutiline hindamine, nõustamine ja teraapia läbiviimine nii täisealisetele kui lastele (k.a teraapia läbiviimine basseinis)
 • rühmatreeningute läbiviimine tugi-liikumisaparaadi probleemidega täiskasvanutel
 • rühmatreeningute läbiviimine saalis väikelastele ja beebidele
 • väikelaste ja beebide ujutamise läbiviimine
 • massaaž, kinesioteipimine

 

Kandidaadilt ootame

 • Kõrgharidust füsioteraapia erialal
 • Erialast töökogemust vähemalt 1 aasta
 • Töökogemust rehabilitatsiooni valdkonnas (lapsed ja täisealised puuetega inimesed)
 • Head meeskonnatöö oskust, suhtlemisoskust, ausust, täpsust
 • Vene keele oskust suhtlustasandil
 • Arvuti kasutamise oskust
 • Autojuhilubade olemasolu

 

Omalt poolt pakume

 • Paindlikku tööaega
 • Mitmekülgsust
 • Arenemisvõimalust ja enesetäiendust
 • Meeldivat ja positiivset kollektiivi

 

Tööle asumise aeg  veebruar 2015

Töö asukoht  Tartu

 

Soovi korral ühendust võtta  tel: 50 13 410; info@rehateenus.ee (Kristi Rembel-Tõnisson)

Rohkem infot asutusest www.rehabilitatsiooniteenused.ee

kuulutus kehtib kuni 16.jaanuar 2015.a

Kõigile, kellel on huvi reiki vastu on võimalik osaleda Tartus kursusel algajatele. Kursuse koordinaatoriks on OÜ Activitas massöör Madis Rembel, kellega saab ühendust võtta kas telefoni teel: 50 14 368 või meili teel walle@hot.ee. Koolitus on 2 päeva, kuupäevad võimalik paika panna vastavalt osalejate soovile, maksumus 150 eur, hinna sisse kuulub lisaks koolitusele ka reiki muusika ja raamat CD-na. Koolituse lõpus väljastatkse kõigile osalejatele tunnistused. Julget pealehakkamist ja enesetäiendamist!

Probleemid